Twingly statistik

söndag 7 juni 2020

Israels ambassadör om Sveriges tystnad


Så här skrev en av mina vänner Bernt Nyman på sin facebooks-sida: 
Mitt svar och även min efterlysning av kommentarer till Bernt Nyman och alla som läser det här:

"Nog är det väl tråkigt att det inte blivit någon dialog efter ditt citat av Israels sverigeambassadör Bernt, lika tråkigt som det är att ingen vill kommentera på min sida som jag nu länkar till dig. Se nedan. Där tas Israelsfrågan upp fastän under en annan infallsvinkel.

Jag skrev på min sida ett inlägg som en reaktion på en artiklar iTittarmagasin, som är en bilaga från Himlen TV7. Det handlade om Israels roll i Guds frälsningsplan och jag meddelade min uppfattning som jag vet att du har svårt att dela. Alltså en teologisk fråga som skiljer sig från den rent politiska. Men tyvärr, än så länge har kommentarerna uteblivit. Facebook är kanske fel forum för sådana debatter, i alla fall om man med debatt menar dialog.

Även Israels ambassadör är irriterad över "den öronbedövande tystnaden från alla de svenskar som under så många år attackerat Israel med folkrätten och mänskliga rättigheter som förevändning."
"Tystnaden är å andra sidan desto mer påfallande ifråga om den ständigt upprepade folkmordsretoriken mot den judiska staten" skriver han. 

Detta är inte alls så svårt att förstå, jag menar tystnaden mot staten Israel. Har de inte tydligt och klart visat att man inte vill bli tillrättavisad av Sverige. Vad har det kostat för Sverige? Den diplomatiska utfrysning som Sverige varit utsatt för, på grund av sin kritik mot Israels ockupation och övergrepp, inte minst i fråga om lika rättigheter för israeler, som för palestinier och att fred endast kan åstadkommas genom en tvåstatslösning. Har vi inte rättighet att predika rätt och moral för Israel? Det verkar inte så som bekant. Detta är kanske en av anledningarna till den tystnad som råder från Sverige. 

Å andra sidan kanske Sverige redan har gett svar på tal tidigare, men Israels ambassadör måste hela tiden använda en sådan retorik för att försvara Israels rätt. Det kan man ju begripa, men det sker på bekostnad av påståendet att Sverige inte kan förstå att Israel har fiender och att den terrorism som de är utsatta för verkligen existerar. En sådan beskyllning är både osann och orättvis. Sverige har alltid stått på Israels sida, men Sverige har också haft anledning att kritisera en hel del av Israels förehavanden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar