Twingly statistik

måndag 21 september 2009

Läs bibeln, koranen och talmud

Har religionerna något sunt att förmedla i en tid där de förknippas med extremism och terror. Svar: Ja det finns hopp om vi inte hemfaller åt resignation och osund teologi.
Se två berömda tal av President Obama på följande länkar:

1. USA:s president Barack Obamas länge emotsedda tal om relationen mellan USA och den muslimska världen handlade om en rad känsliga frågor.

2. Om det fortfarande finns någon därute som tvivlar på att USA är en plats där allt är möjligt, som undrar…..

Inför morgondagens betydelsefulla fredsmöte ber vi till Gud om att en fred skall bli möjlig och att ett nytt hopp kan få börja gry.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar