Twingly statistik

fredag 21 maj 2010

Dialog med Maria som är Jehovas vittneJag skrev en artikel för länge sedan som nu har kommenterats av psudonymen Maria.
LÄS DEN FÖRST OCH SEDAN MARIAS KOMMENTAR PÅ DEN HÄR LÄNKEN


Maria: Förundrade mig över att så få vill kommentera vår ordväxling. Det kanske känns svårt om man ej är säker på sin sak. För det är väl fler än jag som läser på Din blogg?

Rolf: Jag bekymrar mig inte så mycket över besöksfrekvensen på min blogg. De bloggar som samlar mest besökare är de som har ett kontroversiellt budskap. Så fort det handlar om spektakulära och mindre trovärdiga utsagor, helst med inslag av fantasieggande och hårresande historier, så får man genast intresserade besökare. Detta intryck får jag när jag besöker en delsajter som har som målsättning att få så många besökare som möjligt. Min målsättning är att vara så öppen och ärlig jag någonsin kan och skriva det jag känner mig manad till av Guds gode helige ande, som är vår hjälpare. (Parakletos)Jag tror i min barnslighet att Gud på detta sätt också kan tala och verka i det fördolda

Maria: Även om vi inte fått samma förstelse för det Bibeln lär, så har vi i alla fall en stark önskan att förmedla det vi tror är rätt, båda två.

Rolf: Jag tycker att det är en bra insikt. Jag tror säkert att vi har mycket mer gemensamt än du kan föreställa dig. Detta är inte så viktigt. Det viktigaste är att vi har frid med Gud och att vi vet på vem vi tror.

Maria: Det finns en blogg med temat dessa mina minsta bröder. Det handlade så mycket om politik så jag ledsnade att läsa.

Rolf: Nej då Egon Berglund i Piteå som skriver denna blogg är en hängiven kristen broder, som har tagit som sin uppgift att sprida information om och väcka debatt i frågor som rör de kristna i Palestina. Det är mycket viktigt att vi inte blundar för de oförrätter som drabbat detta folk. Som du vet är det här en fråga som väcker känslor över hela världen. Det är ett land, men det är två folk som vill ha samma land. Fred och vilja till försoning ser ut att vara svårt. Att inte bry sig, et vill säga att göra som du antyder, ledsna på att engagera sig i denna fråga är det samma som att svika Jesus. Dessa mina minsta bröder är dem som har det svårt i världen. De som förföljs, kastas ut ifrån sina hem och fördrivs ifrån sina boplatser. Dem borde vi bry oss om i allra högsta grad. Så fortsätt du att läsa den bloggen.

Maria: När Jesus nämnde om dessa mina minsta bröder,
var det i sammanhanget att det hade stor betydelse hur vi handlar mot dem!
Men hur skall man kunna göra gott mot dem som man inte vet vilka de är?

Rolf: Det är viktigt att skaffa kunskap och inte tro på allt man hör och se. Att själv välja sanningsenliga källor som man kan tro på och känna förtroende för. Jag håller just nu på att läsa en bok som säkert finns på ditt bibliotek. Den heter Ett land och två folk och författaren heter Sören Wibeck

Maria: Om de som bekänner sig vara kristna inte får rätt vägledning från, eller inte vill ta emot den som ges till Guds husfolk förmedelst Kristi trogna slavklass, då kan de inte få den exakta kunskap som Gud vill att alla skall få!
Enligt 1 Timoteus kapitel 2.

Rolf: Du menar att de som bekänner sig vara kristna inte får rätt vägledning, jag antar att du menar en del kristna. Jag hoppas att du inte menar någon bekännande kristen för i så fall har du inte Guds Ord till stöd för ditt påstående. Du kan läsa i 1. Kor. 12: 3 där det står skrivet: ”Ingen kan säga JESUS ÄR HERRE om han inte är FYLLD AV DEN HELIGE ANDE Om du efter att ha läst detta ord fortfarande påstår att en bekännande kristen inte vill ta emot undervisning från Guds Ord, så motsäger du dig själv. Bli inte förskräckt i så fall, du är inte ensam om att fara vilse i denna fråga.
Maria: Ytterligare några tankar och ord för att visa på att det inte är det lättaste att förstå Guds ord, och utan Guds ande och verksamma kraft är det omöjligt!

Rolf: Märker du själv nu att det här går inte ihop med det förra. Vi behöver alla Hjälparen den helige Ande, men du måste också ha klart för dig att vi trots detta ofta tar fel, men då får vi vila vid vad Herren Jesus har gjort för oss. GUDS ANDE OCH GUDS KRAFT ÄR NÅGOT HELT ANNAT ÄN DE KRAV OCH BÖRDOR SOM MÄNNISKOR LÄGGER PÅ OSS. JESUS SÄGER SJÄLV: ”KOM TILL MIG, ALLA NI SOM ÄR TYNGDA AV BÖRDOR; JAG SKALL SKÄNKA ER VILA…”
Jag vill också att du ska begrunda texten i Svenska psalmboken 288:4 ”Människors krav skall pressa oss, och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen, Låt oss då känna att din kärlek bär oss, Gud, gör oss glada.” Jag ber till Herren för dig att du ska få uppleva den glädjen på ett fullkomligt sätt


Maria:Vi kan så, plantera och vattna men endast Gud kan få det att växa både bokstavligt och andligt!

Rolf: Ja, amen låt oss fortsätta med det. Precis som en frälsningssoldat skrev och citerade en sång som vi sjöng i söndagsskolan: ”Lyse du i din vrå och jag i min.”
.

4 kommentarer:

 1. ...... Tack Rolf, Du slutar då inte att förvåna mig! Ett eget forum för konversation med mig!

  Det var ett utförligt svar och jag hoppas att Gud som jag tillber hjälper mig att ge kommentarer och svar i enlighet med Hans vilja!

  I min Bibel kan jag läsa följande och har även tidigare hänvisat till dessa Jesu ord.

  "Inte var och en som säger till mig:`Herre, Herre`, skall komma in i himlarnas kungarike,
  utan den som gör min himmelske Faders vilja."
  Matteus 7:21.
  När man läser vidare så beskriver han dessa som
  påstår sig ha drivit ut demoner, profeterat,utfört många kraftgärningar i Jesu namn. Han svarar dem att: "Jag har aldrig känt er! Gå bort från mig, ni som övar laglöshet."
  Matteus:7:22,23.

  Hur förklarar Du detta? Vilka bekänner sig
  dessa vara som vill verka i Hans namn? Jag trodde i alla fall att de bekände sig tro på Honom.

  Detta som pågår i världen av stridigheter vad det vara må, är inte förenligt med Guds vilja.
  Inte heller vårt engagemang angående detta.
  I Bibeln har Gud och Jesus Kristus klart visat vilken uppgift alla kristna har i vår tid.
  Att predika de goda nyheterna om Guds kungarike
  som skall återställa friden och harmonin på hela jorden! Matteus 24:14 ;28:19,20.

  Kännetecknet på Kristi efterföljare är att de har inbördes kärlek till varandra i HELA VÄRLDEN!

  Alltså vi älskar varandra för att Gud först har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer för våra synder. Tack vare att
  Guds uppsåt är att fullkomna mänskligheten
  så måste det ju helt ske på Hans villkor!

  Guds motståndare är dömd och bekämpas med Guds vapenrustning av alla som iklär sig den.
  Efesierna 6:10-20.

  Vi måste som kristna förenas och inte arbeta på egen hand skild från den världsvida kristna församlingen, det är min fasta ståndpunkt nu
  och så länge församlingen behövs i nuvarande världsläget!

  SvaraRadera
 2. Maria: "Inte var och en som säger till mig:`Herre, Herre`, skall komma in i himlarnas kungarike,
  utan den som gör min himmelske Faders vilja."
  Matteus 7:21.
  När man läser vidare så beskriver han dessa som
  påstår sig ha drivit ut demoner, profeterat,utfört många kraftgärningar i Jesu namn. Han svarar dem att: "Jag har aldrig känt er! Gå bort från mig, ni som övar laglöshet."
  Matteus:7:22,23."
  Rolf:
  "Var och en av oss må pröva oss själva inför dessa ord av Jesus, men vi har inte rättighet att döma andra med dem."
  Det finns som vi alla vet människor som vill likna fåraherdar, som vill förvilla. De kommer till oss i fårakläder och säger mycket riktigt: Herre, Herre...Det gäller för oss alla att vara på vakt mot det och söka Guds Andes ledning för att förstå att urskilja vad som kommer ifrån Gud. Vi lever mycket riktigt i en värld där ondskan har sitt imperium. Ibland kan vi ha svårt att se och urskilja, men om någon av er i brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla skriver Jakob i sitt första brev.

  Maria: "Detta som pågår i världen av stridigheter vad det vara må, är inte förenligt med Guds vilja.
  Inte heller vårt engagemang angående detta."

  Rolf: Både ja och nej. Ibland behöver vi engagera oss för att hjälpa dem som har det svårt. Förebyggande engagemang som handlar om fred och solidaritet är absolut Guds vilja. Så har jag uppfattat det. JESUS HAR JU GETT OSS DEN GYLLENE REGELN: "ALLT VAD NI VILL ATT MÄNNISKOR SKALL GÖRA FÖR ER, SKALL NI GÖRA FÖR DEM."
  En ordningsfråga som gäller de frågor du tar upp. Skriv kortfattat i fortsättningen. Då hinner jag svara och folk orkar då att läsa det vi skriver. Du behöver inte förvånas över min välvilja. Jag märker nog att du har goda avsikter. Fördensskull behöver vi inte tycka lika. Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 3. Tack, det är väldigt intressant att läsa Dina kommentarer till det jag yttrat mig om!
  Allt som finns nerskrivet i Bibeln är ju till för att ge undervisning, tillrättavisning, korrigering, tuktan i rättfärdighet så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för ALLA SLAGS GODA GÄRNINGAR! Detta p g a att Hela Skriften är inspirerad av Gud! 2 Timoteus 3:16,17

  Det värsta däremot är att vargar i fårakläder
  kan använda Bibeln till att vilseleda människor bort från den ENDE SANNE GUDEN!
  De inte bara kan det utan gör det också.

  Jag är väldigt tacksam för att Du öppet uttrycker att Du märker att jag har goda avsikter. Ingen kan tillåtas vara ett vittne
  för Gud Jehova, om det inte förhåller sig så!

  Skriv kort så att folk orkar läsa, tycker Du,
  men det har jag svårt för som kommer på än det ena och än det andra hela tiden.
  Om de inte orkar läsa det vi orkar sitta och skriva ner, så får de väl stå sitt kast.

  Motivet för det kristna förkunnandet är kärlek
  till Gud, i mitt fall Jehova, eftersom jag övertygats om att detta är namnet på den sanne Guden, Skaparen av allt! Psalm 83:18

  Vi som tillber Honom är förenade som Hans folk
  på hela jorden. Vår målsättning som kristna är att enligt Jesus helga Guds namn!
  Det kan vi göra genom att i Guds och Jesu namn
  göra deras vilja. Predikandet om Guds kungarike är det allra viktigaste i dessa sista dagar. Alla som önskar måste få möjlighet att bli upplysta om Guds uppsåt gällande framtiden på jorden! Matteus 24:14

  Jehovas vittnen i hela världen ägnar sig åt detta Gudagivna arbete. Men betraktas inte som kristna av kristenhetens kyrkor och samfund!

  Men vem är det som gör oss kvalificerade att
  utföra Guds vilja? Det är Jehova Gud, den ende som har makten och de medel som behövs för att
  rena jorden från alla onda element!

  Det är Hans ande som måste leda oss in i den sanna fårfållan under den rätte herden Jesus Kristus. Johannes hela kapitel 17.
  Tydligt och klart visar han där att de sanna kristna är förenade med Fadern och Sonen till ETT. Detta övertygade mig om att de sanna kristna måste vara Jehovas vittnen.
  Inga andra är förenade som kristna snarare tvärtom! Jesus visste eller rättare sagt vet vilka han uppenbarar Guds namn för!
  JESUS LEVER NU OCH ÄR INSATT PÅ TRONEN SOM KUNG.

  SvaraRadera
 4. "Det värsta däremot är att vargar i fårakläder
  kan använda Bibeln till att vilseleda människor bort från den ENDE SANNE GUDEN!"

  Tyvärr går det åt alldeles för mycket energi om vi bara skall upptäcka "det värsta" Misstänksamhetens ande kan ge oss förföljelsemani

  "Motivet för det kristna förkunnandet är kärlek"

  Ja detta vill jag instämma i. Gud lägg en själ på mitt hjärta och älska den genom mig. O må jag sedan göra allt för att vinna den själen för dig.

  All möjlig välsignelse från Herren till ditt hjärta Maria!!

  SvaraRadera