Twingly statistik

fredag 21 mars 2014

Gud är min högsta auktoritet

Inte Bibeln, inte kyrkan, inte påven, pastorn eller prästen Förr skulle kristna ha uppfattat dessa som auktoriteter.
”Som evangelisk kristen ser man fortfarande Bibeln som auktoritet” menar Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och direktor för Credoakademin,  i en intervju i tidningen Dagen
I den katolska kyrkan anser man att bibeln och den kyrkliga traditionen kommer från samma källa som är Guds levande ord, Jesus Kristus.

För min del delar jag uppfattningen om att man i vår tid har en annan syn på vad auktoritet är. Det finns emellertid fortfarande människor som anser att kyrkan och påven har en auktoritär roll. i kristenheten ” vi ser påven som en person som – precis som Petrus – fått i uppgift att hålla ihop en stor och brokig kristenhet”.  Det menar Magnus Nyman som är katolsk präst och professor i idé– och lärdomshistoria, i samma intervju i tidningen Dagen.
Katolska kyrkan betonar den kyrkliga auktoriteten
Läs artikeln med rubriken 
Den handlar bland annat om behovet av ett läroämbete i kyrkan. Behöver vi ett sådant?. ”Behovet av ett sådant läroämbete för alla i pingströrelsen inklusive Livets Ord är stort,” skriver Ulf Ekman

Är det då verkligen meningen att vi skall konvertera till den katolska kyrkan för att uppnå en sådan enhet som det här talas om? Nej skriver Peter Halldorf:

Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor”

Att Ulf och Birgitta Ekman konverterat till den katolska kyrkan innebär ju att de delar de värderingar och trosföreställningar som där finns.

Så här skriver Irene Nordgren påbloggen Katolsk vision om Peter Halldorfs artikel.

 Här ett citat ur artikeln:

”så kvarstår känslan av katolska kyrkans ÖVERSITTARATTITYD gentemot andra kyrkor och samfund samtidigt som det finns ett hukande för katolska kyrkan inom vissa  TVÄRKYRKLIGA falanger och grupperingar som bla gärna vill ha fortsatt stöd för diskriminering av kvinnor och homosexuella.
Ett problem som vore intressant att Peter Halldorf skulle ha gett synpunkter på är all splittring och söndring som finns INOM samfund och kyrkofamiljer och utifrån detta faktum hur man ska se på REPRESENTATION.
Vem ska kunna representera och föra talan för sin kyrka, sitt samfund ?
För katolskt vidkommande är detta särskilt intressant då det inte finns kvinnliga ämbetsbärare inom världens största kristna och religiösa samfund med 1,2 miljarder medlemmar.
Varför vill ingen utomkatolsk  företrädare ta i frågan hur det kan komma sig att Gud säger så olika saker till olika kyrkliga företrädare angående kvinnors roll inom kyrkor och samfund ?
Ett annat problem Peter Halldorf diplomatiskt undviker att kommentera är svensk och internationell TVÄRKYRKLIG alliansbildning kring sk ”familjefrågor ” som döljer infekterade ämnen som abort och homosexuellas likaberättigande.”

”Ingen kyrka kan i dag göra exklusiva anspråk på urkyrkan,” fortsätter Stefan Gustavsson i intervjun. ”Katolska kyrkan har avvikit genom att lägga till läror som inte går att belägga hos apostlarna eller strider mot deras undervisning. Jag skulle säga att evangeliska kyrkor på ett antal punkter står närmre apostlarna än den Katolska kyrkan gör i dag.”

Jag tycker att vi borde tona ner betydelsen av Ekmans konvertering. Det är väl helt upp till dem hur de gör. Att överbetona Ulf Ekmans stora betydelse som ledare för Livets Ord tycker jag är osunt och kan leda till splittring. En sådan splittring är väl motsatsen till den önskan om den kristna kyrkans enhet som han själv gett uttryck för att vara en av orsakerna till deras konvertering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar