Twingly statistik

lördag 2 augusti 2014

Jag har fått tolv skott i ändan

Skriver här för att dokumentera.I onsdags den 30 juli fick jag träffa en mycket sympatisk läkare på Urologen, Överläkare Bill Pettersson. En sjuksköterska berättade utförligt hur undersökningen skulle ske. Jag hade ju också fått en skriftlig information om detta, så jag var ju beredd. Först fick jag svälja en antibiotikatablett i infektionsförebyggande syfte. Därefter fick jag lägga mig på en brits och läkaren gjorde först en vanlig undersökning av prostatan genom att med ett finger genom ändtarmen känna på körteln. Detta har jag varit med om så många gånger, så att jag upplever det inte särskilt obehagligt. Efter denna undersökning förde läkaren in ett instrument, en ultraljudssond genom ändtarmen och prostatakörteln bedövades. Med hjälp av denna ultraljudssond framställs en bild av prostata där man kan bedöma storlek och se förändringar. Läkaren berättade att min prostata var ganska skrovlig och att detta troligtvis berodde på de ingrepp som tidigare gjorts vid flera tillfällen. Sedan började provtagningen. Det gick till så att cirka tolv stick gjordes i prostatan på olika ställen. Dessa nålprover skickas vidare till laboratorium för undersökning i mikroskop. Vid positivt utfall kan man vara helt säker på dessa. Undersökningen har gjorts pga mina höga PSA-värden, då det kan finnas risk för tumörsjukdom i prostatan
Infektionskomplikationer kan uppträda upp till ungefär en vecka efter undersökningen, men än så länge har jag inte haft några större problem. Lite blödningar i ändtarmen, men inte särskilt besvärande. Den blodförtunnande medicin jag vanligtvis tar fick jag lov att hålla upp med en vecka före  provtagningen, men läkaren uppmanade mig att omedelbart börja med den igen
Den här undersökningen har inte varit obehaglig eller smärtsam. Nu väntar jag på besked vilket kan dröja cirka tre eller fyra veckor. Eftersom vi har planerat en resa i slutet av augusti, så tyckte läkaren att det var bäst att boka återbesök när vi kommit tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar