Twingly statistik

fredag 26 februari 2016

Upprörd i sitt innersta

Det finns många olika saker, som kan göra människor upprörda. Något man läser i tidningen, ser på TV, ja exemplen kunde mångfaldigas. Det ser ut som en del har tagit till sin uppgift att provocera till upprördhet. Exempelvis tidningarnas löpsedlar som ofta innehåller sådant som upprör, för att locka till försäljning. Det finns saker som i högsta grad borde göra oss upprörda, men som i själva verket inte alls får oss att reagera. Jag påstår att vi drabbats av avtrubbning ibland, så att vi inte längre reagerar på sådant, som tidigare satte fart på vår upprördhet. Det finns mekanismer i vår tid som styr i den riktningen. Vi accepterar negativa saker som ett naturligt inslag i livet. Detta sker successivt utan att vi märker det. Vi märker inte att vi förändras och anpassas till vår omgivning. Det som var självklart förr är inte längre självklart.

”Medan Paulus gick och väntade i Athen blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden.” Apg. 17:16

I Athen var man mycket noga med religiösa ting, står det. 17:22 I den gamla bibelöversättningen står det att ”de var ivriga gudsdyrkare.” De var polyteister och i allra högsta grad religiösa. Det som gjorde Paulus så upprörd i sitt innersta var alla de avgudabilder som fyllde staden. Det var inte det konstnärliga värdet av bilderna som gjorde honom upprörd. Dessa gudabilder ansågs vara mästerverken i den antika världen. Vad hjälper det om man är religiös om man ingenting vet om den gud man dyrkar. Så var det i Athen, och det var anledningen till Paulus upprördhet. Hur många av oss är det som är upprörda och som reagerar och agerar på de avgudar som finns hos oss i vår tid. Där i staden hade man rest ”ett altare med inskriften: Åt en okänd gud.” 17:23. Man trodde starkt på något man inte kände till. Man kan säga att det var en religion som sträckte sig mot det okända. Jag tror att Paulus hade respekt för Athenarna och deras ivriga gudstro. Han sökte efter en vänskaplig och kärleksfull relation till dem, utan att slå ner på dem. Han bejakade deras ivriga gudsdyrkan, utan att fördensskull bejaka deras avgudar. Han sa till dem: ”Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.” 17:23 Paulus hade facit på deras tro, det som de dyrkade utan att känna till. Därför säger han också till dem de skall ”söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom- han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever rör oss och är till 17:27-28. Är detta möjligt? Finns det några bevis? Vilka är bevisen? Om du vill veta det så ber jag dig om att fortsätta läsa. För det första så är den Gud jag tror på ingen okänd Gud. Gud har uppenbarat vem han är och visat sig för oss genom sin son Jesus Kristus. Du är genast färdig att avbryta mig och säga: ”Har du sett honom?” Jag svarar då: ”Om jag hade sett Jesus, så vore inte detta beviset för mig.” Beviset för mig, är att Jesus har sett mig. Han har låtit sig finnas av mig, genom att själv söka upp mig. Jag har lärt känna honom och kan säga: ”Han är min och jag är hans.” Det kan du också få säga för han har också sett Dig. Vi tror på att Jesus har uppstått ifrån de döda. ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös....Men nu har Kristus uppstått.” 1.Kor.15:17-20 Vi tror också att hans eviga makt och gudomlighet kan uppfattas i hans verk. Han är närmare dig än du någonsin anar. Du kan också få lära dig att känna honom och hans kraft i ditt liv. Nog är det väl bättre att få tro på en levande Gud som redan bekräftat sin plan för alla människor, än att tro på en okänd Gud. Det var just detta som gjorde Paulus så upprörd i sitt innersta. Han tyckte att det var stor skada att det fanns människor där, som inte kände Jesus. Så var det också för Jesus. Han var så upprörd att han grät över Jerusalem, därför att de inte hade förstått sitt eget bästa. Han visste ju vad som skulle hända med Jerusalem, men människorna där lät sig inte övertygas om sin räddning.. Sådana här grekiska föreställningar som fanns vid denna tid är även vanliga i vår tid. Man tror på stjärnornas gudar inom astrologin, och man tror på horoskop och andra okända krafter. Det är verkligen ingen brist på trosföreställningar i vår tid och man har inte svårt att tro på okända gudar, medan man ger rum för tvivel på den Gud som vill uppenbara sig för oss. I stället för att ge Gud en chans, öppnar man sig för det som är nytt och kontroversiellt. ”Många människor idag tänker sig att händelserna kontrolleras av okända och onämnda krafter - och många gör allt för att anpassa sig till dem eller undvika dem. Men i Kristus sträcker vi oss inte mot en okänd Gud, ännu mindre en Gud, som inte är möjlig att lära känna. Vi sträcker oss inte ut i ett vagt hopp att Gud eventuellt ska handla. Vår tro är ett svar till den Gud som har handlat. Vi relaterar oss i förtröstan till en känd Gud. Vi dyrkar den uppståndne Jesus.” (Citat ur Sverkers teologi av Joseph och Per-Axel Sverker)

Du kanske tänker precis som Epikureanen på sin tid: ”Jag lever ett lugnt och respektabelt liv. Jag stör ingen och ingenting stör mig. Gud är väl inte så engagerad i mitt liv, och jag bryr mig inte om honom. Andra får tro precis på vad de vill, utan att jag bryr mig om det”

Du säger att du inte tror på Gud, men han tror i alla fall på dig. Han har gjort allt för att du ska upptäcka vem han är. Om du vill ta ett enda litet steg för att möta honom, så kommer han att göra sig känd för dig.

Du säger att du är agnostiker, därför att du är ödmjuk och vill lämna en dörr öppen. Eftersom du har uppfattningen att det inte går att veta om Gud finns, så har du inte tagit helt avstånd ifrån tanken.

För mig innebär tron att förstå, att veta och att göra det Gud vill ”Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Så säger Jesus i Joh. 7:17

Gud kallar på dig och han väntar på ditt svar. Du kommer aldrig att ångra Dig om Du tar emot Jesus i Ditt liv. Han älskar Dig mer än någon annan och han vill genom sin gode helige Ande dra dig med sin underbara kärlek, så att du kommer nära honom och får uppleva hans förvandlande kraft i Ditt liv.

Om Du vill ha hjälp och vägledning i det jag här har skrivit och om Du vill veta mera av min tro så är du välkommen. Skriv gärna i kommentarsfältet nedan. Gud välsigne Dig! Han har en plan med Ditt liv, som Du absolut inte får missa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar