Twingly statistik

onsdag 24 december 2014

Karl Bertil Jonsson och flyktingpolitiken

Att ta från de rika och ge åt de fattiga” Karl Bertil Jonssons välgörenhetsmotiv och julens budskap ligger mycket nära ”Det fanns inte rum för dem i härbärget.” Finns det rum för Jesus i dag? Antagligen har vi inte upptäckt att det är han som kommer till oss, hungrig och husvill. När såg vi Dig Jesus i en flykting som liksom Du och Dina föräldrar måste fly för sitt liv?

Jo då, säger en del: ”Vi har nog sett människor som flyr ifrån krig och hungersnöd, men om de inte fortast möjligt etablerar sig i det svenska samhället, så har vi inte råd att ta emot dem. De allra flesta av dem som kommer både vill och kan arbeta. De har för högt bidrag, vilket bidrar till att hindra dem från att söka arbete. Sänk genast bidraget så att de känner av att det är ett straff för att de kommit hit. Det etableringsbidrag vi ger dem tvingar dem helt enkelt ut i arbete antingen de vill eller kan. Sverige behöver ju arbetskraft. Någon arbetslöshet existerar väl inte såvitt vi känner till.”

Tre år är ju en ganska rimlig tid för dem som kommer att etablera sig. Skulle de inte lyckas med det, så är det väl bara att skicka tillbaka dem, varifrån de kommit. Om några till äventyrs varit så duktiga att de lyckats etablera sig i vårt fina svenska samhälle, så har vi gjort en stor samhällsbevarande besparing och vårt land Sverige har lyckats bli ännu rikare än tidigare.”
Jag undrar om det kan vara så att asylen i stället är till för att skydda människor och inte att förse Sverige med arbetskraft.

Så har vi då förslaget på att lista de länder som inte är farliga, för det är väl bara därifrån som nödlidande människor kommer. Tänk så mycket enklare det blir om man slipper pröva enskilda människors rätt till asyl. Vi kan skicka tillbaka minst 8000 människor ifrån sådana ofarliga länder utan någon sådan prövning.”

Det finns bara två partier som har placerat sig längst till höger, i denna och många andra frågor. Det är en dyster utveckling och jag beklagar att många av mina vänner dragits med i detta.

Vad är då alternativet för dem som tänker annorlunda. Det är att göra som Karl Bertil Jonsson. ”Att ta från de rika och ge åt de fattiga.” Vilka är de rika? Det är vi som är rika och vi har råd med att avstå ifrån mycket av vår rikedom. ”När såg vi dig fattig?” Tyko Jonsson:”Jag har närt en kommunist vid min barm.”

Direktör Bergdahl: ”Tack för att vi slapp tavlan med Bodens fästning.” GOD JUL!  

tisdag 23 december 2014

God Jul och Gott Nytt År 2015

Vi vill önska alla våra vänner En God Jul och Ett Gott Nytt År 2015!
Vi har redan firat jul med barn, respektive och barnbarn. Tack Till Susanne och Johan för att vi fick vara hos Er. Vi är så tacksamma för att vi har så goda relationer mellan oss i vår familj. Det är Guds nåd. NU FÅR NI LYSSNA PÅ MIN INSPELNING AV O HELGA NATT SOM JAG GJORDE FÖR NÅGRA ÅR SEDAN. Det kanske tar en stund att ladda ned filen.

torsdag 18 december 2014

Olof Edsingers bibeltolkning om domstexter

Olof Edsinger och domstexterna i Bibeln

Hur kan man ha en så hemsk och fasansfull guds- människo- och bibelsyn, som den teologen och författaren Olof Edsinger ger uttryck för i tidningen Dagen torsdag 18 december. Artikelns rubrik: ”Domtexterna banar väg för korset.” Han skriver ett det ”inte är ett ”vanligt” krig det handlar om, utan Israel får fungera som Guds förlängda arm för att verkställa hans straffdomar.”

Jag anser att Edsinger i och med detta gör sig skyldig till samma tolkning av bibeltexter, som muslimska terrorister tolkar texter i Koranen. Edsinger har alltså uppfattningen att Gud använder människor till att utföra domshandlingar. ”Israel får fungera som Guds förlängda arm” Jag frågar: ”Vem har rättighet att ta sig ett sådant uppdrag?”

Det finns ju också i vår tid en uppfattning om att Israel har rättighet att med våld inta nya områden. Det är en kuslig bibelsyn, men den är tyvärr inte ovanlig. Om kristna tidigare har dödat och torterat människor för att de har fel trosuppfattning eller om de betraktat judarna som ansvariga för Kristi död och därför diskriminerat dem, så måste vi ju betrakta detta som rena skräckexempel, lika förskräckliga som att Isis torterar och mördar människor i vår tid med den muslimska tron som täckmantel.


Det finns förvisso våldstexter i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, men man kan inte tolka dem så som Edsinger gör, ty konsekvensen blir då att vi försvarar det som Jesus varnar för. Pacifismen finns tydligt med i Jesu undervisning om att ingen ska löna ont med ont eller ta hämd. Den dom som Jesus befriar oss ifrån är domen över synden, inte över syndaren. ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus.” Rom.8:1

tisdag 9 december 2014

Besök på Urologiska mottagningen vid US Linköping

Distriktssjuksköterskorna vid Vårdcentralen Lyckorna sköter omläggningen av mitt sårförband på ett mycket bra sätt. Vid senaste besöket tyckte en av sköterskorna att en del spänningar hade uppstått i sårområdet och ville att en läkare skulle bedöma om något skulle göras åt det. Tid beställdes för besök på Urologiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. I dag har jag varit där och jag anlitade sjukhustransporter som går dagliga turer och det sker genom Östgötatrafiken. Resorna kostar 160 kronor tur och retur. Sätena på bussarna är stenhårda och om man är så nyopererad som jag, är det en pina att åka med. Jag jämrade mig högt, men vad hjälpte det. När jag så var framme så var jag beredd på att eventuellt få stanna, men den läkare som undersökte mig tyckte att allt såg bra ut. Så jag fick återvända och gå igenom samma pina på hemresan. Skönt att vara hemma igen. Jag fick veta att jag måste ha hjälp med omläggning i cirka två till tre månader. Suck!

lördag 6 december 2014

Kartan där Israel inte existerar

Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), poserar med en karta där Israel inte existerar. Kartan, föreställer de områden som palestinierna har flytt ifrån sedan 1948 och 1967.

Hillevi Larsson har felaktigt anklagats för att stödja terrororganisationen Hamas, som vill se att staten Israel försvinner från Jordens yta. Detta är naturligtvis inte sant, eftersom Hillevi Larsson stödjer en tvåstatslösning och hon tillbakavisar bestämt denna kritik

Jag ställer frågan: ”Vad är det som gör denna karta så kontroversiell?” Före år 1948 existerade inte Staten Israel. Om kartan visar de landområden som fanns vid denna tid, så finns det ingen anledning att tro att den skulle handla om något annat, än att belysa det palestinska folkets flykt ifrån de områden de bebott vid denna tid.

Det finns en förklaring till den bild Hillevi Larsson visar upp. Det är en historisk bild från Nakba 1948. Den 15 maj 1948 utropades staten Israel efter ett inbördeskrig, som av den ena sidan kallas befrielsekrig och av den andra al-Nakba (katastrofen). Katastrofen innebar en massflykt för de palestinska araberna. Detta som en följd av Israels medvetna politik att köra ut araberna från de territorier som Israel tagit över. Uppgifterna om hur många har varit väldigt varierande. Enligt historiken Benny Morris är 700.000 en rimlig uppskattning.


Enligt en gällande FN resolution ska möjligheten att återvända finnas för palestinska flyktingar alternativt att de får ersättning för förlorade egendomar. Det finns ingen anledning att tro att det skulle handla om att ta över Israel.

onsdag 26 november 2014

Kairos Palestine

Länk till Kairos Palestine, som kritiseras i en kommentar till mitt föregående inlägg.

Läs själv och bedöm!

söndag 23 november 2014

Terrorismen är inte ensidig

Informatörer, propagandaspridare och till och med terrorister finns sannolikt på båda sidor. Det sker när man sprider falska rykten i propagandasyfte, vilket är mycket oanständigt och oansvarigt. Vad händer när man från kristet håll deltar i sådan propagandaspridning, i synnerhet när man saknar säkra källor som bekräftar sanningshalten. Detta märker jag tydligt ibland dem som företräder det pro-israeliska propagandakriget, till exempel tidningen Världen i dag, ja i viss mån även tidningen Dagen.
Vilket syfte har man när man vill hetsa upp frikyrkorna i Sverige att delta i en orättfärdig namninsamling mot Sveriges regering för att de givit sitt erkännande till den Palestinska staten? Kyrkorna bör hållas utanför den världspolitiska debatten anser jag.

Det finns inget försvar för våldsdåd och terrorism var det än kommer ifrån. Jag kan inte begripa dem som kan försvara den israeliska statens övergrepp, hus-rivningar, bosättningar och ockupation, lika litet som jag kan begripa dem som försvarar palestinska våldsdåd.


torsdag 20 november 2014

Sjukvårdsbesök

Våra besök hos sjukvården den här veckan.

När Ulla-Britt var på väg till sitt gym för att träna, ramlade omkull, gjorde hon sig så illa i handen, så att hon måste uppsöka akutvården i Motala. Där blev hon röntgad och det konstaterades att hon antingen brutit eller fått två sprickor i vänster hand. Därför blev hon gipsad. Detta hände fredag den 14 november.

Natten mellan 15 och 16 november fick jag feber och ringde därför till Urologiska kliniken för konsultation. Tempen låg på 38,7 grader C. Jag fick rådet att komma in till avdelningen för undersökning. Vid ankomsten söndag den 16 nov konstaterades att jag fått infektion i operationssåret. Därför påbörjades intravenös antibiotika i väntan på analys av bakterierna. Jag fick stanna kvar på sjukhuset söndag till och med torsdag den 20 november, i skrivande stund. Den vätska som bildats i såret tömdes kontinuerligt och när jag sedan på onsdagen fick veta att analysen visade på en snäll bakterie, avslutades antibiotikabehandlingen. Jag fick åka hem och kommer den närmaste tiden att få omläggning och vård av distriktssköterska.
Under den tid jag vistats på sjukhuset har jag kommit i kontakt med många trevliga människor. Jag har fått tillfälle att vittna om min tro på Gud och vi har haft många givande samtal om sådant som möter oss i livet. Vi människor är nära varandra och delar smärtan av det lidande som drabbar en förgänglig värld.

Ulla-Britt hade fått en tid på Vrinnevisjukhuset i Norrköping måndag den 17 nov för koloskopiundersökning. Hon fick åka med Magnus. Under undersökningen lyckades man med att ta bort den polyp man tidigare hade upptäckt på tjocktarmen. Även denna tumör skickades för analys och svar beräknas inkomma om cirka en eller två månader.

Jag tänker på alla människor jag mött den här veckan, som alla bär på olika sorters sjukdomar. Det är skönt att vi har en sjukvård i Sverige som är så kvalificerad och där man kan göra så många olika ingrepp för att hjälpa människor till nya möjligheter.


Men även sjukvården har sin begränsning. Det finns tillfällen då man måste meddela att resurserna är uttömda. Då man inte kan göra mera utan att det bara finns en utväg. Att få dö värdigt är också en av sjukvårdens uppgifter att ombesörja.

torsdag 13 november 2014

Farlig religion?

Hur skall vi förhålla oss till en religion som vi anser vara farlig? Många är rädda för islam och ser med oro hur de utbreder sig över hela världen. Hur det blir med den saken vet vi ju inte något om, även om vi ser många skrämmande tendenser. Nu är det ju så att den våldsbenägenhet som finns hos de extrema grupperna av Islam, inte är representativt för muslimer i allmänhet. Det förhåller sig i stället så att de flesta muslimer anses tillhöra den grupp som de extrema muslimerna kallar jahili. Dit hör alla demokratier och politiska system som stiftar lagar och som är "okunniga om gudomlig vägledning" (jahiliyyah). Därför måste alla sådana samhällen förintas eller besegras enligt denna extrema, våldsbenägna grupp av muslimer. De utgör således ett hot mot både muslimer och kristna, vilket vi ju också får veta genom den rapportering som sker där t.ex. Isis är verksamma. Både muslimer och kristna avrättas.

Just därför tror jag att det är nödvändigt att möta de muslimer som kommer till vårt land med vilja att förstå deras religion och inte betrakta dem som fiender. Det finns många goda, religiösa muslimer i världen som för ett långt fredligare liv än många sekulära. Jag vill gärna vara med och och bryta den islamofobi som finns i vårt land. Inte minst bland en del kristna tyvärr.

måndag 10 november 2014

Antidepressiv psaltarpsalm som terapi

Här följer noter text och musik för blandad kör SATB. Noterna kan jag skicka i pdf-format för dem som önskar. Det skulle vara en glädje för mig om någon kör vill testa och använda den här psaltarpsalmen. Jag har själv upplevt kraften i orden och de har gett mig lugn, trygghet och tillförsikt.

söndag 9 november 2014

Prostatacancer

Jag har opererats för prostatacancer på US i Linköping Vårdtid 6-8 november.
Operationen har gått bra och min prostatakörtel och min sädesblåsa är bortopererad. Operationen utfördes med den äldre tekniken. Anledningen till detta vara att kirurgerna upptäckte att mina tarmar var sammanväxta, vilket jag inte hade en aning om. Troligtvis har detta skett som en följd av att min blindtarm blev bortopererad någon gång under min tidiga ungdom. Man kan tydligen leva med sammanväxta tarmar. Den begränsning och det obehag som detta inneburit och innebär har jag lärt mig att leva med utan att veta någon rimlig orsak. Om fjorton dagar får jag komma tillbaka till urolog mottagningen för att få veta lite mera. Då har man hunnit med att analysera den bortopererade prostatan och om det blir nödvändigt för fortsatt behandling. Jag får nu lov att dricka mycket vätska 1,5-2  liter per dygn.
Tack till de skickliga urologerna på US i Linköping och all vänlig personal för god vård på Urologavdelning 1, Universitetssjukhuset i Linköping.

fredag 31 oktober 2014

Klokt svar till Israels utrikesminister

Israels utrikesministerförsökte vara spydig och säga att Sverige inte fattar något. Freden är inte som en IKEA möbel som ska sättas ihop. Vår utrikesminister svarade att hon gärna skulle skicka ett platt paket från Ikea till honom, så skulle han upptäcka att han behövde både en god partner och en bra manual.
Sverige har valt att stå på fredsprocessens sida genom att erkänna staten Palestina. Palestina är erkänd av 135 av världens stater, men det finns krafter som vill motverka detta: Är du en av dessa?


onsdag 22 oktober 2014

Operation av cancer i prostata

Jag har varit på förundersökning på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Fick träffa sjuksköterskor, inskrivningsläkare, sjukgymnast och narkosläkare och fick den nödvändiga informationen inför min förestående operation, som kommer att ske den 6 november. Jag kommer då att vara inlagd på sjukhuset i tre dagar.

Som jag tidigare har skrivit så kommer man att operera bort hela prostata på grund av prostatacancer. 

tisdag 21 oktober 2014

Jag kan inte tiga om detta

När ska man skriva och när ska man vara tyst? Allt behöver varken sägas eller skrivas, men vissa saker måste till varje pris både syns och höras. Priset blir ofta utanförskap till och med under det paraply där man befinner sig. Ledsen att behöva skriva det till och med till mina kristna vänner. Man tycker att vi som är syskon i Herren skulle ha fördrag med att vi inte är stöpta i samma form, men så är det inte alltid.

När jag tidigare varnat för den s.k. kristna sionismen, så tycker någon att det känns nedvärderande, eftersom man identifierar sig med en del av deras budskap. Man är dessutom rädd för att smittas av antisemitism och vågar därför inte vara tillräckligt kritisk.
I extrema fall stämplas man till och med att vara antikristen om man har en sådan attityd.

När man tolkar de gammaltestamentliga profetiorna om Israel, som om det gällde staten Israel, så legaliserar man deras ockupation. Man glömmer att de Messianska profetiorna handlar om det rike som skall upprättas på ett helt annat sätt.

I den maktkamp som pågår i Mellanöstern finns det inte något rum för eftergifter, eller någon vilja till fredsförhandling från dem som har makten Hamas erkänner inte Staten Israels existensberättigande. Israels målsättning med att ockupera är också klart uttalat fientligt inriktad.

Så här har Överrabbin Ovadi Yosef uttalat sig om denna målsättning. Den målsättningen har varit klart uttalad sedan länge:

”När Israel är starkare, när det inte längre möter verkligt motstånd och riskerar förlust av liv, är det enligt Yosef en plikt att ockupera land, driva ut alla icke-judar, och förstöra alla kristna kyrkor.”

Är det inte motsägelsefullt att kristna sionister ställer upp bakom denna ultraortodoxa inställning.

Så här skriver Marcus Birro i en gästkrönika, men jag är inte säker på om han skulle ställa upp på det som ligger mig varmt om hjärtat:

Jag har beslutat mig för två saker. Jag ska skaffa mig starkare och tuffare rustning. För jag tänker aldrig sluta skriva om det som ligger mig varmt om hjärtat, inte ens när jag vet att det jag skriver kommer väcka mobben. Dels ska jag mot bättre vetande råda andra att också fatta mod.
Vad Sverige behöver är fler röster, inte färre. Vad Sverige behöver är fler samtal förda av fler sorters människor med helt och hållet olika åsikter och helt och hållet olika hjärtan.”
måndag 20 oktober 2014

En av mina sånger som handlar om bönesvar

På den här bloggen kan man bara infoga bilder. Därför måste jag länka till min hemsida. Där har jag lagt in noter och text till sången Bönesvar. Den innehåller två sidor. i pdf.Jag har även spelat in musiken på min Cubasestudio. Den kan användas som playback till sången.


onsdag 15 oktober 2014

En profetia om framtiden, Guds rike och Guds församling

”Det finns ingen Palestinsk stat att erkänna” skriver Claes-Göran Bergstrand i tidningen Dagen tisdag 14 oktober, med anledning av Statsminister Stefan Löfvens uttalande: ”Sverige ska erkänna Palestina som stat.”

”Gud älskar både judar och araber men hans löften till Israel står fast Landet och staden tillhör dem för evig tid.” menar Bergstrand och tolkar bibeltexten i bl.a. i Hesekiel 37:5 f, som om det gällde den nuvarande sekulära staten Israel.

Det är klart att om man har denna uppfattning så kan man inte tänka sig en tvåstatslösning. Då kan man inte heller tänka sig fred och samexistens på jämbördiga villkor mellan dessa två folk. judar och palestinier, eftersom löftena skulle vara knutna enbart till Israel.

Guds löften sträcker sig mycket längre och exkluderar inte så som Bergstrand skriver. Profetian om landet i vilket de skulle få bo är en bild på Guds rikes fulländning.

Hesekiel får se framtiden under bilden av ett nytt land och ett nytt tempel. Det är Guds rike och Guds församling. Det är inte ett land med gränser som man strider om. Det är ett evigt rike som ingår i Guds plan när tiden är inne Guds rikes seger förverkligades genom Jesus. Det Jerusalem, som man nu strider om är ingenting i jämförelse med det nya Jerusalem, den heliga staden, som skall komma ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Landet och staden tillhör dem som bor där och vilka är de? I Uppenbarelseboken kan vi läsa att det är en stor skara av alla folk och stammar och länder och språk. Vem skall regera över dem. I Hesekiel 37:24 står det ”min tjänare David skall vara kung över dem och de skall så alla ha en och samma herde.” Messias beskrivs här som en herde och en konung av Davids stam.

Templet är en bild på Guds församling. ”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grundval och Jesus Kristus till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel.i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.” Ef. 2:20-22..

När Luther tolkar denna syn säger han: ”Denna tempelbyggnad hos Hesekiel är icke att förstå som en ny byggnad i lekamlig utvärtes måtto, utan såsom kerubvagnen i början, så är även denna byggnad i slutet intet annat än Kristi rike och den heliga kyrkan eller kristenheten här på jorden ända till den yttersta dagen.”


Det är mycket ledsamt och oanständigt att vi som har en annan bibeltolkning än Bergstrand och flera andra som förespråkar den kristna sionismen, skall behöva betraktas som påskyndare av en andlig kris i vårt land. Hans retorik känns inte ärlig.

söndag 12 oktober 2014

Vad vet vi om Guds Israel?

Arne Brännström vet hur Guds plan för Mellanöstern ser ut. Han skriver om detta fredagen den 10 oktober i tidningen Dagen. Där tillämpar han de gammaltestamentliga Messiasprofetiorna som om det gällde den nuvarande staten Israel. Han citerar profeten Sakarja och gör där en sådan tolkning

Min och många andras uppfattning av Sakarja är att hans profetior handlar om Messias och hans rikes seger över alla världens makter. ”Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.” Sak.9:9  Det handlar om vår Messias, om Jesus vår Frälsare, och hoppet om hans seger har redan gått i fullbordan.

Han ”är konung”. Det står inte att han”skall bli konung”. Det står att ”han är konung.” ”Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran den eviga makten.” 1.Tim. 6:15-16

Det handlar även om det rike över vilket han skulle bli konung. Inte ett litet fjuttigt rike där inte alla fick plats. Inga skulle heller behöva kastas ut ur det riket. Där skulle finnas plats för alla folk. ”Hans herradöme skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens ändar.”Sak.9:10

Givetvis har Israel och det judiska folket betydelsefull roll i profetian, men då tror jag att det handlar om något helt annat än den nuvarande staten Israel. Mitt citat är ett utdrag ur boken ”Ekumenismen och Bibeln sidan 24 av David Hedegård": ”Nya testamentet lär oss att det finns ett intimt samband mellan det gammaltestamentliga Israel och den nytestamentliga församlingen. De som tror på Kristus kallas nu ”Guds Israel”, Gal.6:16, oavsett om de av födelsen är israeliter eller hedningar. Ty den sanne israeliten är nu den som tror på Kristus. ”Den är inte jude, som är det i utvärtes måtto, nej den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker genom Anden, inte genom bokstaven.” (Rom.2:28) I Rom. 11 säges det, att en hedning, som kommit till tro på Kristus, blivit inympad i Israels ädla olivträd. Den sanne Israeliten är alltså nu den som tror på Kristus, och en hedning, som tror på Kristus har blivit inympad i Israel.”

”Gud har redan fastlagt lösningen för löfteslandet och det judiska folket inklusive deras arabiska grannländer,” menar Arne Brännström.

Jag tror också att Gud har lösningen, men enligt profetian i Sakarja så omfattar den lösningen hela världen. Detta är vårt underbara hopp!


Rolf Ericson Motala

fredag 10 oktober 2014

Sakarja - Hoppets profet

Jag har skrivit nedanstående text på Ökenkällan år 2009. Eftersom innehållet är lika aktuellt i dag fem år senare, så tycker jag om att få låta texten gå i repris

Sakarja - Hoppets profet del 1.

Jag skriver detta med anledning av att man på ett missvisande sätt har tolkat denna text på en blogg jag besökt och jag blir så ledsen över att man vrider och vänder på Guds ord så att det passar ens egna syften vad de nu kan innebära. Min tolkning av nedanstående får naturligtvis även prövas. Det finns utrymme för kommentarer om ni så vill och en fortsättning på detta följer senare.

Profeten Sakarja har blivit kallad hoppets profet, därför att hans profetior handlar om Messias och hans rikes seger över alla världens makter. Sakarja skall inte läsas som en domsbok. Nej det är en tröstebok, som handlar om konungen som kommer. ”Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.” Sak.9:9

Det finns ingen tvekan vem det handlar om. Det handlar om vår Messias, om Jesus vår Frälsare. Dig vi lovsjunger ärar, Jesus de fattigas konung….

Uppfyllelsen av denna profetia har redan skett. Han ”är konung”. Det står inte att han”skall bli konung.”. Det står att ”han är konung.” ”han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran den eviga makten.” 1.Tim. 6:15-16
Det stod redan dessförinnan i Sakarja om det rike över vilket han skulle bli konung. Det var verkligen inget litet fjuttigt rike där inte alla fick plats. Inga skulle heller behöva kastas ut ur det riket. Där skulle finnas plats för alla folk. ”hans herradöme skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens ändar.”Sak.9:10
I denna hoppfulla profetia talas också om ett förbund, om en återupprättelse där fångar skulle släppas fria. Dessutom talas här om ett förbundsblod. Det nya förbundets blod. Det som vi påminner varandra om när vi som kristna firar Herrens heliga nattvard.

”För ditt förbundsblods skull vill jag också släppa dina fångar fria ur gropen där inget vatten finns.” Sak 9:11. 

Vem handlar det om? Kära vänner som läser detta: ”Det handlar faktiskt om oss. Om dig och mig. Vi var tidigare fångar eftersom det gamla förbundet bara gällde judar. Alla hedningar var utanför. ”Men nu tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.” Ef. 2:13
Den konung som vi här och nu får ta emot i våra hjärtan. Redan nu får vi ingå ett förbund med honom. Det är betydelsefullt att vi gör det och att vi blir medvetandegjorda om att han ”är” konung. Han vill ta emot vår hyllning precis som han gjorde med barnen som ropade Hosianna när han kom ridande på en åsna in mot Jerusalem.

Sakarja Hoppets profet del 2.

Låt mig påminna mina läsare om att jag absolut inte gör anspråk på att kunna skriva en uttömmande artikel om profeten Sakarjas bok. Det är bara några reflexioner jag gjort med anledning av de iakttagelser jag gör av den del av denna profetia som kan gälla för vår tid, som vi också brukar kalla den Messianska tiden. Jag har hämtat en del av mina tankar ur Edvin Wirén, När han öppnade boken, men det mesta ur Bibeln där jag tar med olika citat.

 Se din konung kommer. Detta är det stora temat i Sakarja bok. Profetian har gått i uppfyllelse, Guds rike har kommit. Konungen har redan satt sig på högra sidan om den tron där Gud härskar 
”tills han har lagt alla fiender under sina fötter.” 1.Kor.15:25. 

Det pågår ett krig, som vi inte kan se. Det är inget jordiskt krig med nationella gränser. Alla de som tillhör Herren är inblandade i detta krig. 

”Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning..” Ef.6:12
1. Det finns redan ett gudomligt herravälde genom Jesus Kristus och vi uppmanas i Skriften att söka detta rike först av allt. 2. Men profetian syftar också på det rike där Gud skall återta sitt herravälde, som rubbats av ondskans makt. Guds rike är det tillstånd som då upprättas.

Därför beder vi i bönen Fader vår: ”Tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.” 

”Hela skapelsen ropar ännu som i födslovåndor….vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.” I hoppet är vi räddade.” skriver Paulus i Rom. 8:22-24 
Profeterna använder ett språk som visserligen handlar om det nationella Israel, men det är helt klart att profetian syftar på ett andligt Israel, en Guds kyrka och församling som sträcker sig till alla jordens folk.. 

Sak. 14:9 ”Herren skall vara konung över hela jorden, ja på den tiden skall Herren vara en och hans namn ett.”
Det finns ingen anledning till att spekulera om särskilda tidpunkter för detta. Förkunnelsen om Guds rike är däremot mycket viktig. Det står om Jesus att han efter sin uppståndelse under fyrtio dagar visade sig för sina lärjungar och talade med dem om Guds rike. 

”De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt.””
De väntade på ett återupprättat Israel som kungarike, och hade svårt att förstå vad profetian handlade om: nämligen ett rike med helt andra gränser. 

När fariseerna frågade Jesus i Luk. 17:20 

när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: ”Här är det”, eller: ”Där är det”. Nej Guds rike är inom er.”
Om det nu är så som vi har sagt att Jesus Kristus, Messias är konung och att hans herradöme omfattar allt, hur kan det då komma sig att det ser ut som det gör på vår jord?.

Det finns ingen anledning för mig att konstruera ett eget svar på denna fråga. I Bibeln finns så många löften om det som skall ske när Gud återtar sitt herravälde. Det är inga skräckfyllda löften för dem som tagit sin tillflykt hos honom. Det är löften som innehåller tröst, hopp och tillförsikt. 

Ett nyckelord återfinner vi i Första Korinthierbrevets femtonde kapitel: 
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.”
Det står i Hebreerbrevets tolvte kapitel att Jesus sitter nu till höger om Guds tron, och vi uppmanas där att ha blicken fäst på honom. Det är så lätt att vi blir upptagna med det som sker runtomkring honom, men det är bättre att se och förtrösta på honom. Det herravälde som upprättas just nu är det som sker inom oss, när han får bli herre i våra liv.

Gud startar inga krig på jorden. Han sanktionerar inte till våld ockupation hat och förtryck. När Petrus skulle försvara Jesus och högg av örat på översteprästens tjänare så säger Jesus:

”Stick tillbaka ditt svärd, den som griper till svärd skall dödas med svärd..”
Om vi tror att vi kan använda de profetiska skrifterna som verktyg för felaktiga läror om detta så är vi ute på farlig mark. Någon skrev på en blogg. Gud är inte pacifist. Ett sådant påstående ger felaktiga signaler. Var de signalerna kommer ifrån är inte svårt att förstå.

Vi har alla rättighet att ifrågasätta de felsteg som begås inte bara av staten Israel utan också av andra nationer. Låt oss inte blanda in profetiska uttalanden som försvar för våld och förtryck. Det är att missbruka Guds namn

Vi kan inte tolka orden i Sakarja 12 som handlar om hur Jerusalem skall bli gjord till en lyftessten för folken på ett bokstavligt sätt för att försvara sådant som sker i staten Israel i vår tid. Nej som jag har skrivit tidigare handlar profetian om det andliga Israel både här och på andra ställen i Skriften. 

Har jag stöd för detta påstående i Skriften? När det i Gamla testamentet talades om Guds folk, så handlade det om dem som han hade slutit ett förbund med. Vi brukar kalla det för det gamla förbundets folk. Men i den Messianska tiden i vilken vi nu lever talar vi om det nya förbundets folk. Vilka är det? Det är det andliga Israel, alla dem som tillhör Herren Jesus. Dem han har återlöst med sitt eget blod när han gav sitt liv för att rädda oss. Det gamla förbundets folk och det nya förbundets folk är nu ett och samma folk. 
Se Gal 3:26-29
”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.”
Erkännande av Palestina

Erkännande av Palestina - ett steg i rätt riktning

lördag 4 oktober 2014

För den som älskar Gud

”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa” Det är hans favoritvers i Bibeln. Han har vigt sitt liv åt att tjäna Gud, som han älskar. Han anser själv att hans liv är sådant att allt samverkar till det bästa. Det är hans egna ord och han säger det med ett leende. Vi undrar då hur hans liv ser ut? Jo, han är svårt handikappad, rullstolsbunden och beroende av personlig assistans dygnet runt efter en olyckshändelse. Trots detta har han sin glädje i Gud och vi som känner honom vet att han är en duktig Ordets förkunnare, ungdomspastor och att han genom sitt liv får vara till stor välsignelse för både äldre och yngre i vår församling. Han är dagligen uppkopplad inte bara till internet, utan även till en andlig linje där Ordet och bönen har sin betydelsefulla plats. Vi tackar Gud för Mika.

fredag 3 oktober 2014

Till minne av Natanael Claesson

Min käre vän Pastor Natanael Claesson har flyttat till sitt himmelska hem. Han har varit pastor och föreståndare i Pingstväckelsen sedan början av 1950-talet. Platserna där han varit verksam har varit Alfta, Strömbacka, Iggesund, Sågmyra, Kramfors, Virserum, Gnosjö och Holsbybrunn. De senaste åren fram till sin pensionering har han rest över hela landet och i andra delar av världen som representant för Erikshjälpen. Han har även varit en drivande kraft för Världens Barn där han satt Gnosjös namn på kartan för dess verksamhet. Under sin tid som pastor i Gnosjö var han med om att bygga den nya, moderna Pingstkyrkan där.

Mitt första möte med Natanael var nog några år in på 1960 talet, då han besökte sin hustru Wegas föräldrahem Axsjövik. Något år senare vigde han mig med Wegas brorsdotter
Sedan dess har vår vänskap varat i snart 50 år.

Han hade ju erfarenhet av hur det var att vara predikant i Pingströrelsen och som ung evangelist upplevde jag honom som en mentor. Vi hade många förtroendefulla samtal, inte minst de gånger vi fick bo tillsammans hos Wegas syster Rut i Stockholm under predikantveckorna där.

Hans livserfarenhet och generösa inställning till de frågor i livet som inte låter sig besvaras i en hast imponerade på mig. Han var jordnära men hade sitt hjärta i det andliga livets verklighet utan några övertoner.

Dessutom insåg Natanael betydelsen av förändringar utan att fördenskull överge det som har betydelse. Han lät sig inte anpassas efter ett statiskt mönster.

Gud har gett oss mycket genom Natanaels beundransvärda livs engagemang. Hans varma hjärta för andra människor har drivit honom till stora uppoffringar. Han har varit verksam så länge hans krafter räckte till. Allt detta vet jag berodde på hans kärlek till den Herre som gav honom kallelsen att vara hans representant. Herren har välsignat hans livsgärning. Nu får han vila ut. ”Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.”

Rolf Ericson Motala
Wega och Naatanael och brudnäbben Ulla-Britt

fredag 19 september 2014

Stanley Sjöberg på besök i Motala

Några egna reflektioner efter Stanley Sjöbergs besök i Motala i går torsdag den 19 september.

 • Muslimerna är inte våra fiender. De är våra vänner. Kristendomen och Islam är världens största religioner. De flesta muslimer och de flesta kristna vill leva i fred och samexistens med varandra. Om vi vill ha fred på vår jord måste vi lära oss att möta alla muslimer som vänner. När jag som är kristen bekännare möter en muslim, så är det en medmänniska jag möter. Då spelar inte religionen någon roll. Vi möts på samma nivå men med respekt för varandras integritet. När vi förkunnar evangeliet, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, så får det inte ske genom dogmatiska trossatser. Nej det är Guds Ande som överbevisar om vi på ett enkelt sätt förmedlar den upplevelse vi själva gjort av evangeliets förvandlande kraft.

 • Den senaste tiden har vi på ett kusligt sett blivit påminda om att det finns militanta, muslimska grupper som har religionen som täckmantel. De har målsättningen att förinta västerländska, sekulariserade demokratier och med maktmedel ersätta dem med ett världsomfattande islamskt samhälle, styrt av sharia eller den islamska lagen. Så här skriver Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet i tidningen Dagen onsdag 17 september:”Jag får ofta frågan från Sverige om hur mina muslimska demokratiska vänner i Egypten reagerar på Islamiska statens (IS) blodiga framfart. Svaret är att man reagerar mycket starkt. Krigsmännen i IS kallas för galningar och kriminella och ses som personer som missbrukar Islam för sina egna syften. Islam betraktas av de flesta muslimer i Egypten som fredens religion.”

 • Det finns texter i Koranen som uppmanar till krig och våld. Sameh Egyptson uppmanar  Sveriges muslimer att ta avstånd från dessa. ”Allt fler troende muslimer ifrågasätter religiösa trossatser”, skriver han. ”Detn tradionella bokstavstolkning som i dag används av de flesta myndigheter och predikanter i den muslimska världen bidrar till att legitimera IS och jihadisternas framfart och är därmed ett brott mot mänskligheten.” avslutar han. Det finns även texter i Bibeln som kan missbrukas. Kristna fundamentalister och bokstavstolkare framhåller gärna lösryckta bibeltexter som försvar för all möjlig galenskap. Låt oss med öppna ögon se och ta avstånd från detta. Kristendomen bygger ju på förståelsen av Jesu liv och undervisning. Den är inte alls någon religion med en uppenbarad gudomlig lag utan har ersatt en samling religiösa lagar med evangeliernas redogörelse för Jesu person

 • Enligt de militanta muslimska grupper som använder våld och terror för sina syften, så finns det inga sant muslimska samhällen. Det innebär att alla samhällen överallt måste förintas och besegras. Den förföljelse som utbrutit i många delar av världen är ett hot inte bara mot kristna utan även mot muslimer.


 • Så ser verkligheten ut i dag, men det finns ingen anledning till att spekulera i hur det ser ut i morgon. Det finns många antikrister i världen, men för mig som kristen bekännare innebär inte framtiden kaos och förintelse. Jag tror på det kristna hoppet. En tro som inbjuder mig till att kämpa för en bättre värld utan fruktan för det som skall komma. Jag väntar inte på Antikrist utan på Jesus Kristus. Det är i hans hand jag lagt mitt liv och min framtid.
 • ISIS HAR INGET MED ISLAM ATT GÖRA
 • ORON FÖR ISLAM MÅSTE HANTERAS KONSTRUKTIVT
 • Oron för islam måste hanteras konstruktivt

  Kritisk diskussion utan hat är vägen framåt

  LedareMigration och integration. Två av valets ledord och två begrepp som måste smälta samman på ett nytt sätt i vårt land. Valresultatet med den starka framgången för Sverigedemokraterna visar att politiken inte lyckats skapa rätt förståelse av orden. I stället finns det en rädsla för det nya, för de andra, för vad solidaritet och medmänsklighet får kosta. Det är nu vi har möjligheten att föra den debatten med ansvar och öppenhet.
  Som kristna kan vi aldrig göra avkall på vår övertygelse om människors lika värde och vår plikt att likt den barmhärtige samariern ta ett personligt ansvar.
  Somliga har länge väntat på att dessa frågor ska diskuteras. Andra vill inte att vi ska tala om dem, i alla fall inte på det här sättet.
  som många andra har jag känt mig kluven. Spontant ledsen och bekymrad över Sverigedemokraternas framgång men jag tror ändå inte för en sekund att 13 procent av de röstberättigade i Sverige skulle vara rasister, främlingsfientliga eller ens skeptiska till att ta emot asylsökande.
  Men det finns fler frågor som måste ventileras än de som handlar om att stå upp för människor på flykt och om vad priset för detta är i pengar. De kan väcka starka känslor. Med den ökande migrationen möter vi av människor med annan religion, andra traditioner, andra värderingar och annan människosyn. Starka religiösa övertygelser har lett flera tiotals unga svenskar att bege sig till Mellanöstern för att delta i ”Islams heliga krig”. Ett krig i grunden mot hela den kristna världen, mot judarna och mot demokratin. Så förklarar de nya ledarna för den mest extrema rörelsen IS sina motiv för att ett islamiskt kalifat skall ta över världen. Bland nästan alla andra svenskar – vare sig de är invandrare, muslimer, kristna eller ateister – skapar det både förfäran och oro.
  I mina flöden från sociala medier har det det senaste året dykt upp allt fler kristna bekanta som öppet propagerat för Sverigedemokraterna, inte så mycket för deras partipolitik utan den gemensamma nämnaren har varit rädslan för islam och muslimer.
  Ja, jag sa det högt; det finns kristna som är rädda för islam och för muslimer. Vi måste erkänna detta för att kunna gå vidare.
  Men finns det någon anledning att vara rädd? I onsdagens Dagen skrev islamologen och religionsforskaren Sameh Egyptson: ”Protestera gärna mot IS brutala framfart i religionens namn men ta också tydlig ställning i fråga om de verser i Koranen och profetens tradition som uppmanar till krig och våld.”
  I ett längre resonemang underströk han att det finns gott om demokratiska muslimer men pekade inte bara på verser i Koranen som kan tolkas på ett visst sätt utan också på en tradition med inslag av krig och våld.
  Socialdemokraten Nalin Pekgul kommenterade på måndagen valets utgång och Sverigedemokraternas framgång i TV 4. Hon påpekade, som hon gjort en längre tid, att det hänger ihop med att det finns reella problem med till exempel integration i områden som Tensta där hon själv bor, men att det är tabu att tala om detta i Sverige. Hon menade också att IS rekryterar krigare i Sverige lättare än i många andra länder men att Sverige valt att blunda för länge även för detta.
  En kombination av att det är känsligt att tala om islamism i Sverige och människors rädsla för islam leder till sökandet efter någon som kan rädda oss alla från det yttre hotet. Jimmie Åkesson har blivit symbolen för räddaren.
  Skulle då enfrågepartisten Åkesson, med sin patentlösning på alla samhällsproblem, vara vår trygghet för framtiden? Absolut inte, därför att Åkesson förenklar och demoniserar.
  Svaret är i stället att tala om det som är anledningar till faktisk oro, för sådana finns. Vi måste våga analysera styrkan hos den del av islam som vinner anhängare till IS och också våga teologiskt, mänskligt och demokratiskt diskutera islams innehåll och Koranens lära. Egentligen på samma sätt som vi vill att andra skall analysera kristen tro och lära. Vi måste också våga ta avstånd från den extrema islamismens hot mot hela den civiliserade världen, utan att bli beskyllda för islamofobi.
  För kristna får detta aldrig ske med hat utan i öppna och kärleksfulla samtal.
  Jag tror inte Gud är nervös, han har kontroll. Men han vill säkert få oss att släppa rädslan, vara konstruktiva och stå upp för den kallelse vi har som kristna, att förkunna det budskap som Johannes sammanfattar i sitt evangelium, tredje kapitlet och sextonde versen: ”Ty så älskade Gud världen

onsdag 10 september 2014

Cancerbesked

I dag har jag fått besked om resultatet av de biopsiprov som togs den 2 augusti. Det visade sig att 8 av de 12 provtagningarna var angripna av cancer. Operation är nu planerad och man tar då bort hela prostatakörteln. Tid för operation kan ta upp till 6-8 veckor. Väntar otåligt att få det gjort och känner mig trots allt ganska lugn. Kom ihåg mig i era förböner att allt ska gå bra. För tidigare dokumentation Läs nedanstående länkar;.

söndag 24 augusti 2014

Gazas kristna talar


Baptistpastor Hanna Massad talar öppet om vad han ser som händer när han hjälper att skydda Gazas kristna och andra under den aktuella konflikten. Intervju av Timothy C. Morgan och Deann Alford / 22 Augusti 2014   LÄS MERA HÄR!

onsdag 20 augusti 2014

Göran Hägglunds utfrågning

Jag tycker att utfrågningen av Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund var väldigt bra. Hans sätt att svara ingav stort förtroende. Bättre partiledare kan inte Kristdemokraterna få.Frågorna om sjukvård, flykting och bostadspolitik hanterade han förträffligt.
Se här analysen på 19 minuter, som ger en sammanfattning om utfrågningen:

tisdag 19 augusti 2014

Hatet, ilskan och bitterheten

Alla människor man möter nuförtiden är upprörda. En del är också upprörda över upprördheten, virrigheten, oenigheten och enögdheten.

Göran Skytte skriver i tidningen Dagen en gästkrönika med rubriken:”När en kommunalpolitiker säger ”judesvin” eller ”värre än nazisterna” sänks anständighetsribban rejält. Nästa gång kommer det att bli ännu grövre ord. Steg för steg flyttar det extremistiska språkbruket allt längre in i vår vardag. De extrema orden tar över våra själar.”

När jag läste detta tänkte jag först. Det här kan inte stämma. Nu är Skytte ute och seglar som vanligt. Jag vill alltid gå till botten med det som skrivs och inte nöja mig med som i detta fall andrahandskällor.

Jag blev dessvärre beklämd när jag insåg att Skytte har rätt. Vad är det egentligen som håller på att ske med våra själar när de extrema orden tar över? Hatets, ilskans och bitterhetens demoner ligger på lur över oss alla och hotar att ta över kommandot.

Visst har vi rättighet att bli upprörda, men när orden blir skrivna eller sagda behöver de vara genomsyrade av klokhet och sunt omdöme Då får man inte slinta över tangenterna. Det som sägs eller skrivs bör då vara genomtänkt.

Jesus sa en gång: ”Var kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna”
Tre råd som kan sammanfattas i tre ord: ”klok, oskyldig och vaksam”

Kloka som ormar. Det står i första Moseboken att Ormen var listigare än alla markens djur. När Jesus använder bilden av en orm för klokheten så menar han att vi behöver klokheten för att rätt kunna förstå det som sker. Vi behöver intellektuellt kunna sortera och utvärdera. Vi får inte hemfalla åt lättvindiga lösningar på vår tids problem. Det krävs både kunskap och djuplodande tankeverksamhet för att komma nära sanningen. Annars blir vi lätt offer för enögd propaganda. Till och med trovärdiga kanaler kan förleda oss. Den som försvarar en världsmakt som tillgriper våld går inte Guds ärenden och sprider inte sanningens budskap. Därför behöver vi självständiga sinnen för att kritiskt kunna skilja sanningen från lögnen. Jesus kunde det eftersom han hade det rätta sinnelaget och därför att han hämtade sin kunskap från en helt annan källa än den som fanns i världen. Alla de som inte är riktigt kloka borde vända sig till klokhetens källa och be om den klokhet som enligt ett löfte i Bibeln skall bli honom/ henne given

Oskyldiga som duvor. Duvan står som symbol för oskuld och fred. Jesus själv har visat oss vägen, eftersom han var oskyldig. ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus.”, skriver Paulus i Filipperbrevet. Om vi ska kunna förändra vår värld och komma närmare frihetens och rättvisans mål behöver vi samma sinnelag som fanns hos Jesus. Det handlar om ett varmt hjärta och inte om en knuten hand. Man kan inte övervinna orättvisorna i världen med fysiskt våld och fördärvbringande hat.

Det finns inget försvar för de pågående våldsaktiviteterna i Mellanöstern. En röst som ekar genom alla tider är orden som Jesus riktar till Petrus: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas av svärd.”

Fortsättningen på den texten handlar om en annan lösning på världens problem: ”Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp.” 

De som i religionens namn använder våld är har inte Jesus sinnelag. Att vara oskyldig som duvan är inte detsamma som att vara naiv och vek. Inte heller att gå till reträtt när ondskan går till attack, men det handlar om att våga kämpa för rättvisa och fred precis så som våra kristna syskon gör i Palestina med icke-vålds metoder. De uppmanas att ta teologiskt ansvar att möta det som brukar kallas kristen sionism, eftersom den riktningen negligerar, och därmed underminerar, den kristna närvaron i det Heliga landet. 
De uppmanar också kyrkorna runt om i världen att engagera sig för att påverka sina regeringar, och världssamfundet i stort att stärka sina insatser för att bereda vägen för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler.

Om alla kristna i hela världen ställde sig bakom denna målsättning så är jag övertygad om att vi skulle komma närmare en fredlig lösning på denna tillsynes eviga konflikt.

Det tredje nyckelordet i min betraktelse är ordet vaksamhet. Akta er för människorna säger Jesus. Det är människorna som provocerar och får mig att falla för hat, ilska och bitterhet. Det gäller att vara vaksam för dessa ondskans demoner som vi alla är utsatta för. Har vi drabbats av dem så kan vi inte uträtta något gott.

Jag tror också att vi måste bli vaksamma för likgiltighet och resignation. Vi får aldrig ge upp tron på att vi kan uträtta något hur mörkt det än ser ut. Upprördheten får inte göra oss handlingsförlamade.

Jag slutar med att citera Martin Luther King Jr ur hans bok ”Vägen heter icke våld” Det är från den boken jag också har hämtat näring till tankarna i min betraktelse:

”När våra mest outtröttliga ansträngningar att hejda förtryckets svallvåg misslyckas, behöver vi veta, att i vårt universum finns en Gud, vars oförlikneliga makt står emot människans tarvliga låghet. Men det finns också tillfällen, när vi behöver få känna, att Gud besitter kärlek och barmhärtighet. När vi vacklar inför motgångens kalla vindar och illa tilltygas av besvikelsens stormar, när vi genom vår synd och dårskap förirrar oss till främmande land och gäckas i våra planer av en underlig känsla av främlingskap, då behöver vi uppleva att det finns någon som älskar oss, förstår oss och vill ge oss en ny chans. När dagen mörknar och natten blir lång, kan vi vara fyllda av tacksamhet, att Gud i sig förenar en skapande syntes av kärlek och rättvisa, som skall leda oss genom livets mörka dalgångar till den solbelysta stig, som för oss till vårt hopps fullbordan.”

  

lördag 16 augusti 2014

Isis har inget med islam att göra

Isis har inget med islam att göra


En irakier skriver:

"Jag känner att jag måste klargöra och förklara det som har hänt i Syrien och det som händer i Irak idag. Det kanske känns ointressant för många men det är otroligt viktigt att ni få rätt bild av vad som händer eftersom tyvärr sprider västvärldens media felaktig information om vad som händer, och svenska kopierings-media följer bara strömmen.
Nu har det så kallade Isis tagit sig in i mitt älskade land Irak. Det är en terrorgrupp som dödar, våldtar, halshugger bokstavligen alla som inte delar deras ideologi och version som bygger på dödande, törst och hunger efter blod.
De dödar kristna och spränger kyrkorna, de dödar muslimer och spränger moskéerna och de våldtar kvinnorna för att de anser att det är deras rätt att göra. De använder barn som självmordsbombare och skär upp döda för att äta deras inälvor.
Det är vad Isis (Islamic state iraq and syria) är. Allt detta gör de i islams namn. Denna grupp har absolut inget med islam att göra, de förvränger och skapar egna regler allt för att döda människor som inte delar deras tankesätt.
Samma grupp som har krigat och dödat i Syrien i flera år och totalt förstört landet. Denna grupp som västvärlden och USA kallar för rebeller, folkets motståndsrörelse och som USA stöder i Syrien med bland annat vapen. Denna grupp som sponsras öppet av kungariket Saudiarabien. Tyvärr vill media få det som hände i Irak att se ut som ett inbördeskrig. Ett krig mellan sunni- och shiamuslimer vilket det absolut inte är.
Det är smutsig politik som spelas av vissa grannländer som öppnar sina gränser för dessa terrorister ska kunna ta sig in i Irak.
Isis nöjer sig inte bara med att döda människor utan de har förstört historiska och vetenskapliga områden i Irak – ett enat folk som nu kämpar för sitt land, frihet och värdighet.
Vi är ett fredlig folk som älskar andra medmänniskor. Vi kommer att kämpa för varje en av oss och för varje meter av vårt land. Tro inte deras lögner.
Ismail Almansoury"

"För den överväldigande majoriteten av lagkunniga muslimer rättfärdigar islam inte våld utom i självförsvar. Att kalla terrorismen självförsvar är ett irrationellt perspektiv, som utgår från den felaktiga förutsättningen att västvärlden angriper islam som sådant, och från det i traditionell islam moraliskt förbjudna bruket att döda oskyldiga. Det är alltså inte religionen som ligger bakom den islamiska terrorismen" (keith ward: den farliga religionen s.71) (denna typ av terrorism)


Enligt Ismail Almansoury, som skrivit detta så anser han att det är samma rebeller som kämpat I Syrien mot Assadregimen, som nu är identisk med ISIS. Om Turkiets och Saudiarabiens roll i detta sammanhang kan man lyssna till i  Den som har ögon att se med del 2

Nya intressanta kommentarer på


tisdag 12 augusti 2014

Att längta bort eller hem.

”Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
-         men ej till människor!
Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.”

Verner von Heidenstam hade som sjuttonåring skickats iväg på den första av två bildningsresor. Under denna tid skrev han diktsamlingen: Ensamhetens tankar, där den här dikten finns med. Den första resan förde honom via Italien till Egypten och Grekland, under den andra resan året efter besökte han bland annat Beirut, Damaskus, Mekka och Betlehem.
Man kan mycket väl förstå att han kände sig ensam och att han upplevde främlingsskapet där han var långt borta från sitt hemland. Han längtade hem till marken och stenarna där han hade lekt som barn.
Vi kan nog känna igen oss i denna hemlängtan. Alla har platser att längta tillbaka till.
I dag träffade jag en vän som längtade bort. Han trodde det skulle bli bättre om han kom bort ifrån sitt jordeliv. Det är nog tyvärr en del människor som längtar bort, i synnerhet när det drar ihop sig och orosmolnen tilltar. Jag har själv varit i depressionens och ångestens tillstånd och jag vet hur det känns. Det är otäckt
Det är inte friskt att längta bort, men det kan finnas förmildrande omständigheter. Har man kommit till hög levnadsålder, är sjuk och orkeslös då kan man ha en viss förståelse för denna längtan. Om detta skriver Paulus i sitt andra brev till Korinthierna det 5:e kapitlet:
”Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning (en bild på kroppen, min parentes) rivs ner, har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning.”
Om man har sin sak klar med Gud, då kan man verkligen se fram emot att få flytta hem till himlen vårt eviga hem. Där får vi enligt detta bibelord nya kroppar, som inte är gjorda av människohand.
Man kan verkligen känna sig som en främling i den här världen, som ett ufo ifrån en annan planet, som någon av mina vänner uttryckte det på facebook. Det är naturligt för mig som kristen att uppleva främlingsskapet. Trots detta måste jag vara här en kort tid innan det är dags att flytta hem till himmelen
Vårt liv är här och nu. Vad morgondagen rymmer vet vi inget om. I dag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden
Att längta hem är alltså något helt annat än att längta bort. Att komma hem är att få ha himmel redan här på jorden, precis som i Göte Strandsjös sång: ”Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände: Här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem
Guds stora rum omfattar både himmel och jord.
Det är verkligen underbart när himlen landar på jorden. Detta händer varje gång vi möter Gud och blir berörda av hans underbara kärlek. När vi gör gott mot varandra och delar med oss. Då är vi med och skapar platser som blir oaser i den här världens ökenland. Vi behöver sådana platser av himmelsk närvaro så att vi kan ana vad som väntar på oss.lördag 9 augusti 2014

Den som har ögon att se med

Den som läst mina inlägg i frågorna omkring det senaste kriget som drabbat civilbefolkningen i Gaza och även de oskyldiga människor som dött i Israel, vet att jag inte kan försvara varken Hamas eller Israel. En del menar att min hållning är politiskt korrekt och att man inte får ha en annan åsikt. Så är det givetvis inte, men min kristna tro tvingar mig att protestera mot våld, förtryck, högerextrem och sionistisk propaganda

För att du ska veta vad jag tidigare har skrivit om detta kan du läsa mina följande blogginlägg:Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia skrev tidigare att ”allt mänskligt liv är heligt, israeliska liv, såväl som palestinska, judiska såväl som muslimska, muslimska såväl som kristna. För dem som har ögon att se med så är dödande och övergrepp meningslöst.”

Pastorerna Sten Gunnar Hedin och Stanley Sjöberg kritiserade Diakonia bland annat för att de inte fördömde Hamas. 

Nu svarar Bo Forsberg och  Naim Ateek, präst och ledare för Sabeel. i Dagen: måndag 4 augusti 2014

Gränsöverskridande församlingsgemenskap

Detta inlägg är ett utdrag från en artikel jagskrev den 5 april om identitetsförvirring, med inflikade tillägg. Jag skriver den som ett svar till en broder som avvisade en av mina kommentarer på sin sida på Facebook.

Det finns en del som menar att det är nödvändigt att slå vakt omkring sin identitet i en tid som kännetecknas av turbulens och allmän förvirring. Splittringen har pågått ganska länge och många har förlorat tilltron till dem som utgivit sig för att vara andliga ledare. Jag har svårt att tro att lösningen på krisen skulle vara att slå vakt om sin identitet, även om det låter tilltalande för den som känner sig rotlös. Nej detta leder i stället till tillbakagång. Behöver man exempelvis tro på den kristna sionismens villfarelse i sin syn på Israel?

Guds församling är inte en sekt med slutna gränser. Dess uppgift är att vara gränsöverskridande, så som jag ser det. Vår tid inbjuder till ett sådant förhållningssätt. En del kallar detta för att vara politiskt korrekt, men jag håller inte med om det.

Vi måste tillåta mångfalden i stället för ensidigheten om människor skall kunna känna trygghet i vår gemenskap. Detta kräver ödmjukhet i mötet med en människa som är annorlunda. Att renodla en stil för att den är trendig eller passar en viss typ av människor får förödande konsekvenser.

Jag ställer nu frågan: Finns det rum för detta synsätt i den församling du tillhör? Om det inte finns plats för en ärlig dialog kan du inte känna dig trygg. Gemenskapen i det andliga hemmet måste vara generös och tillåtande för att människor skall våga närma sig kyrkans dörr där vi bor. Det finns fortfarande mycket kvar av förbud som skuldbelägger.

Allt inomkyrkligt gräl är till mera skada för Guds rike, än den sekularisering som pågår utanför och även eventuellt innanför kyrkan. Om vi inte blir fyllda av Jesu kärlek till människor, så kan inte Guds rike bli synligt i världen. ”Se hur de älskar varandra”, var det motto som förde evangeliet framåt i sitt segertåg över världen. Det var inte vapnen som användes i korstågen. De skapade bara krig, hat och förvirring, trots att de användes tillsammans med korset, kärlekens symbol, för sitt olovliga syfte. Kärlekens vapen däremot, har vi fått för att kunna uträtta något gott i världen. Jesu kärlek bryter ner fördomar och oförsonlighet. Han älskade över alla gränser.

När vi älskar, slår vi inte vakt om vår identitet. Vi blir gränsöverskridande. Jag är kristen, men behöver inte fördenskull betona att jag är pingstvän. Man behöver inte bli katolik för att älska katolska bröder och systrar, inte heller gå med i Livets Ord för att älska vännerna där. De är inte våra fiender. De är våra vänner och värda att älskas där de är. Jag kan ha vänner som är ateister, muslimer, buddhister eller tillhöra någon annan religion. Det är min uppgift att välsigna dem i Jesu namn och önska dem Guds frid. Om någon av dem säger: ”Jag har frid”, så finns det ingen anledning för mig att motsäga detta. Det är Guds ande som vill hjälpa mig att välja de rätta orden. Det är i samarbete med honom jag finner min uppgift i rätt tid. Vi är kallade att välsigna alla människor

Att ha sin församlingstillhörighet på den plats där man bor, är oerhört viktigt. Kan jag ha gemenskap med vännerna där utan att överge mina grundläggande mänskliga värderingar, så tycker jag inte att det finns anledning att lämna gemenskapen. Gräset kan till en början se grönare ut på andra sidan den fålla där jag befinner mig, men det kan säkert bli torrtider även på den andra sidan.

Det finns tyvärr också en del lokala församlingar som är som små ankdammar med osunt vatten. Typiskt för dessa är att de är manipulerande med en maktstruktur i ledarskiktet. För en del människor är det tryggt att tillhöra en sådan gemenskap. De är beroende av ledare som inte vill bli ifrågasatta och de följer dem likt lydiga hundar.

Jag vet också att det finns personer som bränt sig i en sådan situation. De har svårt att närma sig en ny gemenskap, eftersom de vet att det kan ta lång tid att upptäcka avarterna.

De församlingar som orsakat människor andlig hemlöshet har på detta sätt avslöjat sig själva. De är ofta högljudda, hårda, skuldbeläggande och dömande och förtjänar inte att omnämnas med namn.

Du behöver inte gå för att du ser en annan människa göra det. Du följer Jesus och det är hans församling du tillhör på den plats där du bor. Om det inte finns någon sådan församling, så önskar jag att du kan hitta en bönegrupp med kristna vänner som har till motto att genom kärleksfull gemenskap föra människor till Jesus.


lördag 2 augusti 2014

Jag har fått tolv skott i ändan

Skriver här för att dokumentera.I onsdags den 30 juli fick jag träffa en mycket sympatisk läkare på Urologen, Överläkare Bill Pettersson. En sjuksköterska berättade utförligt hur undersökningen skulle ske. Jag hade ju också fått en skriftlig information om detta, så jag var ju beredd. Först fick jag svälja en antibiotikatablett i infektionsförebyggande syfte. Därefter fick jag lägga mig på en brits och läkaren gjorde först en vanlig undersökning av prostatan genom att med ett finger genom ändtarmen känna på körteln. Detta har jag varit med om så många gånger, så att jag upplever det inte särskilt obehagligt. Efter denna undersökning förde läkaren in ett instrument, en ultraljudssond genom ändtarmen och prostatakörteln bedövades. Med hjälp av denna ultraljudssond framställs en bild av prostata där man kan bedöma storlek och se förändringar. Läkaren berättade att min prostata var ganska skrovlig och att detta troligtvis berodde på de ingrepp som tidigare gjorts vid flera tillfällen. Sedan började provtagningen. Det gick till så att cirka tolv stick gjordes i prostatan på olika ställen. Dessa nålprover skickas vidare till laboratorium för undersökning i mikroskop. Vid positivt utfall kan man vara helt säker på dessa. Undersökningen har gjorts pga mina höga PSA-värden, då det kan finnas risk för tumörsjukdom i prostatan
Infektionskomplikationer kan uppträda upp till ungefär en vecka efter undersökningen, men än så länge har jag inte haft några större problem. Lite blödningar i ändtarmen, men inte särskilt besvärande. Den blodförtunnande medicin jag vanligtvis tar fick jag lov att hålla upp med en vecka före  provtagningen, men läkaren uppmanade mig att omedelbart börja med den igen
Den här undersökningen har inte varit obehaglig eller smärtsam. Nu väntar jag på besked vilket kan dröja cirka tre eller fyra veckor. Eftersom vi har planerat en resa i slutet av augusti, så tyckte läkaren att det var bäst att boka återbesök när vi kommit tillbaka.