Twingly statistik

fredag 5 juni 2020

Ingen har monopol på sanningen.Jag fick i dag ett magasin som en bilaga till tidningen Dagen med programtips ifrån TV kanalen Himlen 7. Den innehåller tyvärr uppfattningar som gör mig mycket ledsen. Inte enbart för att jag har en annan uppfattning om det som där skrivs, utan mest för den splittring som råder ibland många av oss kristna bekännare där somliga ställer sig på pallisader av tvärsäkra uppfattningar som är långt ifrån den sanning jag läser i min Bibel. Jag skulle vilja kalla det för andligt högmod när man gör dessa tvärsäkra uppfattningar till sanningar och beskyller oss i det andra lägret. 

Vi som exempelvis har en annan eskatologisk syn på det nuvarande Israel blir ofta beskyllda för att vara antisemiter genom olika "politiska" utfall. När man tolkar Bibeln om att Jesus kommer tillbaka till det nuvarande får jag kalla "jordiska" Israel och skriver "tillbaka till Jerusalem i stor härlighet", så sätter man inte sitt hopp till det "himmelska" Jerusalem som Bibeln så tydligt talar om. Ett sådant förrädiskt budskap skapar mycket oro och försvarar den nuvarande Israeliska regimens militära ockupation i ett område där man är beredd att utvidga genom krig och plundring och inte genom att skapa fred. Detta är långt ifrån min bild av Fridens och fredens konung. Jesus fördömer allt vad som hör till krig och våld. 

I detta magasin läser jag också att Birger Skoglund tar upp högaktuella ämnen för vår tid under rubriken: "Profetiska vågskålen" I denna profetia som jag tidigare har läst en del uppfattar jag att vi inte får ha en annan profetisk syn än den som framställes om det nuvarande Jerusalem och om hur vi förbereder oss för Jesu återkomst. Åter igen ett fördömande av oss som tolkar Bibeln på ett helt annat sätt. 

Det värsta av allt är att det jag nu skriver inte blir besvarat. Man vill helt enkelt tysta ner sådana uttalanden som jag här gör. Detta gör mig åter igen mycket bedrövad. Jag skulle önska att jag slapp att skriva så som jag gör, men då blir jag olydig mot den röst som i många år har ropat i mitt inre. Bättre att bli anklagad, än att bli tyst. Bedöm själva om jag har rätt eller fel. Jag vill hellre vara ärlig och uppriktig än att gömma mig bakom ett sken av andlighet. Jag åberopar därför inte mig själv så som varande en profet. Den bedömningen får andra göra. De självutnämnda profeter som är auktoritära vill inte ha någon debatt i detta ämne. Ingen dialog där andra får uttala sig, utan som jag ibland har blivit beskylld för, säga att mitt budskap första av allt är från Gud, vilket jag aldrig har sagt eller skrivit. Mitt budskap såväl som alla andra budskap måste få ifrågasättas och prövas. Sanningen måste få vridas och vändas och ingen har monopol på den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar