Twingly statistik

tisdag 21 juni 2022

Hur kunde det gå så här långt?


Jag läser en bok just nu, som borde läsas av alla. Vi lever i en tid som präglas av konspirationsteorier. Då krävs det kunskap och insikt i frågor som berör inte bara kristna människor, utan också människor i allmänhet. Jag upplever att många av mina vänner i kristna kyrkor är påverkade av dessa konspirationsteorier och har lätt för att anamma dem. Därför rekommenderar jag denna bok till att läsas av alla. Det är ingen bok som man snabbläser, men det är en bok som upplyser och får en att tänka i nya banor på ett nyktert sätt. Jag önskar att boken också kunde läsas av mina amerikanska vänner och släktingar, ty den berör även bakgrunden till det som sker och har skett i USA.I´m reading a book right now, which should be read by everyone. We are living in a time marked by conspiracy theories. This requires knowledge and insight into issues that affect not only Christians, but also people in general. I find that many of my friends in Christian churches are influensed by these conspiracy theories and find it easy to embrace them. Therefore I recommend this book to be read by everyone. It is not a book that you read fast, but it is a book that enlightens and makes you to think in new directions in a sober way I hope this book will be translated into english, to be read by my American friends and relatives, because it also touches on the background to what is happened and has happened in the United States.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar