Twingly statistik

tisdag 6 augusti 2013

Angår det?

”Vem säger folket att jag är?,” sa han till dem och ”Vem säger ni att jag är?” Den som ställde frågan väntar på svar och det svar du ger kommer att prägla hela ditt liv. Detta kan verka underligt för den som haft distans till honom. Man vet inget om honom på avstånd. Han har visserligen på ett mycket radikalt och bestämt sätt uttalat sig om vem han är. Han har sagt att han är världens ljus, att han är livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Man behöver ju inte förneka detta, men man kan förhålla sig till sanningen, på ett sätt som gällde det någon annan. Men han angår dig i allra högsta grad. Han har givit sitt liv för att du skall bekänna honom och ta emot honom som Herre över ditt liv.
”Om du betraktar Jesus som en vishetslärare, en profet, en stor filantrop och inte mer än det, gör du honom till en lögnare. En människa, vilka fantastiska egenskaper hon än har, kan ju inte göra sådana uttalanden om sig själv. Bara Gud kan det.
Antingen accepterar du allt som Jesus säger, och då blir ditt svar: ”Du är mitt liv, min frid, min Förlossare, min Herre och Gud.” Eller också gör du ett godtyckligt urval bland hans ord och uttalanden, men då kan du inte möta och lära känna honom sådan han verkligen är.
Ingen kan lära känna Gud utifrån eget tyckande. Det är han som måste få tala om vem han är.” (Wilfrid Stinissen: I dag är Guds dag.)

Nyckeln till ditt svar sitter på insidan av ditt hjärtas dörr. ”Öppna din dörr för Jesus låt honom se ditt hus, Smycka ditt hem med kärlek, fyll dina rum med ljus.” Bo Setterlind


När jag öppnade för Jesus så sattes första spadtaget till mitt livs bygge, som är förankrat hos Gud. ”Jag är född på nytt till ett himmelskt leende, och har min ankare vid en annan kust. Här en liten tid planterar jag för framtid, ett hoppets träd, som fyller all min lust. Igenom Jesus jag leva kan ett heligt liv. Han ger mig nåd till ett alltigenom heligt liv. Sätter allt mitt hopp till Herren Jesus Kristus, och all den nåd som kommer mig till del.” Rolf Ericson

"Vem säger ni att jag är?" "Petrus svarade:"Guds Messias." Luk. 9:20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar