Twingly statistik

torsdag 17 september 2009

Svenska kyrkan för dem som vill men inte vågar.

Lars Stjernkvist skrev i en insändare i Dagen den 10 september: att Svenska kyrkan skiljer sig från andra kristna samfund i sin roll som folkkyrka. Han anser att kyrkans roll i samhället är viktig och har därför ställt upp som kandidat för Kyrkomötet. Han menar dessutom att han är en ganska typisk medlem ibland nästan sju miljoner svenskar. Inte särskilt flitig som gudstjänstbesökare vill han ändå ha kyrkan i sitt liv vid högtider, i glädje och i sorg.

Under min tid som kantor i Svenska kyrkan i över 25 år har jag upptäckt att det finns en mycket stark önskan hos många att få ha Svenska kyrkan just som en sådan folkkyrka som inte ställer höga dogmatiska krav på sina medlemmar utan är så som Ingela Aagardh uttryckte det: ”En lagom trasig kyrka.” vid sidan av de andra samfunden.
Det är ingen nyhet att många frikyrkomedlemmar vill delta aktivt i Svenska kyrkan på olika sätt, men det måste ske solidariskt med Svenska kyrkans policy. Har man andra ambitioner borde man inte ställa upp.

Den misstänksamhet som finns hos många att det skulle finnas politiska infiltratörer som försöker ta sig in i kyrkan för att styra är säkert överdriven. De som åtar sig uppdraget har nog i de flesta fall ett visst kyrkligt intresse oavsett vilket politiskt parti man tillhör. I många fall åtminstone på platsen där jag bor går man samman i politiskt obundna listor. I det kyrkoval som sker på söndag har många frikyrkomedlemmar, som fortfarande är dubbelanslutna fått uppmaningen att delta i kyrkovalet. Detta tycker jag är bra, ty det är ju genom ett aktivt deltagande som vi kan förhindra att fel personer väljs in. Det enda som gör mig förvånad är att en av de frikyrkoledare som uppmanar folk att rösta, deklarerar att han gått ur kyrkan. Hur kan han då vara intresserad? Mycket märkligt tycker jag.
Vi kan var och en vara med och påverka, så därför vill jag uppmana alla att delta i kyrkovalet på söndag.
Om vi inte gör det, finns det risk att extrema grupper tar kommandot över kyrkan. Detta är absolut inte önskvärt. Att vara likgiltig kan få oanade konsekvenser.

Debattartikel i ämnet i Dagen

4 kommentarer:

 1. Jag tänker rösta på Frimodig kyrka!

  SvaraRadera
 2. Jag tänker rösta på dem som redan är aktiva i Svenska kyrkan på orten. De har ju dessutom en viss erfarenhet och det är väl inte alltid så bra att de som är insatta för ofta bytts ut. De är absolut inte bundna till ett politiskt parti utan kommer såvitt jag vet från olika partier, men finns med på samma lista. Det där debatterandet om politiker i kyrkomöte har nog blivit lite missförstått. Jag tänker på den gamla vinjetten till Fablernas värd när jag skriver: ...men politiker är väl också mänskor, i kyrkornas värld, i kyrkornas värld.

  SvaraRadera
 3. Vill jag inte lägga mej i ert kyrkoval.
  (Jag gick ur i samband med att sv. kyrkan skildes från staten och jag ansåg att man inte skall vara ansluten till 2 kyrkosamfund, även om jag uppskattar att ibland gå på gudstjänst där, för det är en god klass på en predikan och musiken i sv. kyrkan.)
  Även jag har noterat frikyrkoledares intresse att påverka och lägga sig i detta val.

  Hur skulle dessa frikyrkoledare ställa sig till om en stor grupp av medlemmar som under året aldrig satt sin fot i frikyrkokapellet dök upp på årsmötet i akt och mening påverka val och beslut som rör församlingens bekännelse och ledning?

  SvaraRadera
 4. Det finns säkert goda ambitioner bakom dessa frikyrkoledares uppmaningar, men man kan ju tycka precis som du gör att det är märkligt.

  SvaraRadera