Twingly statistik

fredag 17 april 2015

Frikänd av Jesus

Det berättas i Bibeln om att människor kom till Jesus med en kvinna som hade brutit sitt äktenskap. På den tiden skulle hon enligt lagen stenas för detta. Eftersom dessa människor ville ha något att anklaga Jesus för, ville de höra hans åsikt om kvinnan.

Det var inte kvinnan man brydde sig så mycket om, utan det var Jesus man ville åt. Jesus var irritationsmomentet och han är det fortfarande.
Människor stöter sig på Jesus, därför att han vill förändra vår livssituation. Om man inte vill att något skall förändras blir man rädd för den som har makt att förändra. Jesus har en sådan makt. Han kan förändra allt i en människas liv.

Han bryr sig inte om vilken sorts människa du är. Om du är homosexuell, heterosexuell, kriminell eller oklanderligt präktig. Vem du är eller vad du har gjort frågar han inte efter. Han är bara intresserad av Dig precis sådan du är och är beredd att gå långa sträckor för att uppsöka Dig och rädda Dig.

Så stor är Jesu kärlek till syndare. Det finns inga grader av storlek på synder. Vi har ingen katalog som säger att det ena är värre än det andra. Alla människor är syndare och ingen går fri från lagen. Ingen. Varken du eller jag kommer undan. Vi är alla skyldiga och syndens lön är döden.

Jesus teg inför deras anklagelser mot kvinnan. Han böjde sig ned och skrev i sanden och när de envisades med sin fråga så reste han sig och sa: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Detta svar var av sådan karaktär att ingen längre kunde vara kvar. De kände troligtvis sin skuld och gick därifrån och Jesus blev ensam kvar med kvinnan. Jesus såg upp på kvinnan och frågade: ”Vart tog de vägen, har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Nej Herre” Jesus sa då till henne: ”Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer!”

Det finns bara en som kan frikänna oss från den skuld som lagen dömer oss till och det är Jesus.
”Nu blir det ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag, som gäller för livet i Kristus Jesus HAR GJORT MIG FRI från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.”
Rom.8:1-3. Det finns en andlig lag som inte dömer. Den frikänner oss ifrån lagens förbannelse. Jesus har instiftat denna lag för att rädda oss, därför att vi annars skulle dömas till att gå evigt förlorade. Han erbjuder oss ett liv som är fullt av nåd och barmhärtighet. ”Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är ifrån väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.”Ps. 103:11-13.


Han ger oss detta om vi vill ta emot det. Han säger kom till mig och jag säger kom till honom, du som törstar och längtar efter allt det underbara som han vill ge till dig. HAN HAR GJORT MIG FRI! HAN VILL GÖRA DIG FRI!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar