Twingly statistik

lördag 30 juni 2012

Mystik och andlig utveckling

Citat ifrån Bibelfokus:

1. INLEDNING

Enligt den allmänna definition av mystik som jag utgår ifrån är mystik "en religionsform som betonar erfarenheten av den direkta, omedelbara beröringen eller gemenskapen med Gud eller det gudomliga".
Den teologiska polariseringen mellan klassisk kristendom och liberal teologi inom Svenska kyrkan har varit ett erkänt faktum under en lång tid. Att denna polarisering bottnar i en mystik polarisering som har sin grund i en inre upplevelse genom djupmeditation är mindre uppenbart. Att denna mystika erfarenhet är navet i ett hjul som idag förenar katoliker, protestanter och nyandliga med företrädare för andra religioner kan vara en chockerande nyhet för många. Så är dock fallet. Låt mig få börja med att citera några av dessa.

söndag 24 juni 2012

Ett möte med Jesus


Jag vill gärna fortsätta att skriva om den kristna andligheten eftersom den skiljer sig från det man i dag kallar för andlighet här i vårt land. Jag skrev tidigare om vår oförmåga att möta sökandet efter andligheten.

I den kristna traditionen har bönen stor betydelse.”Om bönen helar människan beror det på att hon i den når fram till sitt väsens djupaste grund, där hon väller fram ur Kärleken och själv är kärlek..” skriver Wilfrid Stinissen i sin bok Kristen djupmeditation
Bön är ett möte med Gud, särskilt med Jesus. Det handlar om att vara tillsammans med den jag älskar, ensam eller tillsammans med andra. Ett kärleksförhållande som uppstått i ett möte, som skett på Guds intiativ, men med människans gensvar. ”Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje..” 1.Petr.1:8
Hur kan detta vara möjligt? Är det något vi själva kan åstadkomma? Nej det är uteslutande genom Guds nåd och kärlek till oss som det kan ske. ”Vi älskar därför att han först älskade oss.” 1.Joh. 4:19


"Bibeln berättar om människan som söker Gud, men ännu mer om Gud som söker människan. Därför kan människans hållning gentemot Gud bäst beskrivas som ett svar på Guds tilltal. Detta har konsekvenser för vår uppfattning om den kristna bönen. Dess värde mäts efter den inre beredvilligheten och öppenheten för Guds vilja, och inte efter upplevelsen av gudsföreningen. Det är lydnaden som garanterar bönens äkthet." (W.Stinissen)


Att söka efter upplevelser blir inte huvudsyftet i den kristna meditationen, men det handlar om ett möte med Jesus.

Skriv gärna en kommentar och berätta om ditt möte med Jesus.


”Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden och hjälper ännu. Och ingen, nej ingen har älskat som du.”


”Det finns många religiösa traditioner som bygger på böneliv. Katoliker har sina kloster, buddister har sina tempel, men lutheraner då? I den protestantiska tron är det inte lika tydligt. Och bön kan vara något stort att själv ta ansvar för.
- Vi behöver platser där vi kan öva oss och möta människor som lever i en intim Gudsrelation, menar Sheila Mallik, ansvarig för prästfortbildning i Lunds stift.” 
Läs mera här!


Läs även Torsten Åhmans blogg: Uppståndelsens radikala konsekvenser.

torsdag 21 juni 2012

Andlighet i Sverige del 2

Andlighet i Sverige del 1.
Jag efterlyser ett samtal om andlighet. Det finns i vår tid ett sökande efter andlighet och jag undrar hur vi på bästa sätt skall kunna ta vara på det. Om inte kyrkan kan förmedla andlighet, vem skall då göra det?
I vår tid har det blivit populärt att hitta ett slags andlighet, som påstås vara fritt från religiöst innehåll. Ett slags teknik som man använder med målsättningen ”att må bra i själen.”
Det handlar om ”mindfullness,” en materialistisk västerländsk beteendeterapi som hämtat sin inspiration ifrån buddistisk, österländsk andlighet. Det finns i vår tid ett sug efter sinnesfrid bland utarbetade och existentiellt utarmade människor. Om människor vänder sig bort ifrån det som kyrkorna erbjuder, så kan det bero på att man blivit besviken på ytlighet och underhållning i stället för att ägna sig åt kraften i evangeliet.
Det finns i dag ett nyvaknat intresse för det som i alla tider funnits i Kyrkan, nämligen Kristen meditation. ”Den kristna meditationen har inte i första rummet ett psykoterapeutiskt syfte…..inte teknik utan liv. För den kristne ingår meditationen som ett led i ett stort kärleksäventyr. Hela livet tas i anspråk. Det rör sig om ett förhållande till den levande Guden och till den levande Gudens Son, ett förhållande som består av aktion och reaktion, av tilltal och svar. Ingenting är så levande som den kristna bönen, just därför att den är öppen för själva livet.” (Wilfrid Stinissen)

”Det finns många religiösa traditioner som bygger på böneliv. Katoliker har sina kloster, buddister har sina tempel, men lutheraner då? I den protestantiska tron är det inte lika tydligt. Och bön kan vara något stort att själv ta ansvar för.
- Vi behöver platser där vi kan öva oss och möta människor som lever i en intim Gudsrelation, menar Sheila Mallik, ansvarig för prästfortbildning i Lunds stift.” 
måndag 18 juni 2012

Vår styrka i vår svaghet


”Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas?” Ps.27:1
Det finns ett underbart löfte i denna psaltarpsalm. Det handlar om gudomligt beskydd för den som har Herren som sitt livs värn. ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger:” I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar.” Ps.91:1-2  ”Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.”Ps.91:14
Vår egen styrka är inte tillräcklig, men om vi väntar efter Herren kommer han att vara vår hjälp och sköld. ”En konung segrar inte genom sin stora styrka, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. Se Herrens öga är vänt till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar efter Herren. Han är vår hjälp och sköld. Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn” Ps.33:16-21.
Det här är inte det budskap vi vanligtvis möter i vår tid. Nu för tiden kretsar det mesta omkring människans egen styrka. Därför blir Bibelns budskap om svaghet motsägelsefullt och man kan lätt missuppfatta vad det handlar om.
”det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud.” 1.Kor.1:27-29
Här handlar det verkligen om styrka och svaghet. Vår styrka ligger i vårt beroende av Gud.
Vårt svaga liv är en förutsättning för att vi skall bli starka i Herren, inte vår egen styrka. När vi förtröstar på hans heliga namn, så omger han oss med sitt beskydd. Han utser platser där vi kan uppleva trygghet och vila Det kan visserligen se ut som om dessa platser inte finns på den karta vi vanligtvis läser, men dessa platser borde attrahera oss mer än något annat.
Bäcken Kerit var en sådan plats. ”Herrens ord kom till honom (Elia): ”Gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit.” 1,Kungaboken 17:2
Mänskligt sett hängde hans liv på en tråd. Han var jagad och eftersökt för att han utfört sitt uppdrag som Herrens profet. Du kan läsa hela sammanhanget i Första Kungaboken.
Vi kan vara jagade och förföljda av mycket även i vår tid och våra liv är utsatta för fiendens ständiga hot. ”Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.” 1.Petr. 5:8-11
Om vi har Herren som vårt livs värn behöver vi inte vara rädda för fiendens raseri. Bakom denna fästningsvall kan vi vara trygga. Hans rikedom är vår rikedom. Hans allmakt står till vårt förfogande om vi tillhör honom. Fienden är besegrad. Jesus vann denna seger åt oss när han dog på Golgata och uppstod för att ge oss evigt liv. ”Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.”1.Kor.15:22-26.
Under Guds trofasta beskydd kan vi börja gå på trons väg utan att vara rädda. Då kommer vi att upptäcka att ”trons väg öppnas mer för vår fot än för ögat. Den som gått i kraften av hans ord finner vägen banad för sina fötter. Herren är mitt livs värn.”..”Jesus, jag litar på dig nu. Du är mitt livs värn. ”Glöm aldrig att jag litar på dig.””(Emil Gustafson)

söndag 17 juni 2012

Generaliserad ångestsyndrom

Vad är det? LÄS MER OM DETTA PÅ DENNA LÄNK
Jag tar gärna mot frågor i ämnet. Du får självklart vara anonym. De frågor jag inte kan besvara försöker jag få sakkunnig hjälp med. Välkommen att kommentera! Varje kommentar måste först godkännas av mig innan den publiceras.

fredag 15 juni 2012

Det kan bara bli bättre!


Paulus skrev till församlingen i Korint om det begränsade och det fullkomliga. ”Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.” 1.Kor 13:10
I detta sammanhang talade han om kärlekens överlägsenhet och nådegåvornas begränsning. Jag tror att han menade att de andliga nådegåvorna är ett provisorium. Så är även vår Gudskännedom. Trots denna begränsning så får jag uppfattningen att det inte finns någon gräns för tillväxt. Allt beror på om jag vill samarbeta med Gud i denna process. Då kommer det att bli bättre och bättre dag för dag och det bästa återstår när vi nått målet.
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.” 1.Kor.13:12
Vi är på väg mot det fullkomliga. ”Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga” skrev Paulus till alla de heliga som bodde i Filippi. Hur skulle de tänka frågar vi? Paulus tänkte så här: ”Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse…..Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag redan har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet, för att vinna det pris däruppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Det är så vi skall tänka.”Fil.3:10-14
Det finns ingen anledning för oss att se oss tillbaka med en tanke att det aldrig kan bli bättre. Paulus rekommenderar en annan väg som gäller även för oss i vår tid. Jag uppfattar det så att det bästa för mig som tror på Jesus Kristus är tiden som ligger framför mig. Jag hoppas att det kommer att bli en tid av tillväxt i tro, trygghet i Herren och förtröstan på hans gudomliga ledning. Jag är inte så naiv att jag tror att det kommer att bli lättare eller bekvämare. Så säger inte heller Bibeln. Nej den uppmanar oss till kamp för det goda, vilket också kan innebära försakelse som kostar på. Guds löften är ändå väldigt trösterika. Därför är det värt priset vad det än kan kosta, att fortsätta på den väg som leder mot det fullkomliga. Jag skulle vilja inbjuda dig att slå följe med mig. Kanske kommer han till oss precis som han gjorde till dem som var på väg till byn Emmaus och vi kommer att utbrista som de: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?” Luk.24:31

onsdag 13 juni 2012

Varför vara kristen?


Så här skriver Dan Bernspång på sin blogg:
"Varför vara kristen?
Enligt SOM-institutet i Göteborg så är det fler människor i Sverige idag som tror på en högre makt än under de senaste 40 åren. Fler tror att det finns en verklighet som vi inte ser, och fler tror att livet har någon form av fortsättning när vi dör. Men samtidigt säger många i Sverige att de inte bekänner sig till någon särskild religion. Jag möter varje vecka människor som säger att de tror att Gud finns, att det finns en ”andlig verklighet” men att de samtidigt inte förstår varför jag är kristen och som säger att de själva inte är kristna."
Jag instämmer i detta och hoppas att du som läser detta förstår betydelsen av att vara kristen. Jag tycker dessutom att kristendom är något mer än religion. Det är att ha gemenskap med Gud redan här i tiden och vara ledd av honom i tanke ord och handling.

onsdag 6 juni 2012

Vilka är Israels verkliga fiender?

I anslutning till mitt tidigare inlägg vill jag uppmärksamma en debattartikel som är införd i Dagens Nyheter, av Avraham Burg, tidigare talman i det israeliskaparlamentet och före detta ordförande i Jewish Agency och World ZionistOrganization

Så här skriver C.G Ydrefors på sin blogg ”Uppriktigt sagt.”: "Kanske är detta bland det viktigaste som sagts på länge i debatten om Israel och dess occupation på Västbanken. Burg tar sin utgångspunkt i bristen på respekt för den s.k. gröna linjen som markerar den ursprungliga gränsen mellan Israel och det tänkte Palestina. Han ser bosättningarna på Västbanken som Israels verkliga fiender. Att om inte Israel förmår eller förmås dra sig tillbaka från Västbanken in på ”rätt” sida om den gröna linjen äventyrar Israel sin egen existens. Det är fantastiskt viktigt att detta sägs av en så betydelsefull person som Burg. Jag har tidigare försökt sätta ord på detta hur Israel genom sin nuvarande politik blir en fara för sig själv".

lördag 2 juni 2012

Kristenhetens israelsyn


Jag läser i tidningen Dagen den 1 juni att en Dialoggrupp har bildats mellan några pingstpastorer och representanter för den Ortodoxa kyrkan. Avsikten är att denna grupp skall förändra kristenhetens Israelsyn.

Samtliga har en proisraelisk syn. De menar att alla som inte delar deras uppfattning om Israel och det judiska folket är enögda och behöver förändras. .

Det påstås att gruppen inte har någon politisk agenda, men den som har en avvikande uppfattning om deras budskap beskylls för att vara politisk..

En av pastorerna menar att det är parterna i området som själva måste lösa sina konflikter. Den som ställer krav på att Israel skall följa folkrätten och lämna de ockuperade områdena, och den som stöder den Israeliska fredsrörelsen för en rättvis och hållbar fred för alla folk i det heliga landet betraktas som ensidig."Ensidigheten riskerar att förvärra konflikten snarare än att lösa den" skriver man i ett uttalande. Man talar i detta sammanhang om det "förlovade landet," och menar att kristenhetens ställningstaganden kan provocera till aktioner som kan leda till antisemitism, generaliseringar och islamofobi, om man står på fel sida i konflikten.

I artikeln beskylls även Pingströrelsen för att den har byggt teologiska skolor på den arabisktalande sidan. Skulle detta vara ensidigt när man främjar kristen tro där den som bäst behövs?

Den ensidighet som meningsmotståndarna beskylls för gör man sig själv skyldig till vill jag påstå.

Den retorik man ger uttryck för känns inte riktigt sann.

Om man vill ha en dialog som skall leda till en förändrad Israelsyn behöver man inbjuda grupper som har olika uppfattningar och som har kunskap om förhållandena i Mellanöstern. En sådan dialog välkomnar jag.

Den gruppen kan gärna ta fram Kairosdokumentet igen.Ett dokument som även Svenska kyrkan har publicerat och ställt sig bakom.

I Kairosdokumentet beskriver de kristna palestinierna sin situation. De sätter in den i ett sammanhang och de uppmanar till handling.

Dokumentet har tillkommit inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF) som sedan några år tillbaka stöder de palestinska kyrkorna.

Detta forum har en samordnande roll i det påverkansarbete som flera av KV:s medlemskyrkor bedriver nationellt, regionalt och internationellt. Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel utgör en viktig del av detta arbete.

Inlägget är redigerat vid flera tillfällen. Ämnet är svårt och eftertanke krävs för varje ord man skriver. Det är så lätt att skapa missförstånd genom att använda fel valda ord. Som väl är kan man redigera i sin egen blogg.

Jag håller med om att ett annat ordval borde användas av den som debatterar i detta ämne, än vad som sker på en del siter. Det är så mycket aggressivitet och man kan känna sig frustrerad när man ibland kristna kan ha så skilda uppfattningar. Men jag håller med om att ensidighet inte leder någon vart.

LÄS ÄVEN DETTA INLÄGG PÅ C.G. YDREFORS BLOGG