Twingly statistik

tisdag 27 maj 2014

Vår frihet är inte självklar.

Det blåser högerextremistiska vindar över Europa. I en tid som denna är det frestande att resignera och tro att vi ingenting kan uträtta. Ingenting är så fel som detta. När vår frihet är hotad är det vår skyldighet att stå upp för de värden som är det liberala samhällets ideal.


”Vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra något av, som ej är tomhet, men en rymd för drömmar, en jord där träd och blommor kan slå rot.” Sv.ps. 289


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar