Twingly statistik

onsdag 9 november 2016

Spänn fast säkerhetsbältet och landa i en tryggare värld.

"En osäker värld har blivit allt osäkrare, spänn fast säkerhetsbältet" är rubriken på Carl Bildts blogg "Alla dessa dagar."

Citat: "Det finns all anledning att känna oro för vart vi är på väg. Men samtidigt är detta ju ny realitet som vi måste leva med, försöka förstå och i mån av möjlighet också försöka att påverka"

Oron för vart vi är på väg sprider sig allt mer i världen. Det finns all anledning att spänna på sig säkerhetsbältet. Var finns en säker plats där jag kan känna mig skyddad?

Så här står det i den nittioförsta psalmen i Psaltaren: "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar."

Kan du säga det? Vill du säga det? Säg det om du vill, vågar eller kan!

lördag 5 november 2016

Individen före familjen.

En ny tankesmedja har lanserats på kristdemokratisk grund. Familjen först kallar de sig. En av representanterna är Alf Svensson, en av de förra KD-ledarna. Finns det risker med att vi sätter familjen först så som man föreslår i KD? Om det handlar om att vi vill vrida tiden tillbaka då familjen hade en annan status än den har i dag, så är jag tveksam. Jag vill inte ha ett samhälle där familjen går före individen, men det är möjligt att jag missförstår de avsikter man har med att bilda denna tankesmedja

"Jag skulle vilja säga att det pågår en strid om familjen," säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD). Den familjefientliga riktningen måste möta hårdare motstånd, menar de som bildat denna tankesmedja. Vilka är då motståndarna? Det är tydligen de som anser att barn och familjer ska stöpas i samma form, till exempel genom att ha en förskola som passar alla barn enligt Mikael Oscarsson.

På annat håll finns det en rädsla för vilka risker ett sådant synsätt som sätter familjen före individen medför. Hotet mot de liberala värderingarna, de som länge legat till grund för utvecklingen i västvärlden och andra delar av världen är stort. Det är inte alls så säkert att familjen är den trygga plats där respekt visas för individen. Det har visat sig att den största delen av det våld som kvinnor och barn utsätts för sker i familjen. Dessutom är det fortfarande så att dagens familjeliv ofta bygger på kvinnors underordning och mäns dominans. Det är fortfarande kvinnorna som bär det största ansvaret för hem och barn. Det har blivit bättre med tiden, men det är långt ifrån bra så som det ser ut än i dag. Jag kan minnas hur det var i min barndom, när mammorna gick oavlönade hemma och skötte make, hem och barn, medan mannen var avlönad för sitt arbete och sällan behövde engagera sig i hemmet. Detta var långt ifrån romantiskt. Den drömbild som odlas av familjen har i själva verket aldrig existerat. Just därför tycker jag att det är fel att låta familjen gå före individen.