Twingly statistik

tisdag 4 mars 2014

Tungotal på Esperanto?

Med risk för att uppfattas som överspänd och konstig ska jag nu dela med mig av en upplevelse som jag gjorde i dag. I mina enskilda bönestunder brukar jag tala i tungor. Om du undrar vad det innebär så hänvisar jag till beskrivningen i Första Korinthiebrevets fjortonde kapitel vers två där det står: ”Ty den som talar med tungor, talar inte till människor utan till Gud, ingen förstår honom i sin ande talar han hemligheter.” fjärde versen: ”Den som talar i tungor bygger upp sig själv.” Detta till skillnad från den som profeterar som bygger upp församlingen.

Tungotalet hör till det enskilda bönelivet. Tungotal är ett härligt bönespråk, som jag använt mig av sedan jag var mycket ung. Hoppas nu inte att någon uppfattar mig som mer andlig för det. Jag vill inte berömma mig av andlighet och fromhet, eftersom jag är en vanlig syndig människa, som är beroende av att leva i förlåtelsen varje dag.

I dag under min enskilda bönestund då jag även mediterade i stilla bön märkte jag att jag upprepade flera ord som jag försökte komma ihåg.

Jag blev nyfiken och undrade om jag kunde identifiera orden på något sätt. I dag finns det ju möjlighet att göra det genom Google translate där det finns en funktion som kan identifiera språk.

Jag loggade in på Google translate och klickade på länken ”identifiera språk” Sedan skrev jag in de aktuella orden och två av dem gick också att översätta till svenska. Språket som identifierades var Esperanto och orden som gick att översätta var ”hjärta” och ”ljud”

Hjärtats ljud tänkte jag. Det är ju faktiskt detta som tungotalet gestaltar. Så här skriver Paulus i Romarbrevets åttonde kapitel och tjugosjätte vers: ”Vi vet ju egentligen inte hur vår bön bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga som Gud vill.”


Om vi inte kan formulera orden i vår bön så kan vi ändå förlita oss på att Gud vet vad som finns i våra hjärtan. Varenda liten suck, vartenda litet obegripligt böneljud antingen på svenska eller Esperanto eller något annat språk känt eller okänt är en kommunikation där jag blir uppbyggd till min inre människa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar