Twingly statistik

tisdag 21 juni 2016

Ebba Busch Thor och prideparaden

Jag har läst att KD:s partiledare Ebba Busch Thor går med i Prideparaden i år. Detta borde vara självklart för en partiledare i ett parti som säger sig företräda kristna värderingar. Hon går i tåget därför att hon känner ansvar för medmänniskor och utsatta grupper.

För tidningen Världen i dag har hon sagt: "I en tid när vi märker att dessa värderingar utmanas och ifrågasätts i många delar av samhället - och mot bakgrund av masskjutningarna i Orlando - så tycker jag att det är viktigt att vi, också i Pridetåget, markerar att vi tar kampen för allas lika värde." Det är första gången, som någon partiledare för Kristdemokraterna går med i denna parad.

Att Ebba går med i Prideparaden innebär inte att hon sviker sitt parti. Tvärtom markerar hon de värden som borde prioriteras högst i hennes parti. Kritiken för det beslut hon fattat kommer tyvärr ifrån de kristna leden, ja en del av dem som kritiserar henne anser sig veta att hon absolut inte kan vara en verklig kristen. I så fall känner jag mig också fördömd. Detta anser jag vara brist på ödmjukhet inför den Gud, som ser våra motiv och dömer rättvist. En del så kallade kristnas bloggar har redan avrättat henne. Det är en sorglig läsning som jag helst undviker.

Det finns inga kristna politiska partier, trots att en del har fått för sig att Kristdemokraterna är ett sådant. Däremot förekommer en del kristna värderingar i de olika politiska partierna, så även hos KD. Hoppas att alla Kristdemokraterna stöder sin partiledare i detta modiga beslut. Än finns det hopp för KD!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar