Twingly statistik

torsdag 18 december 2014

Olof Edsingers bibeltolkning om domstexter

Olof Edsinger och domstexterna i Bibeln

Hur kan man ha en så hemsk och fasansfull guds- människo- och bibelsyn, som den teologen och författaren Olof Edsinger ger uttryck för i tidningen Dagen torsdag 18 december. Artikelns rubrik: ”Domtexterna banar väg för korset.” Han skriver ett det ”inte är ett ”vanligt” krig det handlar om, utan Israel får fungera som Guds förlängda arm för att verkställa hans straffdomar.”

Jag anser att Edsinger i och med detta gör sig skyldig till samma tolkning av bibeltexter, som muslimska terrorister tolkar texter i Koranen. Edsinger har alltså uppfattningen att Gud använder människor till att utföra domshandlingar. ”Israel får fungera som Guds förlängda arm” Jag frågar: ”Vem har rättighet att ta sig ett sådant uppdrag?”

Det finns ju också i vår tid en uppfattning om att Israel har rättighet att med våld inta nya områden. Det är en kuslig bibelsyn, men den är tyvärr inte ovanlig. Om kristna tidigare har dödat och torterat människor för att de har fel trosuppfattning eller om de betraktat judarna som ansvariga för Kristi död och därför diskriminerat dem, så måste vi ju betrakta detta som rena skräckexempel, lika förskräckliga som att Isis torterar och mördar människor i vår tid med den muslimska tron som täckmantel.


Det finns förvisso våldstexter i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, men man kan inte tolka dem så som Edsinger gör, ty konsekvensen blir då att vi försvarar det som Jesus varnar för. Pacifismen finns tydligt med i Jesu undervisning om att ingen ska löna ont med ont eller ta hämd. Den dom som Jesus befriar oss ifrån är domen över synden, inte över syndaren. ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus.” Rom.8:1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar