Twingly statistik

måndag 15 februari 2016

Min tro är inte religion, den är relation

” Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.”

Det är inte seendet som gör mig troende. Det är tron som gör mig seende. Min tro på Jesus är inte en religion, så i det avseendet är jag inte religiös. Min tro är en relation, som varje dag är beroende av nära kontakt. En kontakt i bön med honom som jag älskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar