Twingly statistik

onsdag 12 maj 2010

Religionsmöte i Falbygdsrundan

Falbygdsrundan sänder på söndag ANDRA DELEN AV ETT ett reportage från en sammankomst mellan religiösa ledare från tre religioner. Rabbinen Peter Borenstein från Göteborgs judiska församling inledde sin framställning om människans ansvar inför Gud med att framhålla att judisk tro ser på skapelsen och de första människorna som ansvariga för sina handlingar med resurser att välja mellan gott och ont. Det finns ingen lära om arvsynden i judisk tro. Människan kan inte fly från följderna av sina handlingar men har möjlighet att gottgöra och bli förlåten både av medmänniskan och av Gud. Judisk tro tillåter utläggningar och alternativa tolkningar av bibeltexter i en tradition som har pågått i omkring tusen år. Carl-Magnus Adrian är kyrkoherde i sydligaste Västergötland i Göteborgs stift. Han inledde sin framställning med att poängtera Gud uppsökande kärlek och Guds vilja att försonas med människan. Den ansvarslösa livsstilen och tron på den billiga nåden har ingen förespråkare i vår kyrkoherde Adrian. Däremot poängterade han att det är genom Jesus Kristus som människan kan se att Gud vredgas över synden men vill älska syndaren tillbaka till gemenskap med sig själv. Filosofen och pensionerade professorn i islamsk etik Parvez Manzoor instämde i de andras syn på människans ansvar och fortsatte sin framställning med att berätta om den starka vikt som läggs vid att gemensamt be till Gud för hela mänskligheten så som det sker bland de troende vid den stora årliga pilgrimsfärden till Mecka. Därefter följde ett samtal mellan dessa tre lärda män varefter närvarande åhörare fick möjligheten att ställa frågor och kommentera. Så skedde också både från judiska och kristna åhörare. Programmets två delar kommer även att sändas var för sig i juni månad.

Radioprogrammet finns på webben klicka här

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar