Twingly statistik

torsdag 17 mars 2011

Rätta till sjukförsäkringen

I Kyrkans tidning läser jag i dag att kyrkorna genom Sveriges kristna råd har fyra krav till regeringen. 1. Svårt sjuka människor måste kunna få sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukpenning.
2. Människor ska inte kunna ställa sig utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga-gemensamma bedömningar, giltiga och gällande i båda systemen, måste göras.
3. För människor som inte längre bedöms ha rätt till sjukersättning eller arbetslöshetsersättning måste det finnas möjlighet att få försörjningsstöd från socialtjänsten även om man exempelvis äger den bostad man bor i.
4. Människor ska inte behöva säga upp en trygg anställning och gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR.


Riksdagsledamoten Hans Wallmark (M) skrev den 10 mars i tidningen Dagen en insändare där han ger diakonerna en ”knäpp på näsan” för att de reagerar mot dessa orättvisor. Se sanningen om sjukförsäkringen är rubriken, men tyvärr har jag svårt att se någon annan sanning än den som redan existerar. Därför skrev jag omedelbart ett brev till Hans Wallmark. Det skall bli mycket intressant att läsa svaret.

Borensberg 2011-03-10
Till Riksdagsledamot Hans Wallmark

Bäste Hans!

Jag har i dag läst din insändare i tidningen Dagen. Du uppmanar oss där att se sanningen om sjukförsäkringen och försvarar den nuvarande sjukförsäkringsreformen som genomdrivits av sittande regering. I denna artikel påstår du bland annat att den som har en allvarlig sjukdom har rätt till sjukpenning under obegränsad tid. Om det förhåller sig på detta sätt, skulle det inte finnas någon anledning att kritisera reformen. Verkligheten ser annorlunda ut för många av de människor som tvingats ut att söka arbete trots allvarlig sjukdom. Jag känner till fall där ingen hänsyn tas till läkares bedömning av allvarligt sjuka människor och där Försäkringskassan anlitar sina egna läkare. Det finns också många svårt sjuka människor som får vänta på att få sina ansökningar till sjukförsäkring, beviljade. Detta innebär en mycket svår påfrestning för den som redan är sjuk.

Du skriver mycket riktigt att frågan som måste ställas är vilken politik som leder till att fler kommer i arbete och egen försörjning. Det är verkligen en bra fråga, men svaret är inte lika enkelt. När sjukdom lägger hinder i vägen för en människa behövs ett regelverk. Det är inhumant att tvinga svårt sjuka människor till att ställa sig i Arbetsförmedlingens kö. Utslagsmekanismer är tydligare nu än tidigare, så jag förstår mig inte riktigt på den politik som slår mot de svaga i samhället

Det är inte eftersträvansvärt att ha ett växande antal förtidspensionärer skriver du och jag håller med. Men det handlar inte om att man frivilligt vill bli förtidspensionär. Om det är en samhällsekonomisk besparing att antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har halverats sedan 2006 så kan jag förstå det, men det är inte ett humant sätt att lösa de problem som uppstått efter de reformer som tvingat sjuka människor till rättning i ledet.

Jag skulle vilja se sanningen om sjukförsäkringen, men du behöver förtydliga den för mig, mer än vad du gör i din insändare. Jag välkomnar det påskupprop som planeras men självklart måste det vara väl förberett med argument som är hållbara och genomarbetade. Du förmanar diakonerna som tagit intiativet att inte ägna sig åt kampanjverksamhet. Det är väl diakonerna som sett nöden på nära håll som har orsak att reagera mot orättvisor i systemet.

Ser fram emot ett svar på mitt brev


Med vänlig hälsning
Rolf Ericson

HÄR KAN DU LÄSA VAD WALLMARK SKREV I DAGEN DEN 10 MARS

NAMNINSAMLING

1 kommentar:

 1. Bäste Rolf,

  Den som har en allvarlig sjukdom (t ex maligna tumörsjukdomar, svår HIV/AIDS, psykiska sjukdomar som schizofreni, svåra tvångssyndrom och svår ätstörning, kronisk njursvikt med dialysbehov och svår hjärtsvikt) får sjukpenning på 80 % nivå under obegränsad tid. Detta är glasklart i lagstiftningen. Sjukpenningrättsbedömningen görs av Försäkringskassans handläggare, ofta i samråd med en försäkringsmedicinsk rådgivare. Det är ganska kränkande mot Försäkringskassans personal att utgå från att de inte tar sitt arbete seriöst. Sedan finns väl alla typer inom det området som det gör inom alla andra områden inklusive så vitt skilda fält som politiken och kyrkan.

  Det handlar återigen om vilken politik som leder till att fler kommer i arbete. Att antalet sjukskrivna har halverats sedan 2006 beror inte på att folk har kastats ur försäkringen. Minskningen av antalet förtidspensionärer beror på att inflödet har minskat. Detta är en viktig förklaring till de minskade volymerna av sjukskrivna men även de förkortade sjukfallen har betydelse.

  Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. Alltför många människor bär idag på känslan av att inte komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden.

  Bästa Hälsningar
  Hans Wallmark
  Riksdagsledamot (M), Norra och Östra Skåne

  SvaraRadera