Twingly statistik

måndag 7 september 2009

Det profetiska ordet och Israel

Det finns en del predikanter som anser att de har rätt att förkunna budskapet om det profetiska Ordet, Israel och den underbara framtid och evighet som väntar. Den rätten kan naturligtvis ingen ta ifrån dem, men då behöver man i stället fråga om undervisningen är sund och väl förankrad i den verklighet vi i dag upplever.

Det är nämligen så att en stor del av denna eskatologi bygger på villfarelse.

Förkunnelsen om Jesu andra tillkommelse har tyvärr använts på ett felaktigt sätt i västvärldens kristenhet. Många har blivit vilseledda av falska läror, inte bara av rörelser sådana som Jehovas vittnen och Adventisterna, utan även av kända bibellärare i de väckelsekristna samfunden och rörelserna. Förkunnelsen har många gånger skett i välmening och oförstånd, men ibland också med felaktiga motiv, då man utnyttjat människors oro för framtiden på ett spektakulärt sätt.

En av dessa eskatologiska irrläror är darbyismen. Plymouthbrodern John Nelson Darby var denna läras främste talesman. Läran är i korthet följande: Kristus skall vid två tillfällen återkomma till jorden. Tidsperioden däremellan – futtiga sju år – kallar man vedermödan. Vidare påstår man att ett tiostatsförbund – som skall ledas av en person (=antikrist) – kommer att bildas.

Detta är en lära som strider emot vad vi läser och tolkar i Guds Ord när det gäller Jesu andra tillkommelse. Att förutsäga tiden när denna skall äga rum är ingenting vi skall ägna oss åt.

Den darbyistiska eskatologin uppstod på 1830-talet inom irvingrörelsen i England genom en kvinna, Margret MacDonald, som fick en uppenbarelse om Jesu återkomst. J.N. Darby (1800-1882) verksam inom Plymothrörelsen tolkade denna uppenbarelse
som en tvådelad återkomst och konstruerade den välkända eskatologi som fick en stark ställning inom väckelserörelserna i Sverige. Genom Darbys besök i USA under 1850-talet etablerades denna lära bland baptisterna. Den övertogs senare av den framväxande pingstväckelsen. Hur kunde denna lära etablera sig så snabbt?

Det finns en historisk förklaring till detta.Baptistevangelisten William Millers budskap om att Jesu återkomst skulle ske 1844 hade innan dess fått ett enormt genomslag i USA. När detta år passerade blev det något av ”bränd mark” att fastställa nya årtal för Jesu återkomst. När då Darby kom och förkunnade att inga mer uträkningar behövs, därför att församlingens uppryckande kan ske när som helst, och att denna återkomst var osynlig för världen, mottogs det med öppna armar. Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Slutförandet av missionsbefallningen förlades till ”vedermödan”, då skulle det bli väckelse och judarna skulle bli frälsta. På så sätt kringgick man de texter som talade om att uppdraget måste slutföras innan Herren kommer. Darbys förkunnelse passade som hand i handske i tiden efter Millers misslyckande.

Alla fantasifulla skildringar av detta har eggat människor i alla tider till att spekulera i sådant vi inte vet någonting om. Detta är ovärdigt och jag tar bestämt avstånd och varnar för följderna av detta.

Jag efterlyser ett större kurage ibland kristna ledare att stå upp för en sund undervisning i detta och ta avstånd ifrån de irrläror som leder oss bort ifrån den sanna läran.

Vår uppgift är att ingjuta livsmod och hopp ibland unga människor till att tro på den framtid som de skall vara med om att bygga upp.

6 kommentarer:

 1. Dessa eskatologiska spekulationer pågår ännu i vår tid här är ett av otaliga exempel: Claes-Göran Bergstrand Pastor Solförmörkelse – ett tecken i tiden och här Mark Blitz: Tecken i himlen - del 1
  Satt och pratade en kväll förra veckan med en präst i sv.Kyrkan, han tyckte det var bedrövligt dessa ”förutsägelser” de förekommer med jämna mellanrum, när det inte uppfylls går dessa predikanter vidare, efter ett par år kommer de med nya som om intet har hänt. De skadar en sund kristen tro. Det är bra att du skriver om ämnet, du har rätt när du skriver”Jag efterlyser ett större kurage ibland kristna ledare att stå upp för en sund undervisning i detta och ta avstånd ifrån de irrläror som leder oss bort ifrån den sanna läran.”

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 5. Hej Maria! Du skriver att mitt svar var överraskande. Hoppas att du menar överraskande positivt för det är min önskan att du och jag skall förstå varandra även om vi skulle ha olika uppfattningar i en del frågor. Att ha Bibeln som rättesnöre för sitt liv är inte fel. Frågan är bara på vilket sätt den får vara det. Bibelns budskap kan vara både dödande om det används på fel sätt och livgivande om det förvaltas riktigt.

  Kärleken är mycket riktigt kännetecknet på sanna Jesu efterföljare. Då menar jag i första hand den kärlek som visar sig i vårt sätt att bry oss om varandra. När du skriver att du funnit dessa efterföljare så får jag uppfattningen att du menar en specifik grupp av människor. Dessa som du kallar Jesu sanna bröder (och systrar vilket jag tar för givet att du menar) Samtidigt får jag intrycket av att du är besvärad över dem som har andra trosuppfattningar. Menar du att det skulle finnas bara en organiserad grupp av människor som har samma trosuppfattning över hela jorden?

  Du skriver inte heller vilka dessa efterföljare är som du anslutit dig till. Dem du kallar för Jesu trogna slavklass på jorden. Skäms du för dem?
  Jag har aldrig förstått att Jesu sanna efterföljare är slavar. Nej i min Bibel står det att den Sonen gör fri är verkligen fri. Den gåvan får vi ta emot av nåd och inte genom egna gärningar.

  När det gäller förståelsen av Bibeln så talar Jesus om för oss att han lovat sända Hjälparen- Den Helige Ande till sina lärjungar. Denne Hjälpare skall leda oss fram till hela sanningen. Detta är en livslång process. ”Jag vill lära känna Jesus och hans uppståndelses kraft” skrev Paulus, men samtidigt skrev han att han inte alls var färdig med detta. Det var något som pågick hela livet. Det handlar inte enbart om att förstå Bibeln, vilket kan vara svårt precis som du skriver, men det handlar om att uppleva Jesus här och nu. Hur det blir sedan behöver vi inte spekulera i. Det är nu vi lever. Vårt liv kan för oss alla innebära både glädje och sorg, framgång och motgång. Tron på Gud är inte något lyckorecept, vilket jag givetvis inte påstått att du menat. Bästa hälsningar. Rolf

  SvaraRadera
 6. Maria, först av allt vill jag önska att vår dialog kunde få vara till hjälp både för dig och för mig. Absolut inte någon envägskommunikation om du inte misstycker. Villkoret är fortfarande: BOTTENÄRLIGHET och inget hymlande med gissningar över vem som skriver på MIN blogg. Jag har redan meddelat på en annan av mina bloggar där du kommenterat att jag inte kommer att publicera något ifrån dig om du inte avslöjar din identitet för mig. Du får gärna ha en pseudonym i kommentarerna, men för att ha dig med på MIN SIDA ställer jag detta som jag hoppas du förstår, rimliga villkor. Så välkommen till min e-post. Jag behåller din senaste kommentar och återkommer till dig med mitt svar när jag vet din adress.

  SvaraRadera