Twingly statistik

fredag 28 mars 2014

Stjärnkult eller Jesuskult?

I en av mina tidigare blogginlägg skrev jag att Gud är min högsta auktoritet Inte Bibeln, inte kyrkan, inte påven, pastorn eller prästen Förr skulle kristna ha uppfattat dessa som auktoriteter
För mig känns detta mycket viktigt. Det är inte människor jag följer. Det är Jesus som är min ledsagare genom livet. Jesus ger mig mer rörelsefrihet än någon annan. Det är Jesus som har visat mig vägen till Gud. Visserligen har människor också haft sin betydelse i mitt liv, men jag har själv fattat de beslut som har bestämt färdriktningen i Jesu efterföljelse

Ulf Sundkvist, pastor i Pingstförsamlingen i Karlskrona skriver i en gästkrönika i tidningen Dagen:
Att Ulf Ekman valt att konvertera till Katolska kyrkan är hans beslut, även om det kan verka underligt.
För min del vill jag tillhöra en fri församling, som inte är auktoritär. Jag behöver vänners stöd och hjälp under livets påfrestningar. Nu fär jag tillhöra en församling vars motto är: ”att genom kärleksfulla relationer för människor till tro på Jesus.”

Här ett citat:

”Den fria församlingen är ett teologiskt alternativ. Den erbjuder ett annat sätt att se på kyrkans historia och en alternativ vision av vad kyrkan är i da­­g. Det är min övertygelse att det är den fria församlingen och inte den Katolska kyrkan som står för kontinuiteten med urkyrkan. Därför är den fria församlingen ingen historisk parentes”


En av dem som kommenterat artikeln är Olov Sandegård. Han skriver så här:

”Jonas! Du har helt rätt när du skriver att arvet från de historiska (makt)kyrkorna "är inte enbart gott". Men samma sak kan även sägas om frikyrkorna. Inga mänskliga organisationer är "enbart goda". Parollen "Skriften allena" är, måste man nog säga, en av anledningarna till problemen inom frikyrkovärlden. Eftersom skriften är en mänsklig skapelse (om än Guda-inspirerad) kommer en sådan paroll oundvikligen att leda till splittring och sektstrider av olika slag. Bättre paroll är "Lev och verka Kärlek i Kristi efterföljd så gott du förmår!". Detta kan göras på många olika sätt och inom många olika kyrkor/samfund. Den kräver inte att man ska lyda självutnämnda mänskliga auktoriteter, och den kräver inte av oss att vi ska göra våld på vårt sunda förnuft.”

Bra skrivet tycker jag, även om jag har svårt att hålla med om att församlingen är en mänsklig organisation.

Förr sa man om oss som tillhörde Pingströrelsen att vi var ”fria och bibliska”, men ska vi vara riktigt ärliga så har vi nog aldrig varit fullkomligt fria och bibliska. Jag påstår till och med att väl är det. Vi måste nog ödmjukt erkänna att kyrkan är bristfällig och trasig liksom vi alla som tillhör den.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar