Twingly statistik

tisdag 29 september 2009

DIN CHANS

Jag skrev tidigare en artikel om Helvetet och den förkunnelse om Helvetet som en del ägnar sig åt. Det går bra att läsa om det här om du missade det
JAG VILL GÖRA FÖLJANDE TILLÄGG MED ANLEDNING AV ETT BREV JAG FÅTT FRÅN EN PASTOR:
"Jag har aldrig förnekat att bibeln varnar för helvetet. Det gör den, men fördenskull vet vi inte särskilt mycket, men jag menar att vi vet desto mer när vi ser all ondska som nu förekommer. Poängen i berättelsen om den rike mannen och Lasarus är ju att skildra hur orättvist det är mellan rika och fattiga på jorden. Enligt denna berättelse skulle inte alls hjälpa om någon uppstod från de döda för att den rike mannens bröder skulle omvända sig. Alltså hade talet om helvetet ingen frälsande verkan på männen "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda." Luk. 16:31"
TALET OM JESUS HAR EMELLERTID EN FRÄLSANDE BETYDELSE. DET ÄR VÄRLDENS BÄSTA ERBJUDANDE OCH ATT GÅ MISTE OM HONOM OCH HANS UNDERBARA FRÄLSNING ÄR DEN ALLRA STÖRSTA FÖRLUST EN MÄNNISKA KAN GÖRA. JAG KOPIERAR DÄRFÖR TILL EN PREDIKAN SOM DU INTE FÅR MISSA:
Från Pingstkyrkan i Norrköping en predikan som jag instämmer i helt och fullt:
"Vad händer sen då?

Av Lasse Bjervås 2009-05-05

Vad händer efter döden? Tar allt slut eller är det början på något helt nytt? Får man en andra chans? Finns det en himmel, finns det ett helvete?


Jag tror att vi alla funderar på dessa frågor mer eller mindre. När livet krisar eller någon man älskar har det tufft och inte ser ut att klara sig väcks frågor och undran om livet efter detta. I alla religioner och kulturer finns det olika uppfattningar om livet efter detta. Människan vet någonstans djupt inom sig att det finns något mer än detta liv.

Trots att Bibeln inte svarar på alla våra frågor om livet efter döden ger den ändå tillräckligt mycket kunskap för att vi ska förstå och framförallt visar den vägen till det eviga livet.

Gud vill att alla människor ska räddas

- Det finns en missuppfattning om Gud (det finns flera), att hans mål med människan är att vara den som med glädje sänder människor till ett evigt helvete och njuter av det. Att Gud är en domare som bara väntar att människan ska göra ett fel så att han får orsak att smälla till hårt och obönhörligt.
- Den Gud som Bibeln och Jesus presenterar är något helt annat. Gud är barmhärtig. Han är sen till vrede och har stort tålamod. Han älskar alla människor. Han vill ingen människas död. Gud är kärlek. Gud är god. Guds nåd varar för evigt.
- Gud vill att alla människor ska räddas och lära känna sanningen (1 Tim 2:1-4). Jesus stora uppdrag här på jorden är att världen ska räddas (Joh 3:17). Räddas från vad då? Genom människans avstånd till Gud ligger hela världen i den ondes våld. Mänskligheten är på väg emot skilsmässa, splittring, ondska och död. Konsekvensen av bruten gemenskap med Gud, som är liv, är alltid död. Död betyder skilsmässa. När man dör skiljs man från livet. Bruten relation med Gud innebär att döden blir slutdestination.

2. Övergången från död till liv


- Det är här Jesus kommer in. Han är själva övergången från död till liv. Han upprättar nämligen relationen till Gud med oss. Det som var omöjligt för människan att uppnå genom goda gärningar och religiösa övningar erbjuds genom tron på Jesus.
- Genom att lita på en kraft större än vår egen och erkänna vår egen brist och maktlöshet börjar vi ett nytt liv. Istället för misstänksamhet erbjuds vi tilltro. Istället för rädsla och fruktan erbjuds vi kärlek. Istället för bitterhet erbjuds vi försoning. Istället för skam erbjuds nåd. Gud inbjuder oss att leva livet som han hade tänkt det när han skapade oss. Jesus är långt mer än en god lärare – han är vägvisaren till livet. Han är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6).
- Att tro är att börja gå den väg Gud inbjuder oss att gå. Ett steg i taget. Jesus går före och vi följer efter. Han går aldrig vilse, han leder aldrig fel, han går aldrig så fort att vi inte hinner med. Han leder oss hela vägen.

3. Vad händer sen då?


- När Bibeln talar om evigheten är det svartvita bilder som den målar upp. Det är död eller liv. Det är Guds rike eller Satans välde. Det är glädje och fest eller gråt och tandagnisslan. Det är himmel eller helvete. En människa kan gå förlorad. En människa kan välja att säga nej till Guds väg och gå sin egen.
- Nu är det inte vi som dömer vem som kommer till himlen eller till helvetet. Det gör Gud och han dömer alltid rättvist. Ingen kan någonsin överklaga den dag Gud dömer oss. Vi får inte en andra chans. Vi har bara ett liv att leva. Hur vi tar emot Jesus erbjudande är avgörande för våra liv här på jorden och i evighet. Vi återföds inte efter döden och antar en annan skepnad eller kropp. Vi är skapade tills Guds avbild och likhet, unika och oersättliga. En människas liv är mer värt än alla världens skatter och rikedomar.
- Bibeln talar om evig gemenskap med Gud (=himlen) och evig skilsmässa från Gud (=helvetet). Evigheten är inte en massa sekunder, timmar och dagar som staplas på varandra. Evigheten är inte tiotusen miljoner år eller så. Jag tror att det är en annan dimension – ett helt annat tänk.

Avslutning: Jesus erbjuder oss evigt liv. Så länge vi andas har vi alltid möjlighet att tacka ja till hans erbjudande. Det eviga livet börjar i den stund vi tackar ja till Jesus. Det planteras in i vårt hjärta som ett frö som börjar växa och växa och växa för att aldrig dö.

Det innebär att den dag vår kropp inte orkar längre och vi dör fysiskt – fortsätter livet i en annan dimension på ett annat sätt. När dagen kommer då Gud ska döma världen kommer också våra dödliga kroppar att uppstå till ett nytt liv. Hur det ska gå till har jag ingen aning om men det kommer bli fantastiskt.

Det handlar om en total räddningsplan för hela skapelsen som Gud erbjuder genom tron på Jesus Kristus. Vägen är öppen. Inbjudan är given. Nu väntar hela himlen på ditt svar."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar