Twingly statistik

söndag 8 november 2015

Några egna sångtexter och noter

Jag har ett arv som inte kan förstöras,
åt mig förvarad i en annan värld.
En makt som bär mig, skyddar och bevarar.
Ett hopp för livet på min levnadsfärd

Jag är född på nytt till ett himmelskt leende,
och har mitt ankare vid en annan kust.
Här en liten tid planterar jag för framtid,
ett hoppets träd som fyller all min lust.
Igenom Jesus jag leva kan ett heligt liv.
Han ger mig nåd till ett alltigenom heligt liv.
Sätter allt mitt hopp till Herren Jesus Kristus,
och all den nåd som kommer mig till del

Nu kan jag jubla med en himmelsk glädje,
och lever nära målet för min tro.
Har inte sett men älskar ändå honom.
I hans gemenskap vill jag alltid bo.

Jag är beredd och vet att han skall komma.
Närhelst det sker så vill jag vara med
I tron jag anat himlen här på jorden,
trots mörka moln, när världen är ur led.

Jag är född på nytt genom Jesus Kristus,
han gett mig nåd och stor barmhärtighet.
Jag har Guds beskydd tills jag får vara framme.
En tro som bär och ger identitet
Igenom Jesus jag leva kan ett heligt liv.
Han ger mig nåd till ett alltigenom heligt liv.
Sätter allt mitt hopp till Herren Jesus Kristus,
och all den nåd som kommer mig till del

2008-11-30 2015-10-23 Rolf Ericson


Leif du kommit hem. Du är redan framme.
Du haft ditt ankare vid en annan kust.
Genom Jesus Kristus fick du Guds beskydd,
i honom har du här haft all din lust.
Ja du har älskat Jesus som du trodde på,
i hans gemenskap fick du alltid leva då.
Nu har du nått målet, nu har du fått ro.
I Paradiset får du alltid bo.

2015-10-23 Rolf Ericson


Noter till ovanstående sång sidan 1.
sidan 2
sidan 3

Jag skall gå genom tysta skyar. Text: Dan Andersson

Jag skall gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus
och vandra i vita nätter, tills jag funnit min Faders hus
jag skall klappa sakta på porten, där ingen mer går ut
och jag skall sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut
Jag skall gå genom tysta skyar, genom hav av stjärnors ljus
och vandra i vita nätter, tills jag funnit min Faders hus
jag skall klappa sakta på porten, där ingen mer går ut
och jag skall sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut


Jag vill sjunga en annan visa: Text Rolf Ericson


Jag vill sjunga en annan visa,
om en port som öppen står.
Den öppnades en gång av Jesus
och nu vid hans sida jag går.
Och jag sjunger en sång till hans ära,
som jag ej sjungit förut.
Löften han gett mig skall bära,
hem till Guds stad till slut.


När han öppnade pärleporten,
så att jag fick komma in,
blev jag frälst genom tron på Jesus,
och himlen har blivit min.
Han är vägen, sanningen livet,
ja så står det i Guds Ord.
En plats har åt mig blivit given.
Jag är bjuden på fest vid hans bord.


Du behöver ej gå långa vägar,
för att komma hem till Gud
Han har har öppet och han är hemma,
när från himmelen du får bud
men han söker sitt barn här på jorden,
och han väntar på dig till slut
Du ska få sjunga av glädje,
som aldrig du sjöng förutTilläggsversar till Herre led mig dag för dag, sjungna vid Leif Gårdmans begravningsgudstjänst i Hällestads kyrka fredag den 6 november 2015

Nu har Leif fått flytta hem, till Guds stad Jerusalem,
ja hans ögon strålar och han ler
Han vill möta oss en gång, till musik och änglasång
Inget ont kan störa honom mer

Vill du möta honom där, i det land där Jesus är,
så lägg ditt liv i Herrens mästarhand.
För att frälsa dej och mej, Herren Jesus offrat sej.
Han vill föra oss till livets land


onsdag 4 november 2015

Om Ulf och Birgitta Ekmans skyddshelgon


JAG TYCKER ATT DETTA GRÄNSAR TILL SPIRITISM, MEN JAG ÄR VÄL INTE TILLRÄCKLIGT INSATT. FINNS DET STÖD I BIBELN FÖR EN DEL AV DET HÄR? KAN MAN TOLKA HEBREERBREVET KAPITEL 11 OCH 12 SOM FÖRSVAR FÖR SÅDANT? JAG VET INTE MEN KOM GÄRNA MED DINA SYNPUNKTER PÅ DETTA. LÅT OSS DÅ HÅLLA OSS TILL SAK OCH INTE TILL PERSON.