Twingly statistik

söndag 12 oktober 2014

Vad vet vi om Guds Israel?

Arne Brännström vet hur Guds plan för Mellanöstern ser ut. Han skriver om detta fredagen den 10 oktober i tidningen Dagen. Där tillämpar han de gammaltestamentliga Messiasprofetiorna som om det gällde den nuvarande staten Israel. Han citerar profeten Sakarja och gör där en sådan tolkning

Min och många andras uppfattning av Sakarja är att hans profetior handlar om Messias och hans rikes seger över alla världens makter. ”Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.” Sak.9:9  Det handlar om vår Messias, om Jesus vår Frälsare, och hoppet om hans seger har redan gått i fullbordan.

Han ”är konung”. Det står inte att han”skall bli konung”. Det står att ”han är konung.” ”Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran den eviga makten.” 1.Tim. 6:15-16

Det handlar även om det rike över vilket han skulle bli konung. Inte ett litet fjuttigt rike där inte alla fick plats. Inga skulle heller behöva kastas ut ur det riket. Där skulle finnas plats för alla folk. ”Hans herradöme skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens ändar.”Sak.9:10

Givetvis har Israel och det judiska folket betydelsefull roll i profetian, men då tror jag att det handlar om något helt annat än den nuvarande staten Israel. Mitt citat är ett utdrag ur boken ”Ekumenismen och Bibeln sidan 24 av David Hedegård": ”Nya testamentet lär oss att det finns ett intimt samband mellan det gammaltestamentliga Israel och den nytestamentliga församlingen. De som tror på Kristus kallas nu ”Guds Israel”, Gal.6:16, oavsett om de av födelsen är israeliter eller hedningar. Ty den sanne israeliten är nu den som tror på Kristus. ”Den är inte jude, som är det i utvärtes måtto, nej den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker genom Anden, inte genom bokstaven.” (Rom.2:28) I Rom. 11 säges det, att en hedning, som kommit till tro på Kristus, blivit inympad i Israels ädla olivträd. Den sanne Israeliten är alltså nu den som tror på Kristus, och en hedning, som tror på Kristus har blivit inympad i Israel.”

”Gud har redan fastlagt lösningen för löfteslandet och det judiska folket inklusive deras arabiska grannländer,” menar Arne Brännström.

Jag tror också att Gud har lösningen, men enligt profetian i Sakarja så omfattar den lösningen hela världen. Detta är vårt underbara hopp!


Rolf Ericson Motala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar