Twingly statistik

onsdag 24 december 2014

Karl Bertil Jonsson och flyktingpolitiken

Att ta från de rika och ge åt de fattiga” Karl Bertil Jonssons välgörenhetsmotiv och julens budskap ligger mycket nära ”Det fanns inte rum för dem i härbärget.” Finns det rum för Jesus i dag? Antagligen har vi inte upptäckt att det är han som kommer till oss, hungrig och husvill. När såg vi Dig Jesus i en flykting som liksom Du och Dina föräldrar måste fly för sitt liv?

Jo då, säger en del: ”Vi har nog sett människor som flyr ifrån krig och hungersnöd, men om de inte fortast möjligt etablerar sig i det svenska samhället, så har vi inte råd att ta emot dem. De allra flesta av dem som kommer både vill och kan arbeta. De har för högt bidrag, vilket bidrar till att hindra dem från att söka arbete. Sänk genast bidraget så att de känner av att det är ett straff för att de kommit hit. Det etableringsbidrag vi ger dem tvingar dem helt enkelt ut i arbete antingen de vill eller kan. Sverige behöver ju arbetskraft. Någon arbetslöshet existerar väl inte såvitt vi känner till.”

Tre år är ju en ganska rimlig tid för dem som kommer att etablera sig. Skulle de inte lyckas med det, så är det väl bara att skicka tillbaka dem, varifrån de kommit. Om några till äventyrs varit så duktiga att de lyckats etablera sig i vårt fina svenska samhälle, så har vi gjort en stor samhällsbevarande besparing och vårt land Sverige har lyckats bli ännu rikare än tidigare.”
Jag undrar om det kan vara så att asylen i stället är till för att skydda människor och inte att förse Sverige med arbetskraft.

Så har vi då förslaget på att lista de länder som inte är farliga, för det är väl bara därifrån som nödlidande människor kommer. Tänk så mycket enklare det blir om man slipper pröva enskilda människors rätt till asyl. Vi kan skicka tillbaka minst 8000 människor ifrån sådana ofarliga länder utan någon sådan prövning.”

Det finns bara två partier som har placerat sig längst till höger, i denna och många andra frågor. Det är en dyster utveckling och jag beklagar att många av mina vänner dragits med i detta.

Vad är då alternativet för dem som tänker annorlunda. Det är att göra som Karl Bertil Jonsson. ”Att ta från de rika och ge åt de fattiga.” Vilka är de rika? Det är vi som är rika och vi har råd med att avstå ifrån mycket av vår rikedom. ”När såg vi dig fattig?” Tyko Jonsson:”Jag har närt en kommunist vid min barm.”

Direktör Bergdahl: ”Tack för att vi slapp tavlan med Bodens fästning.” GOD JUL!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar