Twingly statistik

måndag 31 mars 2014

Ljudfil och notutskrifter till min senaste sång

Ljudfil i mp3 format

Text & musik med ackordsanalys notutskrift

Pianoackompanjemang notutskrift i pdf format

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar