Twingly statistik

tisdag 19 augusti 2014

Hatet, ilskan och bitterheten

Alla människor man möter nuförtiden är upprörda. En del är också upprörda över upprördheten, virrigheten, oenigheten och enögdheten.

Göran Skytte skriver i tidningen Dagen en gästkrönika med rubriken:”När en kommunalpolitiker säger ”judesvin” eller ”värre än nazisterna” sänks anständighetsribban rejält. Nästa gång kommer det att bli ännu grövre ord. Steg för steg flyttar det extremistiska språkbruket allt längre in i vår vardag. De extrema orden tar över våra själar.”

När jag läste detta tänkte jag först. Det här kan inte stämma. Nu är Skytte ute och seglar som vanligt. Jag vill alltid gå till botten med det som skrivs och inte nöja mig med som i detta fall andrahandskällor.

Jag blev dessvärre beklämd när jag insåg att Skytte har rätt. Vad är det egentligen som håller på att ske med våra själar när de extrema orden tar över? Hatets, ilskans och bitterhetens demoner ligger på lur över oss alla och hotar att ta över kommandot.

Visst har vi rättighet att bli upprörda, men när orden blir skrivna eller sagda behöver de vara genomsyrade av klokhet och sunt omdöme Då får man inte slinta över tangenterna. Det som sägs eller skrivs bör då vara genomtänkt.

Jesus sa en gång: ”Var kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna”
Tre råd som kan sammanfattas i tre ord: ”klok, oskyldig och vaksam”

Kloka som ormar. Det står i första Moseboken att Ormen var listigare än alla markens djur. När Jesus använder bilden av en orm för klokheten så menar han att vi behöver klokheten för att rätt kunna förstå det som sker. Vi behöver intellektuellt kunna sortera och utvärdera. Vi får inte hemfalla åt lättvindiga lösningar på vår tids problem. Det krävs både kunskap och djuplodande tankeverksamhet för att komma nära sanningen. Annars blir vi lätt offer för enögd propaganda. Till och med trovärdiga kanaler kan förleda oss. Den som försvarar en världsmakt som tillgriper våld går inte Guds ärenden och sprider inte sanningens budskap. Därför behöver vi självständiga sinnen för att kritiskt kunna skilja sanningen från lögnen. Jesus kunde det eftersom han hade det rätta sinnelaget och därför att han hämtade sin kunskap från en helt annan källa än den som fanns i världen. Alla de som inte är riktigt kloka borde vända sig till klokhetens källa och be om den klokhet som enligt ett löfte i Bibeln skall bli honom/ henne given

Oskyldiga som duvor. Duvan står som symbol för oskuld och fred. Jesus själv har visat oss vägen, eftersom han var oskyldig. ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus.”, skriver Paulus i Filipperbrevet. Om vi ska kunna förändra vår värld och komma närmare frihetens och rättvisans mål behöver vi samma sinnelag som fanns hos Jesus. Det handlar om ett varmt hjärta och inte om en knuten hand. Man kan inte övervinna orättvisorna i världen med fysiskt våld och fördärvbringande hat.

Det finns inget försvar för de pågående våldsaktiviteterna i Mellanöstern. En röst som ekar genom alla tider är orden som Jesus riktar till Petrus: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas av svärd.”

Fortsättningen på den texten handlar om en annan lösning på världens problem: ”Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp.” 

De som i religionens namn använder våld är har inte Jesus sinnelag. Att vara oskyldig som duvan är inte detsamma som att vara naiv och vek. Inte heller att gå till reträtt när ondskan går till attack, men det handlar om att våga kämpa för rättvisa och fred precis så som våra kristna syskon gör i Palestina med icke-vålds metoder. De uppmanas att ta teologiskt ansvar att möta det som brukar kallas kristen sionism, eftersom den riktningen negligerar, och därmed underminerar, den kristna närvaron i det Heliga landet. 
De uppmanar också kyrkorna runt om i världen att engagera sig för att påverka sina regeringar, och världssamfundet i stort att stärka sina insatser för att bereda vägen för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler.

Om alla kristna i hela världen ställde sig bakom denna målsättning så är jag övertygad om att vi skulle komma närmare en fredlig lösning på denna tillsynes eviga konflikt.

Det tredje nyckelordet i min betraktelse är ordet vaksamhet. Akta er för människorna säger Jesus. Det är människorna som provocerar och får mig att falla för hat, ilska och bitterhet. Det gäller att vara vaksam för dessa ondskans demoner som vi alla är utsatta för. Har vi drabbats av dem så kan vi inte uträtta något gott.

Jag tror också att vi måste bli vaksamma för likgiltighet och resignation. Vi får aldrig ge upp tron på att vi kan uträtta något hur mörkt det än ser ut. Upprördheten får inte göra oss handlingsförlamade.

Jag slutar med att citera Martin Luther King Jr ur hans bok ”Vägen heter icke våld” Det är från den boken jag också har hämtat näring till tankarna i min betraktelse:

”När våra mest outtröttliga ansträngningar att hejda förtryckets svallvåg misslyckas, behöver vi veta, att i vårt universum finns en Gud, vars oförlikneliga makt står emot människans tarvliga låghet. Men det finns också tillfällen, när vi behöver få känna, att Gud besitter kärlek och barmhärtighet. När vi vacklar inför motgångens kalla vindar och illa tilltygas av besvikelsens stormar, när vi genom vår synd och dårskap förirrar oss till främmande land och gäckas i våra planer av en underlig känsla av främlingskap, då behöver vi uppleva att det finns någon som älskar oss, förstår oss och vill ge oss en ny chans. När dagen mörknar och natten blir lång, kan vi vara fyllda av tacksamhet, att Gud i sig förenar en skapande syntes av kärlek och rättvisa, som skall leda oss genom livets mörka dalgångar till den solbelysta stig, som för oss till vårt hopps fullbordan.”

  

20 kommentarer:

 1. Rolf

  Tack för länken! Skytte har rätt, det var inga tungor som slant där och kan sopas under mattan.
  F.ö. så har nu Hamas brutit ett stillestånd för 11e gången med 56 raketer i natt, vilket naturligtvis tvingat folk att söka skydd. Var ser vi demonstrationer mot Hamas?

  SvaraRadera
 2. Hej Eva! Jag tror att du vet, lika mycket som jag att det pågår demonstrationer både mot Hamas och Israel, men mitt inlägg handlade inte om detta, utan om hur lätt vi låter Hatet, ilskan och bitterheten ta över kommandot i våra liv. Jag tycker att du kunde skriva något om detta i stället för att framhålla det som Göran Skytte har skrivit. Du kanske inte håller med mig, men då är det bättre att du skriver det. I vilket fall som helst gillar jag dina kommentarer på Ökenkällan och hälsar dig välkommen åter

  SvaraRadera
 3. Rolf

  Ursäkta att jag halkade av spåret:-)
  Uppriktigt sagt, nej, jag har inte sett några demonstrationer mot Hamas. Däremot har jag sett ad nauseam mot Israel.
  Och nog är det oroande när man hör svenska politiker avslöja sin antisemitism. De väljs och representerar alltså liktänkanden.
  Jag håller helt med dig om hur lätt man kan påverka en folkmassa och piska upp hat mot ett helt folk eller land med de "rätta" orden. Historien har många exempel. Eller man kan närvara en fredag i en moské och ta in imamens predikan mot väst.
  Listig och klok ser jag inte som synonymer. En klok orm?
  Ibland kan det vara svårt att skilja sanningen från lögnen när vi matas med halvsann propaganda. Den helt osanna brukar vi se redan på avstånd.
  A propos "försvara en världsmakt som tillgriper våld", vad säger du om USA som nu bombar för att hjälpa de kristna som flyr för sina liv? Deras situation är outhärdig som du säkert har sett. Och igen, var ser vi demonstrationer mot dears plågoandrar?

  SvaraRadera
 4. Eva. Du försvarar Israel, för jag tror att du är en sann Israels vän. Har jag förstått saken rätt så är du det inte av religiösa skäl. Kom ihåg att även jag är en Israels vän och önskar inget hellre än att de skulle kunna få leva i fred med sina grannar utan dessa fruktansvärda hot. Det som pågår nu är ett krig där den starke vill förgöra den svage och den svage vill förgöra den starke.
  Det finns olika sorters styrka. Militär, retorisk, moralisk styrka till exempel

  Våldet eskalerar, men jag tror fortfarande att vägen heter icke-våld. Man måste förstå dem som demonstrerar mot de krigande parterna.Det finns ingen anledning till att bara demonstrera mot den ena parten eller att försvara bara den ena Det finns en del som menar att Israel som starkare part bör visa vägen och skydda sin egen befolkning, genom att visa vilja till fred, inte minst mot den Palestinska myndigheten på Västbanken. Att ha en sådan uppfattning är inte detsamma som antisemitism.

  Ibland oss frikyrkokristna ser det ut som en del fortfarande tror att Staten Israel är Guds egendomsfolk, men detta är inte min teologiska uppfattning. (Se Rom.9:6)

  Orden listig och klok användes i Bibeln som egenskaper för ormen. Det är Jesus som säger att vi skall vara kloka som ormar. Han säger inte att vi skall vara listiga som ormar. De orden är helt riktigt inga synonymer. Fick du uppfattningen att jag menade det?

  Är den imam du nämner som predikar mot Väst, representativ för alla imamer. Kan du ge exempel på hur hans budskap är utformat?. Menar du att muslimer i vårt land uppmanas till att hata Väst. Jag har alltid trott att detta gäller extrema grupper

  Jag tänkte precis på samma exempel som du tar upp om USA:s bombningar för att hjälpa kristna som flyr. Det är inte bara kristna som flyr. Det är också muslimer. Det är människor som flyr undan terrorister. Kan man då tycka att det är bra att USA tillgriper våld? Det vore logiskt att tycka det, men det är inte den väg Jesus visar oss. Våld föder våld.

  När denna onda spiral en gång har börjat ser det ut som om den måste fortsätta, men det är inte något som Gud vill

  SvaraRadera
 5. Eva. Du försvarar Israel, för jag tror att du är en sann Israels vän. Har jag förstått saken rätt så är du det inte av religiösa skäl. Kom ihåg att även jag är en Israels vän och önskar inget hellre än att de skulle kunna få leva i fred med sina grannar utan dessa fruktansvärda hot. Det som pågår nu är ett krig där den starke vill förgöra den svage och den svage vill förgöra den starke.
  Det finns olika sorters styrka. Militär, retorisk, moralisk styrka till exempel

  Våldet eskalerar, men jag tror fortfarande att vägen heter icke-våld. Man måste förstå dem som demonstrerar mot de krigande parterna.Det finns ingen anledning till att bara demonstrera mot den ena parten eller att försvara bara den ena Det finns en del som menar att Israel som starkare part bör visa vägen och skydda sin egen befolkning, genom att visa vilja till fred, inte minst mot den Palestinska myndigheten på Västbanken. Att ha en sådan uppfattning är inte detsamma som antisemitism.

  Ibland oss frikyrkokristna ser det ut som en del fortfarande tror att Staten Israel är Guds egendomsfolk, men detta är inte min teologiska uppfattning. (Se Rom.9:6)

  Orden listig och klok användes i Bibeln som egenskaper för ormen. Det är Jesus som säger att vi skall vara kloka som ormar. Han säger inte att vi skall vara listiga som ormar. De orden är helt riktigt inga synonymer. Fick du uppfattningen att jag menade det?

  Är den imam du nämner som predikar mot Väst, representativ för alla imamer. Kan du ge exempel på hur hans budskap är utformat?. Menar du att muslimer i vårt land uppmanas till att hata Väst. Jag har alltid trott att detta gäller extrema grupper

  Jag tänkte precis på samma exempel som du tar upp om USA:s bombningar för att hjälpa kristna som flyr. Det är inte bara kristna som flyr. Det är också muslimer. Det är människor som flyr undan terrorister. Kan man då tycka att det är bra att USA tillgriper våld? Det vore logiskt att tycka det, men det är inte den väg Jesus visar oss. Våld föder våld.

  När denna onda spiral en gång har börjat ser det ut som om den måste fortsätta, men det är inte något som Gud vill

  SvaraRadera
 6. Rolf

  Du tror och föstår rätt. Glad att du är en Israel vän. Men hade den "starke" velat förgöra den "svage så hade den svage förgjorts för länge sen.
  Igen, var har du sett demonstrationer mot Hamas för vem vågar sticka upp i dessa demonstrationer där majoriteten är muslimsk? Israel gör allt för att skydda den civila befolkningen
  (judiska, muslimska,kristna etc)
  Det finns en hel del fredliga projekt inom olika områden mellan
  judar och araber.
  Religiösa bokstavstroende har rätt att tro vad de vill. Men även påven Paulus kallade judarna för de "utvalda".
  Nej, jag tror inte att du menade orden var synomymer.
  Jag vet inte vad som predikas i de svenska moskéerna men vissa länder i Europa har "lag" på att imamer ska utbildas inom landet och predika på landets språk för
  att undvika hat och uppvigling till djihad av unga män.
  De kristna flyr då de ställs framför valen: konvertering, beskattning eller döden! Det är mycket som Gud inte vill. Men att inte ha rätt till att försvara sig är inte min filosofi:-)

  SvaraRadera
 7. Ursäkta dröjsmålet med svar Eva, men jag har haft lite annat att göra. Här kommer mitt svar på din kommentar: ”Jag har nog tidigare haft uppfattningen att det också förekommit demonstrationer mot Hamas, men just nu riktar sig demonstrationerna mot Israel och deras övervåld, vilket jag inte tycker är så underligt. Det finns väl ingen som stöder Hamas, men man stöder palestiniernas krav att blockaden skall upphävas. Jag har svårt att tro att Israel gör allt för att skydda den civila befolkningen, som du skriver. Du tror naturligtvis att det är så eftersom du skriver det”.

  ”Är judarna det utvalda folket? I och med att Jesus Kristus har kommit till oss och blivit människa, så är Israel inte längre Guds egendomsfolk De var tidigare det gamla förbundets folk. Det nya förbundets folk består av både judar och hedningar. Guds Israel är detsamma som Guds församling enlig Gal. 6:11. Jag tror ändå att judarna är utvalda, därför att Jesus var jude. När han kom till oss står det att ”Han kom till sitt eget (alltså till sitt folk judarna), men de egna tog inte emot honom, men åt alla dem som tog emot honom (det vill säga både judar och hedningar) gav han rättigheten att bli Guds barn.” Alla de som tror på Jesus tillhör Guds Israel. Detta är det utvalda folket, det nya förbundets folk”

  SvaraRadera
 8. Rolf

  Ingen panik. Jag tar det lugnt och har massor med tid under semestern.
  Ingen som stödjer Hamas? Media? Quatar? Terroristerna skulle inte hålla igång om ingen stödde dem.
  Om de slutade med sina raketer i morgon skulle det vara över. Det skulle kunna vara fred i Gaza med uppbyggande, flygplats och hamn. Men för att detta ska kunna realiseras måste Hamas och CO först avväpnas.
  Du nämnde att Israel bör skydda sin EGEN befolkning, vilket det gör. Med Hamas är det tvärtom. Ju fler döda, desto mera reklam för dem.
  Menar du ersättningsteologin? Efter vad du skriver så får jag den uppfattningen. Kan inte alla som vill vara Guds barn utan att förbundet med det judiska folket upplöses och ersätts med ett annat?

  SvaraRadera


 9. Eva jag tycker inte att det är någon idé att jag försöker övertyga dig om Israels och Hamas krigföring, eftersom du tycks veta mer än jag om hur det verkligen förhåller sig.
  Jag tar i alla fall avstånd från Hamas och jag vet att jag inte är ensam. Jag kan bara fortsätta lyssna in både det du beskriver och det andra beskriver och hoppas på detta sätt att jag ska komma fram till en sann verklighetsuppfattning. Om sanningen hade varit enkel att förstå så skulle det ha sett annorlunda ut än vad det gör i dag. .

  Jag har inte observerat en enda gång att du stött det palestinska folket. Det är ju dessa som har drabbats i dag av ett ofattbart lidande.

  Nej det var inte jag som skrev att Israel skyddar sin egen befolkning. Om du kollar så märker du att det var du som skrev det och jag som hade svårt att tro det. Hur ska jag kunna veta att du har rätt? Jag tycker vi lämnar den frågan

  Så var det detta med den så kallade ersättningsteologin.Jag har tidigare skrivit på Ökenkällan om var jag står i den frågan. Ordet ersättningsteologi borde avskaffas. Så här skrev jag tidigare:

  ”Ersättningsteologi, vem har uppfunnit det begreppet? Det är alla de som har en föråldrad syn på de frågor som handlar om den yttersta tiden
  Gud har utvalt oss alla i Jesus Kristus Att detta ska vara så svårt att förstå. Det finns en slags förvirrad teologi som diskriminerar och utesluter och som tyvärr använder sig av Bibeln på ett ovarsamt sätt. Varför överger vi inte med det snaraste den teologi som utesluter kristna palestinier därför att de inte tillhör det utvalda folket, så som Gamla testamentet beskriver dem. När vi i religionens namn tillåter judars förtryck och vallfärdar till de heliga platserna och glömmer alla de lidande Palestinier; kristna palestinier som där finns så syndar vi verkligen mot Gud och detta kommer vi att få svara för en dag.
  Man tror knappt att det är sant när man inser att politiken, det vill säga de högerextremistiska, människofientliga och fundamentalistiska åsikterna har fått så starkt fäste bland bekännande kristna.”

  Jag vill hänvisa till Romarbrevets 11:e kapitel och redovisa min tro därefter: ”Gud har inte förskjutit sitt folk (Israel)som han en gång har utvalt…….På samma sätt finns det i vår tid, en återstod som Gud har utvalt av nåd. Jag citerar också ur Nils Tägt, ”När han kommer” s.93 ”Judafolket är inte ”satt ur spel” ”lämnat ur räkningen”, i och med att den kristna församlingen som ”Guds Israel” blivit huvudlinjen i NT.”
  Observera: Detta är inte ersättningsteologi. Det vore ovärdigt att tro det. Det är Nya testamentets lära.
  Staten Israel är för övrigt en sekulär stat och det krig som nu råder har ingenting med detta att göra. Det är absolut inte ett religiöst krig, som en del tror. Det är ett krig med inslag av nationalism

  SvaraRadera
 10. Rolf

  Jag ser att du har varit flitig och lagt till flera inlägg på din blogg.
  Bara ett par kommentarer till din senaste.
  Jag vet att du och andra tar avstånd från Hamas och terrorismen. Sunt förnuft. Men jag önskar att det vore mera konkreta handlingar som tex uttalanden och demonstrationer mot styggelsen. Nu har allt fler fått upp ögonen för hur de terroriserar sin egen befolkning.
  Jag är mycket väl medveten om hur den civila befolkningen lider i Gaza. Men det är hyckleri hos dem som gå på siffrorna som Hamas lyfter fram när vi känner till deras talang för att ljuga. Igen, var ser vi demonstrationer för ohyggligt lidande i Syrien och Irak. Helt kort och kallt, det ser ut som om att när araber slår ihjäl varandra och Israel inte är inblandat blir det mycket mindre
  intressant.
  Jag stödjer samarbete mellan israeler och araber ekonomiskt bl a inom sjukvård och utbildning. Visst skrev jag att det finns många fina projekt på gång som främjar fred. Tyvärr undviker många att nämna det då de har sina "randiga skäl".
  Svenska Kyrkan lär ha avsagt sig ersättningsteologin men ska trots det inte ha blivit helt "rumsren"
  efter vad jag läst. Dessutom finns det kyrkoledare som fortfarande hänger fast vid idén.
  Jag tycker att det är en himla tur att ingen kan ha monopol på Gud:-)
  mvh

  SvaraRadera
 11. Om jag skulle engagera mig i en kamp mot terrorismen, så vet jag inte hur den konkret skulle se ut, men den skulle definitivt inte bara vara mot en part. Jag ber för de kristna i Gaza och känner stort medlidande med dem. Så fint av dig Eva att du stödjer ett samarbete mellan israeler och araber. Du skrev inte något om vad du ansåg om mitt uttalande om den s.k. ersättningsteologin.

  Vidare kommentarer från min sida kommer att dröja på grund av en planerad resa.

  SvaraRadera
 12. Rolf

  Du skrev att ersättningsteologin borde avskaffas. Absolut.
  Den säger väl att judarnas förbund med Gud (Adonai) upphörde i o med Jesus födelse och ersattes med ett nytt förbund.
  Dock, judarna lever än idag kvar i sitt förbund. Ingen kan hindra dem från det. Det verkar i vissa kretsar som om man ville till varje pris ta det ifrån dem, vilket naturligtvis är oacceptabelt. De kristna har väl sitt förbund med Gud genom Kristus, muslimerna genom Allah, men jag vet inte mycket därom. Evangelisterna i USA
  har sin tolkning. Man kan vara oense med den men de och andra kristna fyller upp kyrkorna i USA. I Europa blir de allt tommare, tyvärr. Där har vi nu en annan religion som är på stark frammarch.
  Jag tror inte att Israel är en sekulär stat men en judisk stat. Visst finns det sekulära judar men de firar de judiska högtiderna som sekulära kristna firar jul:-)Det finns över 20 arabisk-muslimska stater, en judisk, vilket är en för mycket enligt somliga.
  Blev lite långrandig. Ursäktar mvh:-)
  EL

  SvaraRadera
 13. Ordet ersättningsteologi existerar inte i min vokabulär, men jag vill betona att ingen sekulär stat (I det här fallet betraktar jag alla stater som sekulära) har rättighet att diskriminera dem som har en annan religion än majoriteten. Alla stater borde ha religionsfrihet. Om judarna lever kvar i det gamla förbundet med Gud så innebär det att i det nya förbundet som inte är en ersättning av det gamla utan en fortsättning, så är skiljemuren mellan judar och hedningar bruten. Guds löften gäller alla folk som Herren vår Gud kallar.

  SvaraRadera
 14. Rolf

  Jag är helt för religionsfrihet och "separation mellan kyrkan och staten". Det finns dock länder som har en statskyrka men ingen diskriminering mot minoritetsreligioner. Ta England tex. Frankrike är ett katolskt land men skiljde sig från kyrkan för över 100 år sen. Svenska Kyrkan likaledes för inte så länge sen men navelsträngen kanske inte är helt avklippt:-)
  Tyvärr ser vi inte någon religionsfrihet i de muslimska länderna där minoriteterna sitter allt hårdare åt pga radikala Islam.
  Vet inte vad du menar med att "skiljemuren mellan judar och hedningar" är bruten?

  SvaraRadera
 15. Eva - jag är så glad att du låter mig förklara vad jag menar med att skiljemuren mellan judar och hedningar är bruten. Jag gör det med att citera Efesierbrevet 2:11-21:
  "Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, 12kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. 13Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

  14Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. 19Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 20Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 21Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; 22genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud."
  Jag kan inte förklara det bättre! Det är för mig självklart att Jesus Kristus genom sin död och uppståndelse har öppnat vägen till ett nytt förbund som omfattar både judar och hedningar.
  Jag håller med dig om att det blir problematiskt i de muslimska länder som styres av religionen. Det finns mycket mera jag skulle vilja tillägga, men det får räcka så länge. Nu dröjer det för mig en vecka minst innan jag kan hantera min blogg pga. resa. (Hurtigrutten) Återkom gärna!

  SvaraRadera
 16. Rolf

  Kommer inte ihåg om vi läste Efeiserbrevet i skolan. Däremot blev jag beklämd när vi läste om Job:-)
  Jag tror att vi måste se dagens situation. Dvs judarna har aldrig accepterat något nytt förbund. För dem finns bara EN, dvs Gud. Ingen helig ande eller Jesus ingår alltså i deras tro.
  De utlovade messianska tiderna har fortfarande inte kommit men vi kan ju alltid hoppas. Det finns samarbete mellan judar och kristna och gott är det. En hel del skiljer dem åt medan en annan förenar dem. Jag ser fred och samarbete som ett gott tecken efter 2000 års förföljelser.
  De kristna ska inte sträva efter att konvertera judar. Det finns en kristen sekt som tom konverterar döda judar. Man ryser!
  Som jag ser på saken så har judar och kristna var och en sitt förbund och är partner med Gud. För muslimer gäller total underkastelse.
  mvh
  PS Har du kollat listan på länder där kristna är förtryckta?

  SvaraRadera
 17. Även om judarna inte har accepterat något nytt förbund, så är det bibelns och framför allt nya testamentets lära att det är Jesu försoning som är vägen till Gud för alla människor. Detta är också vägen till fred.

  SvaraRadera
 18. Rolf

  Naturligtvis har alla rätt till Gud. Som jag redan sagt, ingen har något som helst monopol. En del kristna tar vägen dit direkt, andra genom Jesus eller genom ett helgon. Ett barn som inte döpts älskas väl också av Gud. Det finns de som säger att det är dömt till helvetet, vilket jag tycker är väl grymt.
  Fred blir möjlig när religions-
  frihet råder och minoriteter skyddas. Så länge en religion anser att den allena har rätt och att hela världen ska följa den, är freden i farosonen och toleransen lika med noll.
  Eva
  PS Som du kanske såg så är inte Israel med på listan av länder som förföljer kristna.

  SvaraRadera
 19. Eva

  Jag tycker mycket om din senaste kommentar. Du har rätt i att religionsfrihet är en väg som möjliggör fred. Jag tror förstås inte att det är religionerna som krigar mot varandra. Det är de religiösa fanatikerna som blåser under våldet. Terroristerna använder religionen som täckmantel. Så gjorde man även förr till exempel i de s.k. kristna korstågen. Historien upprepar sig, men får nytt ansikte.

  SvaraRadera
 20. Rolf

  Tackar allra mjukast:-)
  Om man inte lar sig av historien ar man domd att upprepa den sags det.
  Angaende religiosa krig eller inte sa ar resultatet samma. Vissa sprider sin religion med fredliga medel. Andra genom krig och vald med sin "heliga bok" i handen. Nar vi trodde att de sk religiosa krigen var over, upptacker vi att vi ar pa nytt mitt upp i ett nytt utan slut i sikte.
  E.

  SvaraRadera