Twingly statistik

tisdag 27 augusti 2013

Samme Gud

Gud förändras inte!


Den Gud jag tror på är samme Gud som han alltid varit. Han är varken mindre eller större. Han förändras inte, eftersom han är den han är, men han kan förändra oss om vi låter honom göra det. Om vi säger att vi förminskar Gud, så menar vi något helt annat. Då menar vi antagligen att vår tro på Gud förminskas. Detta innebär så långt jag förstår inget hinder för Gud att ändå i sin stora makt och kärlek gripa in och göra det han vill med oss människor. Gång på gång ser vi hur detta sker när människors liv förvandlas. Trots liten eller stor tro eller som det ibland ser ut, en helt obefintlig tro kan Gud gripa in, men han gör det inte utan vår egen tillåtelse. Varje människa har en fri vilja. Vi är fria att säga ”ja till Gud och säga nej.” Vill du som läser detta säga ja till Gud och vara med om att låta Gud förvandla ditt liv?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar