Twingly statistik

måndag 18 juni 2012

Vår styrka i vår svaghet


”Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas?” Ps.27:1
Det finns ett underbart löfte i denna psaltarpsalm. Det handlar om gudomligt beskydd för den som har Herren som sitt livs värn. ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger:” I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar.” Ps.91:1-2  ”Jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.”Ps.91:14
Vår egen styrka är inte tillräcklig, men om vi väntar efter Herren kommer han att vara vår hjälp och sköld. ”En konung segrar inte genom sin stora styrka, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. Se Herrens öga är vänt till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar efter Herren. Han är vår hjälp och sköld. Ty i honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn” Ps.33:16-21.
Det här är inte det budskap vi vanligtvis möter i vår tid. Nu för tiden kretsar det mesta omkring människans egen styrka. Därför blir Bibelns budskap om svaghet motsägelsefullt och man kan lätt missuppfatta vad det handlar om.
”det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud.” 1.Kor.1:27-29
Här handlar det verkligen om styrka och svaghet. Vår styrka ligger i vårt beroende av Gud.
Vårt svaga liv är en förutsättning för att vi skall bli starka i Herren, inte vår egen styrka. När vi förtröstar på hans heliga namn, så omger han oss med sitt beskydd. Han utser platser där vi kan uppleva trygghet och vila Det kan visserligen se ut som om dessa platser inte finns på den karta vi vanligtvis läser, men dessa platser borde attrahera oss mer än något annat.
Bäcken Kerit var en sådan plats. ”Herrens ord kom till honom (Elia): ”Gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit.” 1,Kungaboken 17:2
Mänskligt sett hängde hans liv på en tråd. Han var jagad och eftersökt för att han utfört sitt uppdrag som Herrens profet. Du kan läsa hela sammanhanget i Första Kungaboken.
Vi kan vara jagade och förföljda av mycket även i vår tid och våra liv är utsatta för fiendens ständiga hot. ”Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.” 1.Petr. 5:8-11
Om vi har Herren som vårt livs värn behöver vi inte vara rädda för fiendens raseri. Bakom denna fästningsvall kan vi vara trygga. Hans rikedom är vår rikedom. Hans allmakt står till vårt förfogande om vi tillhör honom. Fienden är besegrad. Jesus vann denna seger åt oss när han dog på Golgata och uppstod för att ge oss evigt liv. ”Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.”1.Kor.15:22-26.
Under Guds trofasta beskydd kan vi börja gå på trons väg utan att vara rädda. Då kommer vi att upptäcka att ”trons väg öppnas mer för vår fot än för ögat. Den som gått i kraften av hans ord finner vägen banad för sina fötter. Herren är mitt livs värn.”..”Jesus, jag litar på dig nu. Du är mitt livs värn. ”Glöm aldrig att jag litar på dig.””(Emil Gustafson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar