Twingly statistik

söndag 23 november 2014

Terrorismen är inte ensidig

Informatörer, propagandaspridare och till och med terrorister finns sannolikt på båda sidor. Det sker när man sprider falska rykten i propagandasyfte, vilket är mycket oanständigt och oansvarigt. Vad händer när man från kristet håll deltar i sådan propagandaspridning, i synnerhet när man saknar säkra källor som bekräftar sanningshalten. Detta märker jag tydligt ibland dem som företräder det pro-israeliska propagandakriget, till exempel tidningen Världen i dag, ja i viss mån även tidningen Dagen.
Vilket syfte har man när man vill hetsa upp frikyrkorna i Sverige att delta i en orättfärdig namninsamling mot Sveriges regering för att de givit sitt erkännande till den Palestinska staten? Kyrkorna bör hållas utanför den världspolitiska debatten anser jag.

Det finns inget försvar för våldsdåd och terrorism var det än kommer ifrån. Jag kan inte begripa dem som kan försvara den israeliska statens övergrepp, hus-rivningar, bosättningar och ockupation, lika litet som jag kan begripa dem som försvarar palestinska våldsdåd.


10 kommentarer:

 1. "Kyrkorna bör hållas utanför den världspolitiska debatten anser jag."

  Om så vore: När Svenska Kyrkan rakt ut tar sida med det politiserade, oacceptabla och folkkränkande Kairos Palestina, där israeliska försvaret anklagas för att ha "syndat mot Gud och mänskligheten", där terroristgruppernas mycket hemska dåd och, inte minst, ultimata mål inte klandras på något liknande sätt av palestinska kristna utan sammanfattas som vanligt "motstånd", när en svensk biskop, numera ÄB använder sig av gammalt anitijudiskt tankegods i ett jultal, då, Rolf, finns läge att säga: Håll er utanför politiken!

  Eller gäller denna din regel bara för dem som inte är fientligt inställda till Israel?

  Jag ser att du ger en lista på israeliska övergrepp. Angående palestinska gruppers våldsdåd och ultimata mål nöjer du dig med en generell beskrivning, "palestinska våldsdåd". Är dessa så obetydliga att svanska kristna som du kan nöja er med det? Precis som i kairos Palestinsdokumentet. Leker ni följa John?

  SvaraRadera
 2. Svenska radikalers tystnad lika stötande som Hamnas lovprisningar - av terrordåden alltså:

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/svenska-radikalers-tystnad-ar-lika-stotande-som-hamas-lovprisningar/

  Och jag upplever liknande om ledande svenska kristnas tystnad, att det är lika stötande som Hamas, PFLP och Fatahs prisande av dåden.

  Nog vet de bättre? När så andra svenska kristna, som de på Världen.se reagerar mot ett villkorslöst erkännande av ett styre som uppviglar till, belönar och prisar hemska blodiga dåd mot oskyldiga civbila, då kommer skarp kritik som nu din. Men inget skarpt och specifikt ställningatagande mot terrorgruppernas framfart och de styrande som uppviglar.

  Suck.

  SvaraRadera
 3. Min kritik gäller fortfarande båda sidor. Att kyrkorna hålls utanför debatten är inte detsamma som att kristna människor skall göra det, men det skall inte ske i en kyrkas eller samfunds namn. Kyrkornas huvudsakliga uppgift är att förkunna Guds rike och genom evangelium föra människor till tro på Gud. Detta innebär inte att vi som kristna utesluter vår solidaritet med de kristna i Mellanöstern

  SvaraRadera
 4. Bra, Rolf. Har du kritiserat Svenska Kyrkan för derads politiserade syn också?

  SvaraRadera
 5. Om du menar för att de deltar debatten, så är jag inte säker på att Svenska kyrkan har en egen policy i denna fråga. Om de har det, så innebär det ändå att de tar ställning för de svaga, och det är ju i så fall i linje med Jesu lära. Han har ju som bekant sagt att vad ni gör mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Jesu minsta bröder var givetvis det judiska folket, eftersom Jesus var jude, men om vi läser i förlängningen av vad Jesus menade, så ser vi att han också menade lidande människor av alla folkslag.

  SvaraRadera
 6. Nej, jag menar med detta att SvK aktivt anammat Kairos Palestina-dokumentet, en skrivelse av kristna palestinier som innehåller ersättningsteologi och politisk liberation theology - exempelvis ser palestinierna som den korsfäste Jesus, Israels försvarssoldater som Herodes horder, barnamördare, allt det som för tanken till antisemitiska kristna hållningssätt till judismen och judarna under århundraden. Djupt stötande.

  SvaraRadera
 7. P.S. jag vill på inget sätt förminska det palestinier utstått under dessa år men går inte med på den skuld Svenska Kyrkan iom sina ställningstaganden pådyvlat enbart Israel. Arabländers ledare och palestinska ledare bär sannerligen ett stort ansvar för situationen och att ett så starkt försvar har tvingats fram av krig och terror. Om detta ser man knappt nånting i svenska regeringens och SvKs uttalanden. Det är som om man inte kan kräva bättre av palestinier än terrorhandlingar. I sig är detta en rasistisk syn på araber.

  Har du sett några protester från Svenska Kyrkan till palestinska ledarskapet för uppviglingen till våld och hat från PM eller för firandet av morden? Tystnad inför hemska handlingar och mål kan också mycket väl vara politiskt, politiskt korrekt tror jag.

  Angående juden Jesus och dessa mina minsta bröder: inom dagens judendom och i Israel glömmer man heller inte bort de allra minsta från andra folk. Barmhärtigheten mot främlingen bland oss är en närvarande tanke inom judismen.

  Mvh,
  Ann-Katrin

  SvaraRadera
 8. Hej Ann-Katrin. Det finns mycket av det du skriver, som jag inte känner till. Om det förhåller sig så som du skriver, så håller jag med dig om att det är djupt stötande. Jag tar avstånd från alla antisemitiska uttalanden. Kan du återge dessa uttalande med originalcitat? Du är välkommen att göra det här eller på inlägget om Kairosdokumentet.

  SvaraRadera
 9. Rolf, jag ska söka upp det som är anstötligt. Men det finns mycket redogjort. Jag får återkomma när jag har mer tid att göra ett ordentligt jobb. När en ÄB efter en annan talar nedsättande om Israels karaktär, och ignorerar dess våldsamma fiender, då ryser jag av obehag.

  Tack för ditt intresse. Alltid lär man sig något av varann om man vågar diskutera

  SvaraRadera
 10. Det är klart att jag vågar diskutera i det här ämnet, men som du också skrivit. Det är svårt att vara korrekt, när man är utsatt för propaganda från alla håll. Jag har aldrig läst att ÄB talar nedsättande om Israel, men nog måste man få lov att kritisera det som skett den senaste tiden av övergrepp och ockupation, lika mycket som man måste protestera mot Hamas raketbeskjutningar. Vi kan ha en uppfattning om det här när vi befinner oss långt borta från händelsernas centrum, men det är ju lättare att förstå problematiken om man själv bevittnat det som sker. Jag har kontakt med flera som varit där, och jag lyssnar hellre till dem än till det propagandamaskineri som ofta är fyllt med lögner och halvsanningar. Detta propagandakrig pågår tyvärr på båda sidor. Mina sympatier finns hos både judar och palestinier. Båda folken härstammar ju ifrån Abraham.

  SvaraRadera