Twingly statistik

söndag 7 juni 2020

Predikan om helande


Jag är väldigt tacksam för dagens predikan i Pingstkyrkan Motala. Mika Jurikivi predikar om helande, med utgång ifrån texten i Apostlagärningarna 3 som handlar om den lame mannen vid Sköna porten som genom ett mirakel blir helad. Han berättar också om hur han själv har suttit i rullstol i mer än 30 år och kan relatera sitt liv till denna text. När tiden var inne för mannen i texten att han skulle bli helad, så hände undret. Kanske Jesus gått förbi mannen flera gånger utan att bota honom och Mika har inga svar att ge på orsaken till detta,  men gör antagandet att tiden för mannen att bli botad inte var inne. LYSSNA PÅ PREDIKAN CIRKA 7 MINUTER IN PÅ BANDET.

Det är nog många som kan känna igen sig i detta. Vi kanske ställer frågan: "När ska undret ske? När är tiden inne för det under vi väntar på?" Det är bara Gud som vet svaret tror jag, men Mika ger oss Bibelns svar på att Gud har gett oss Anden och att kraften till det under som kan ske i Jesu namn är lika verksam i dag. Men anledningen till att Gud gör under och helar från sjukdom är i första hand för att Jesus Kristus skall bli förhärligad. En människa har inte rättighet att ta åt sig äran för det under som sker. Jesus är alltid centrum och honom tillhör äran och makten för det han gör. Därför vill jag uppmana oss: "Sluta aldrig önska, sluta aldrig be, sluta aldrig hoppas. Under kan ju ske."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar