Twingly statistik

tisdag 18 maj 2010

Kristna nätverket för Palestina

Här länkar jag till Kristna nätverket för Palestina. Det är en relativt nystartad blogg som kommer att innehålla mycket aktuella inlägg ifrån en person som har stor kännedom och stort hjärta för de människor han informerar om. Han vädjar dessutom om kristna människors engagemang i en tid då så mycket snedvriden information desillusionerar både kristna och andra religiösa. Ett kristet nätverk innebär en ökad solidaritet och ett vidgat perspektiv i frågor som kräver stort engagemang.
Jag länkar även till Kairosdokumentet på svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar