Twingly statistik

söndag 10 mars 2019

Är du pykniker eller leptosom?

Många använder facebook som forum för att vika ut sitt privatliv offentligt. Jag har nog också hemfallit åt sådant ibland Detta är naturligtvis tillåtet när man inte skadar någon annan person. Men det borde finnas gränser för hur långt man kan gå när det gäller den personliga integriteten. Ska jag verkligen dela med mig av mitt privatliv här på fejan och i så fall i vilken utsträckning? Vännerna på facebook är inte alltid så barmhärtiga som de låter. Det finns ett gammalt ordstäv som lyder: "Förtro dig åt en, aldrig åt två. Världen vet vad tre vet och skvaller är det värsta som finns." Vi behöver förtroliga samtal, men jag tycker att man bör ha dem i enrum.

En del människor har väldigt lätt för att öppna sitt inre och vädra ut både tankar och känslor. De vinner ofta sina medmänniskors empati och uppmuntras därför att fortsätta med sin öppna attityd. Andra människor, som ofta lider av verklig ensamhet, vilket kan innebära stor psykisk påfrestning, har inte lika lätt att uttrycka sin smärta.

I Kretschmers temperamentslära, som väl numera är förlegad indelades personlighetstyperna i särskilda grupper, där dessa två personlighetstyper kallades pykniker och leptosomer, Pykniska (av pyknos, tät eller satt) människor kännetecknades av hög vikt i förhållande till längden, anlag för fetma, kort men bred bröstkorg med trubbig revbensvinkel, kort och tjock hals, femkantigt huvud och djupt sittande ögon. Själsligen skulle de vara humoristiska, öppna och vänliga.” Ungefär 94% av alla pykniker uppvisar ett i huvudsak cyklothymt temperament”, d.v.s. växlar mellan glättighet och melankoli. (Det vi idag skulle kalla bipolärt spektrum)

Leptosoma (av grekiskans leptos, tunn) människor kännetecknades enligt Kretschmer av slank, långsmal kroppsbyggnad, smalt skulderparti, spetsig revbensvinkel, lång och smal hals, äggformat huvud, tydlig näsa men otydlig haka och kraftiga ögonbryn. Själsligen skulle leptosoma individer vara slutna, nervösa och sakna humor. De skulle också vara måna om sin prestige och svåra att lära känna. ”Ca 70% av alla leptosoma individer har ett schizotymt temperament” d.v.s. hyperkänsliga eller som Strass uttrycker det: ”ömtåliga som en mimosa”. Vi läser vidare att det finns en tydlig korrelation mellan leptosom kroppsbyggnad och schizofreni. ”I en serie av 5233 schizofrena patienter hade 50,3% leptosom kroppsbyggnad…”

Vem är mest ensam? Är det den som lever som singel eller är det den som lever i ett parförhållande? Den frågan är helt enkelt omöjlig att besvara. En sak är emellertid säker. Vi behöver alla leva i ett socialt sammanhang, där vi också har möjlighet att välja både ensamhet och gemenskap med andra.

SE BILD PÅ DR ALBINSSONS BLOGG Från vänster: Pykniker, leptosomer och atletiker.

torsdag 7 mars 2019

Om Israel och den s.k. kristna sionismen

Några texter om Israel oc den s.k. kristna sionismen,

ISRAEL OCH HELA VÄRLDENS FULLÄNDNING

TALA LJUVLIGT TILL JERUSALEM

JAG KAN INTE TIGA OM DETTA

Innehåller bland annat ett uppseendeväckande uttalande av en överrabbin som levt i Israel