Twingly statistik

måndag 24 oktober 2016

Jesus i din visdoms skola

Jag går i en skola som är öppen varje dag. Målet för min utbildning är att bli lik skolans grundare min Herre Jesus Kristus. Skolan grundades när vår tideräkning började. Jesus garanterade genom sin död och uppståndelse att skolan skall vara öppen för alla intill den dag då denna tidsålder har nått sitt slut.

"Djupare o Jesus i din kärlek vill jag ständigt gå. Högre, högre i din visdoms skola, mera nåd att få. O djupare mig för och högre dag för dag. Ja visare mig gör, Herre i din viljas lag." Segertoner 594:1

Det är en livslång utbildning, och för att bli elev i skolan måste man bli född på nytt, även om man blivit gammal innan man började. Jesus har sagt att det finns två födelser. Den ena födelsen är den som vi alla har blivit födda med in i den här världen. Den kallar han för: "Det som har fötts av kött." Den andra födelsen kallar han för: "Det som har fötts av ande." Alltså är det denna andliga födelse som är inträdet i den här skolan som jag här beskriver.

Ända sedan jag började för många år sedan har utbildningen pågått ibland i snigelfart, ibland helt stagnerad på grund av elevens/ min slöhet, men ibland även med iver och stort intresse.

Utbildningen har kostat mig en hel del, men Jesus har betalat priset för mig. Han har köpt mig och betalat för mig med sitt eget liv. Det pris jag själv har lagt ut är den smälek, det hån och förakt jag måste bära från dem som inte förstår mig, ja ibland har det kostat lidande på efterföljelsens väg, men det är ingenting emot det lidande som Jesus har burit. Därför är jag villig att bli lik honom, genom att leva i hans sällskap. Jag är också villig att bära mitt kors tillsammans med hans kors och lyfta det högt, så att alla kan se vem jag tror på. Det är inte något konstigt om jag blir hatad av världen för att jag beslutat mig för att gå i denna skola. Jesus sa:

"Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er." Joh. 15:18-19

Eftersom det inte är en världslig skola, utan en andlig, så måste vi alltså vara beredda på att bli betraktade som dårar till och med av dem som står oss nära här i livet. Detta är inte något enkelt, men det är nödvändigt. Visserligen kan det numera vara ganska lätt att kallas för kristen, och blir man inte alltför andlig så går det också bra att undvika smäleken.

Ytlig kristendom, som också kan kallas för religiös fernissa finns inte på schemat i min skola. Här handlar det i stället om att gräva djupt tills man når hälleberget. På denna grund kan man bygga sitt liv med djupa rötter i den andliga myllan. Den som kallas den goda jorden.

"Djupare om lidande det kostar, djupare ändå, så att rotad i hans helga kärlek, frukt jag bära må." Segertoner 594:3

Det finns ingen som tvingat mig att gå i denna skola. Jag har själv beslutat att stanna kvar, trots att många människor runt omkring mig tvekat att följa mitt exempel Ämnena innehåller både teori och praktik.

Det viktigaste ämnet är kärlek. Så här har han sagt:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek." Joh. 13:34-35

Inget ämne är så viktigt, som just detta. Kärlek är inte något vi kan prestera av oss själva. Kärleken är Andens frukt. Den är ett resultat av att vi har blivit födda av Anden. Därför har vi en lärare på skolan som hjälper oss med detta så att det blir ett resultat som motsvarar frukten på vårt livsträd. Den frukt som är Andens frukt. Läraren är Hjälparen, den helige Ande.

"Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom. Mina kära låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud." 1.Joh. 3:14-21.

Det räcker inte med tomma ord, det måste bli handling. Därför har vi både teori och praktik i utbildningen på min skola.

"Djupare, o gode helige Ande, djupare mig drag, tills mitt liv har helt gått upp i Jesus och hans viljas lag. " Segertoner 594:2

I vår tid talas det mycket om andlighet, men ofta förbigår man den aspekt som talar om den här andligheten, som har sin källa i Jesus. Om man vill bli andlig så ska man tömma sig genom olika meditationsformer där man koncentrerar sig på andningen. Detta sker ofta i de nyandliga tekniker som många ägnar sig åt. Genom olika övningar tränar man sitt inre till att bli tömd. Jag undrar mycket vad detta kan leda till och varför många nöjer sig med denna imitation av äkta andlighet. Varför är det så impopulärt att söka sig till det andliga livets källa och uppkomst.

I Jesu visdomsskola talas det också om att bli tömd, men det är en helt annan tömningsprocess. Första steget är att bli tömd på allt eget. Det sker genom stillhet och bön. Jesus Kristus och det underbara namn han bär garanterar för en äkta tömning och rening av det innersta rummet i våra liv.

"Men för att därtill komma, man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still, att han med instrumentet får göra vad han vill." Segertoner 602:3

Det andra steget är att bli fylld med Gud. Fylld av Guds gode helige Ande.

"Tänk vilken nåd att jag har fått bland Herrens folk min del och lott. Nu är den stillad hjärtats strid, själen har funnit ro och frid. Ja, fylld av Gud, ja fylld av Gud. Blodköpt och ren och fylld av Gud. Ja fylld av Gud, ja fylld av Gud. Tömd på allt eget, fylld av Gud." Segertoner 390:2

Om min utbildningsmål i Jesu visdomsskola är att mitt liv skall helt gå upp i Jesus, då tror jag att himlen har kommit till jorden, åtminstone i mitt liv.

Så vill jag ha det. Än är jag inte färdig, men tillsammans med mina klasskamrater/ mina troende vänner vill jag uppbyggas med dem i denna tro. Jag kan inte leva ensam med min tro. Jag behöver växa tillsammans med andra som har samma längtan. Vill du bli en elev i Jesu visdomsskola. Gud välsigne dig att följa Jesus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar