Twingly statistik

fredag 14 oktober 2016

Israel och hela världens fulländning

Jag har tidigare skrivit om hur jag ser på de eskatologiska texter som handlar om den nya himlen och den nya jorden

Se här: Tala ljuvligt till Jerusalem

Det skulle vara mycket intressant få resonera om hur ni mina kära läsare ser på detta. Både ni som håller med och ni som har en annan uppfattning än den jag försöker presentera.

Orden som återfinnes i Jesaja 40:2 handlar om Guds stad Jerusalem. Den stad där Guds tempel stod under gamla förbundets tid. Det tempel som revs år 70 efter Kristus och den stad vars öde Jesus förutsäger när han gråter över Jerusalem. Men texterna i Jesaja och även i andra profetiska böcker i Bibeln syftar inte enbart på denna stad och detta tempel.

De handlar inte endast om "det nuvarande Jerusalem, som lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder." Gal. 4:25-26. Det handlar således om det himmelska Jerusalem.

Det himmelska Jerusalem som också kallas "den levande Gudens stad" är inte sådan att man strider om den, så som man gör med det nuvarande Jerusalem. Nej det himmelska Jerusalem består av en "festförsamling av alla som har sitt namn i himlen." Hebr.12:23

Guds stad Jerusalem är fullkomligt ren. Där bor Guds utvalda folk. Guds Israel som består av både judar och hedningar. Det är till dessa som trösteorden kommer innan vedermödan har börjat. Vedermödan har brutit in på jorden. Många antikrister har redan trätt fram, men vi väntar på Herren Jesus som skall komma en andra gång enligt sitt eget löfte.

Jag ser fram mot den nya himlen och den nya jorde där. "den heliga staden Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud, full av Guds härlighet." Upp. 21:10

"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och stunden känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Matt. 25:35-36

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar