Twingly statistik

lördag 5 september 2009

Vill vi att människor ska bli räddade (frälsta)?

”Vad är syftet med din blogg?”, skrev jag till en bloggande broder. Han gav uttryck för en del åsikter som jag anser vara rena galenskaper och som skapar konflikt ibland sökande människor. Det är sådant som får en del människor att tappa förtroendet för det kristna budskapet. Jag fick ett mycket kort svar: ”Syftet är enbart att människor ska bli frälsta och MÅNGA har blivit frälsta när de har besökt min blogg.”Jag ångrade att jag skrivit till brodern och bad honom om förlåtelse, för jag vill inte hindra honom i hans syfte.
Jag måste ändå ställa frågan: ”På vilket sätt vill vi att människor skall bli frälsta?” Finns det mer än ett sätt kanske du undrar. Ja, det är ju inte vi som frälsar, tack och lov, ty då höll det nog inte särskilt länge. Vår tro vilar på en bättre grund. Det är Gud som har utfört verket genom Jesus Kristus en gång för alla och det är vi människor som får ta emot denna räddning om vi vill. Vi kan förneka och vi kan bekänna, men verket är redan utfört. På samma sätt är det med bevarandet. Vi kan inte bevara oss själva, men Herren är den som bevarar dem som har anförtrott sig åt honom.
Det finns olika sätt att föra ut detta budskap. Det är mycket angeläget att göra det, men jag tycker att det måste ske på ett värdigt sätt. Jag vill skynda mig att säga att Gud kan rädda människor på alla sätt, både ovärdiga och värdiga. Vilket sätt vi än väljer så är det inte säkert att det anses vara annat än dårskap, det har vi till och med bibelns ord på: ”Talet om korset är en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.”(1.Kor.1:18) Inte vill vi att någon skall gå förlorad. Därför ber vi till nådens Gud om rätt förstånd att föra ut det räddande budskapet. Vi förstår det inte till fullo, men vi har upplevt dess förvandlande kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar