Twingly statistik

onsdag 23 mars 2011

Påskuppropet mot utförsäkringarna

Jag har nu fått ett svar ifrån Hans Wallmark på mitt brev som jag dokumenterade i inlägget

Rätta till sjukförsäkringen

"Bäste Rolf,

Den som har en allvarlig sjukdom (t ex maligna tumörsjukdomar, svår HIV/AIDS, psykiska sjukdomar som schizofreni, svåra tvångssyndrom och svår ätstörning, kronisk njursvikt med dialysbehov och svår hjärtsvikt) får sjukpenning på 80 % nivå under obegränsad tid. Detta är glasklart i lagstiftningen. Sjukpenningrättsbedömningen görs av Försäkringskassans handläggare, ofta i samråd med en försäkringsmedicinsk rådgivare. Det är ganska kränkande mot Försäkringskassans personal att utgå från att de inte tar sitt arbete seriöst. Sedan finns väl alla typer inom det området som det gör inom alla andra områden inklusive så vitt skilda fält som politiken och kyrkan.

Det handlar återigen om vilken politik som leder till att fler kommer i arbete. Att antalet sjukskrivna har halverats sedan 2006 beror inte på att folk har kastats ur försäkringen. Minskningen av antalet förtidspensionärer beror på att inflödet har minskat. Detta är en viktig förklaring till de minskade volymerna av sjukskrivna men även de förkortade sjukfallen har betydelse.

Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. Alltför många människor bär idag på känslan av att inte komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden.

Bästa Hälsningar
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne"I dag läser jag en insändare i Dagen med rubriken Hans Wallmark har fel om sjukförsäkringen Den är skriven av Charlotte Therése Björnström och Bitte Assarmo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar