Twingly statistik

måndag 3 oktober 2016

Tala ljuvligt till Jerusalem

Min tro på Bibelns eskatologi grundas på många års studier av den heliga skriften.

En ny tid.

Vår tid hade sin början när Jesus blev människa. En ny tid bröt in. Församlingens tid, nådens tid. Den hade sin början och den har sitt slut. Den är dessutom den sista av alla de tider som finns beskrivna i Bibeln. Det kommer inga flera tider på den här jorden.

"Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor." 2.Petr. 3:13

"Men nu har han (Jesus) trätt fram en gång för alla vid tidens slut (tidernas slut) för att utplåna synden genom att offra sig själv." Hebr. 9:26

Just därför måste vi använda den här tiden för att göra den här jorden där vi bor bättre och inte försjunka i apati över dess bristfälliga tillstånd. Så länge vi lever har vi fått uppgiften att förvalta och vara rädda om vår jord, men allt talar för att den är på väg emot sin upplösning precis så som Bibeln beskriver. Tiden går emot alla tiders slut.

I detta läge kan vi jubla och vara tacksamma för att:

Gud blev människa

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud." Joh. 1:1-2.

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet " Joh. 1:14 Jesus identifierades med det gudomliga ord som frambringade världen. Alla kunde se Gud för första gången.

Himlen har landat på jorden. Guds rike är här och nu

"Från himmelen hälsad han framgår i glans, och världen är frälsad och segern är hans." (Sv.ps. 146:1)

Guds rike är här. Genom Jesu död och uppståndelse har han för alltid vunnit en evig seger

Vad innebär Jesu seger?

Han har gått in i den himmelska helgedomen. Det finns bara en sådan och i den har Jesus gått in.

"Nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt."Se Hebr. 9:11-12.

"Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak." Hebr. 9:24

Blodets betydelse för vår räddning.

Vad var det som hände när Jesus dog på Golgata? När han utropade orden: "Det är fullbordat!" När förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner. Då Jesus trädde in i den nya himmelska helgedomen där han nu befinner sig. I den gamla helgedomen hade man burit fram blod av bockar och kalvar, men i den nya helgedomen har Jesus burit fram sitt eget blod. Därför är Kristi blod ett tecken till vår räddning.

"Det enda som står igenom alla tider, det är hans kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller, det varar blott en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd." (Lydia Lithell)

"Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning." Hebr.2:3 Jag frågar: Kan du vara likgiltig i denna fråga? Det kan inte jag På den frågan vilar liv eller död. Vi måste alla svara ärligt och uppriktigt och ingen kommer undan utan att ta ställning för eller mot.

Den nya tiden bröt in, just den tid vi nu befinner oss i. Det var då det hände som Paulus skriver om:

Jesus vann en evig seger över döden

Allt skapat har lagts under tomhetens välde, står det i Romarbrevet och det ropar som i födslovåndor och det står att vi som fått Anden också ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.

"Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död var är din seger? Död var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus." 1. Kor. 15:53-57.

Har vi förstått detta ord så som det står? Jesu seger ligger inte enbart i framtiden. Den är redan vunnen och dess kraft är verksam i dag. Målet för vårt liv på jorden är att lära känna denna kraft

"Nedstörtad är döden och tron står opp, bland jordiska öden med himmelskt hopp." (Sv. ps.146:2)

Satan är bunden

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år." Upp. 20:1-2

Detta innebär att Jesus har all makt i himmel och på jord. Satan kan inte längre som tidigare hålla folk i mörker och vanmakt. Nu är frälsningens dag, då människor som tidigare varit bundna blir befriade från sin fångenskap under synden och under Satans makt.

Detta kan uppfattas motsägelsefullt när vi ser på allt det som sker på vår jord i dag, men låt oss då komma ihåg att allt går emot upplösning och efter vår tids vedermöda väntar vi på den nya himlen och den nya jorden.

Vårt uppdrag

Därför säger Jesus: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:19-20

Detta är vår tids största utmaning. Vår kallelse och vårt uppdrag är att tillsammans med Jesus:

"frambära ett glädjens budskap till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt." Luk.4:18_19.

"året som Herren har valt"

Jesus syftar här på den tid vi nu är inne i. "Ett nådens år, en frälsningens tid att ta vara på medan den varar."

Tidens och tidernas slut

Vår tid är en utmätt tid och den går mot sitt slut. När Jesus talar om tidens slut och sin återkomst så varnar han människorna för att bli bedragna. Många kommer att uppträda i Jesu namn och säga att de är Messias. Stridslarm och krigsrykten kommer att höra till sådant som måste hända, likaså hungersnöd och jordbävningar. Han talar även om templets fall, vilket inträffade år 70 e. Kr.

Johannes beskriver den sista tiden i sitt brev, vilket innebär att tiden såg ut sådan redan då:

"Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden."

Det har funnits många antikrister och många stora vedermödor under den här tiden och hur stora de sista kommer att bli vet vi ännu ingenting om och vi gör väl i att inte spekulera om det

Antikristerna kommer aldrig att vinna slutlig seger, men deras framträdande innebär en kamp och vedermöda, men vi vet att Jesus sitter på tronen och han har all makt och kommer slutligen att stå fram som den segrare han redan är

Det står om Jesus i 1.Kor.15:25:

"Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under hans fötter."

Nya himlar och en ny jord

När Jesus kommer tillbaka kommer den allmänna uppståndelsen för alla och domen. Sedan kommer nya himlar och en ny jord.

Tusenårsriket är alltså en bildlig beskrivning av kyrkans tidsålder, Jesus kommer tillbaka en gång synligt och då besegras allt det onda, uppståndelsen inträffar och den yttersta domen med dubbel utgång inträffar och sedan kommer nya himlar och en ny jord. Den sista fienden döden besegras när Jesus kommer tillbaka.

Tala ljuvligt till Jerusalem.

Det finns en bok i profeten Jesaja i gamla testamentet som har kallats för Trösteboken. Deen innehåller storslagna uppenbarelser om framtiden, men skildrar också folkets återkomst ifrån den babyloniska fångenskapens tid och befrielsen genom Kung Kores. Boken innehåller tre löften:

1. Vedermödan är slut, 2. Missgärningen är försonad. 3. Människorna har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. De har blivit benådade i dubbel bemärkelse

Det finns en del människor som tror att de drabbas av det onda på grund av sina egna synder, men detta är villfarelse. Guds nåd väger oändligt mycket mer än all min uselhet Vi drabbas inte av något ont på grund av våra egna synder, utan på grund av skapelsens förgänglighet på grund av människans syndafall.

"Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder." Jes.40:1-2.

Det Jerusalem som här omtalas är (förutom det Jerusalem som omtalas vid denna tid),det himmelska Jerusalem och har ingenting att göra med det Jerusalem som finns på den jordiska kartan. Det nya Jerusalem är förberett i himlen för den nya jorden och skall en gång komma ner på den nya jorden.

Där bor Guds utvalda folk, de som har övervunnit under vedermödan på jorden, de som fått sin missgärning försonad och de som av Herrens hand blivit benådade i dubbel bemärkelse. Det är Guds Israel, som består av både judar och hedningar.

Det är i denna himmelska stad som Jesus har gått bort för att bereda plats alldeles så som han säger i sitt avskedstal till lärjungarna:

"Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är." Joh. 14:3

Amillenialismen och darbyismen

Om ni som är mina vänner läser det här och tror att jag är ensam om denna eskatologiska uppfattning, så vill jag försäkra att det inte är så. Den, det vill säga amillenialismen skiljer sig visserligen från den darbyistiska tolkningen som jag bestämt tar avstånd ifrån. Om ni vill veta vad den innehåller

så har jag presenterat den här.

Jag har mycket svårt att förstå att så många fortfarande håller fast vid den eskatologin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar