Twingly statistik

onsdag 23 mars 2011

Påskuppropet mot utförsäkringarna

Jag har nu fått ett svar ifrån Hans Wallmark på mitt brev som jag dokumenterade i inlägget

Rätta till sjukförsäkringen

"Bäste Rolf,

Den som har en allvarlig sjukdom (t ex maligna tumörsjukdomar, svår HIV/AIDS, psykiska sjukdomar som schizofreni, svåra tvångssyndrom och svår ätstörning, kronisk njursvikt med dialysbehov och svår hjärtsvikt) får sjukpenning på 80 % nivå under obegränsad tid. Detta är glasklart i lagstiftningen. Sjukpenningrättsbedömningen görs av Försäkringskassans handläggare, ofta i samråd med en försäkringsmedicinsk rådgivare. Det är ganska kränkande mot Försäkringskassans personal att utgå från att de inte tar sitt arbete seriöst. Sedan finns väl alla typer inom det området som det gör inom alla andra områden inklusive så vitt skilda fält som politiken och kyrkan.

Det handlar återigen om vilken politik som leder till att fler kommer i arbete. Att antalet sjukskrivna har halverats sedan 2006 beror inte på att folk har kastats ur försäkringen. Minskningen av antalet förtidspensionärer beror på att inflödet har minskat. Detta är en viktig förklaring till de minskade volymerna av sjukskrivna men även de förkortade sjukfallen har betydelse.

Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. Alltför många människor bär idag på känslan av att inte komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden.

Bästa Hälsningar
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne"I dag läser jag en insändare i Dagen med rubriken Hans Wallmark har fel om sjukförsäkringen Den är skriven av Charlotte Therése Björnström och Bitte Assarmo.

lördag 19 mars 2011

Ja till respekt för människor med annan tro

Sofia församling i Stockholm har anställt en imam som skall arbeta tillsammans med en präst ifrån Svenska kyrkan i Fryshuskyrkan

Fryshuskyrkan har inga bänkar och inget kyrktorn. Där finns medmänniskor mitt bland cafébullarna, basketbollarna och replokalerna.som vill lyssna, skapa mötesplatser och samtala om vad som är viktigast i livet – vad man vill tro på och kämpa för.

Fryshuskyrkan erbjuder samtal och prästerna har absolut tystnadsplikt. Det innebär att man aldrig någonsin får berätta för någon vem man har träffat och vad man har talat om i ett enskilt samtal. En präst får inte anmäla (har ingen anmälningsplikt), inte ens om polis, läkare eller andra myndighetspersoner kräver det.

På Fryshuskyrkan finns möjlighet att skapa en mötesplats för unga människor av olika tro och man säger ja till respekt för den andre vilket innebär att ingen får göra våld på den andres tro

Som ett led i att man i Svenska kyrkan vill ha en religionsdialog har man nu anställt en imam och detta har väckt en intensiv debatt

Här kan du lyssna till Debatt mellan stiftsprost Bo Larsson och Carl Erik Sahlberg, präst och verksamhetsansvarig i Clara kyrka, båda i Stockholms stift, och en muslimsk kritiker, Mahmoud Aldebe, Sveriges Muslimska Förbund.

Lyssna till inslaget som finns på DENNA SIDA

SE ÄVEN DENNA LÄNK

Vill vi ha en religionsdialog? Jag tror att den är mycket viktig i vår tid. Jag läser i tidningen Dagen om Eva Spångberg som blivit årets hedersevangelist. Hon understryker vikten av att vara lyhörd för den andra människan. "Eva är allergisk mot en viss typ av evangelisation där det handlar om "högljudda hallelujarop" och "Kom så ska vi frälsa dig..." Man behöver inte säga Jesus i varje mening eller bre på om hur underbart det är att vara kristen..."

Jag hittade en länk på Kyrkans tidning som passar in i detta sammanhang:
VILLKORA INTE GUDS EXISTENS

En ödmjuk självkännedom

”Du ska inte tro att du är något” hörde vi sägas i min barndom. Det kunde hända att man stod framför spegeln och betraktade sin egen bild med dessa ord ringande i öronen. Man ville bli bekräftad och accepterad så som den man var. Denna bekräftelse skulle komma från dem som levde i ens omedelbara närhet. Om den uteblev så kunde det ibland bero på att det fanns en underlig jantelag, som skulle säga ifrån så att man inte tänkte för högt om sig själv.
Samtidigt som detta skedde hade man stora förväntningar på att man verkligen skulle ”bli något” Det fanns ju slumrande talanger hos den unge gossen, men ack så långt han var ifrån det som de förväntade sig av honom.
Hos mig skapade detta ett prestationstänkande. Jag fick inte bli som alla andra. ”Ska du bli som de andra?”, sa mamma till mig. Hon hade satt etiketten ”förväntas bli något stort” på mig.
När verkligheten hann ikapp mig så insåg jag ganska snart att mina talanger inte räckte till för att uppfylla de krav jag ställde på mig själv. Om jag ska må bra så måste jag inse att jag varken är bäst eller sämst. Paulus skriver att man bör tänka på sig själv med självbesinning. Då har man inte för höga tankar om sig själv utan rättar sig efter det som Gud har tilldelat. Ingenting är heller så bra att det inte kan bli bättre. Thomas a Kempis en munk som levde på 1400-talet lär ha sagt: ”En ödmjuk självkännedom är en säkrare väg till Gud än djupsinnig och vetenskaplig forskning.”
Tidigare skrev jag en blogg om ONÖDIG SJÄLVHÄVDELSE LÄS DEN HÄR!

torsdag 17 mars 2011

Rätta till sjukförsäkringen

I Kyrkans tidning läser jag i dag att kyrkorna genom Sveriges kristna råd har fyra krav till regeringen. 1. Svårt sjuka människor måste kunna få sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukpenning.
2. Människor ska inte kunna ställa sig utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga-gemensamma bedömningar, giltiga och gällande i båda systemen, måste göras.
3. För människor som inte längre bedöms ha rätt till sjukersättning eller arbetslöshetsersättning måste det finnas möjlighet att få försörjningsstöd från socialtjänsten även om man exempelvis äger den bostad man bor i.
4. Människor ska inte behöva säga upp en trygg anställning och gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR.


Riksdagsledamoten Hans Wallmark (M) skrev den 10 mars i tidningen Dagen en insändare där han ger diakonerna en ”knäpp på näsan” för att de reagerar mot dessa orättvisor. Se sanningen om sjukförsäkringen är rubriken, men tyvärr har jag svårt att se någon annan sanning än den som redan existerar. Därför skrev jag omedelbart ett brev till Hans Wallmark. Det skall bli mycket intressant att läsa svaret.

Borensberg 2011-03-10
Till Riksdagsledamot Hans Wallmark

Bäste Hans!

Jag har i dag läst din insändare i tidningen Dagen. Du uppmanar oss där att se sanningen om sjukförsäkringen och försvarar den nuvarande sjukförsäkringsreformen som genomdrivits av sittande regering. I denna artikel påstår du bland annat att den som har en allvarlig sjukdom har rätt till sjukpenning under obegränsad tid. Om det förhåller sig på detta sätt, skulle det inte finnas någon anledning att kritisera reformen. Verkligheten ser annorlunda ut för många av de människor som tvingats ut att söka arbete trots allvarlig sjukdom. Jag känner till fall där ingen hänsyn tas till läkares bedömning av allvarligt sjuka människor och där Försäkringskassan anlitar sina egna läkare. Det finns också många svårt sjuka människor som får vänta på att få sina ansökningar till sjukförsäkring, beviljade. Detta innebär en mycket svår påfrestning för den som redan är sjuk.

Du skriver mycket riktigt att frågan som måste ställas är vilken politik som leder till att fler kommer i arbete och egen försörjning. Det är verkligen en bra fråga, men svaret är inte lika enkelt. När sjukdom lägger hinder i vägen för en människa behövs ett regelverk. Det är inhumant att tvinga svårt sjuka människor till att ställa sig i Arbetsförmedlingens kö. Utslagsmekanismer är tydligare nu än tidigare, så jag förstår mig inte riktigt på den politik som slår mot de svaga i samhället

Det är inte eftersträvansvärt att ha ett växande antal förtidspensionärer skriver du och jag håller med. Men det handlar inte om att man frivilligt vill bli förtidspensionär. Om det är en samhällsekonomisk besparing att antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har halverats sedan 2006 så kan jag förstå det, men det är inte ett humant sätt att lösa de problem som uppstått efter de reformer som tvingat sjuka människor till rättning i ledet.

Jag skulle vilja se sanningen om sjukförsäkringen, men du behöver förtydliga den för mig, mer än vad du gör i din insändare. Jag välkomnar det påskupprop som planeras men självklart måste det vara väl förberett med argument som är hållbara och genomarbetade. Du förmanar diakonerna som tagit intiativet att inte ägna sig åt kampanjverksamhet. Det är väl diakonerna som sett nöden på nära håll som har orsak att reagera mot orättvisor i systemet.

Ser fram emot ett svar på mitt brev


Med vänlig hälsning
Rolf Ericson

HÄR KAN DU LÄSA VAD WALLMARK SKREV I DAGEN DEN 10 MARS

NAMNINSAMLING

måndag 14 mars 2011

Bara hos Gud

"Bara hos Gud" är en sång som jag skrev förra året. Jag har sjungit den vid flera tillfällen. Senast i går söndag då jag fick vikariera som kantor i Klockrike.
HÄR KAN DU FÅ LYSSNA TILL DEN!