Twingly statistik

söndag 23 januari 2022

Jag älskar livet


Jag älskar livet och tror på framtiden.

Det kan helt enkelt bara bli bättre sett ur min synvinkel .

You may say I´m a dreamer. But I´m not the only one. I hope some day you´ll join us And the world will be as one”

Med detta vill jag inte påstå att allt står bra till och att det inte existerar några problem, men allt var absolut inte bättre förr. Allt är inte heller så dåligt som vi ibland får det att låta.

Another world is possible. En annan värld är inte bara möjlig. Den är på väg och den världen ska se sin framtid här på jorden så länge vi lever och andas. Det är min absoluta övertygelse.

På detta tema skrev jag en sång som jag bifogar efter den här texten.

Den värld som vi måste leva i är inte en moraliskt ren värld. Den världen har aldrig existerat efter det som Bibeln beskriver som syndafallet. Antingen vi tror eller inte tror på det som står skrivet där, så kan vi konstatera att både det onda och det goda existerar. Vi kan inte isolera oss och tro att vi skulle kunna frigöra oss ifrån syndafallets skada, men vi kan medverka till att allt kan bli bättre.

Ingenting kan bli bättre om vi sätter oss i sista vagnen på det förarlösa tåget och beklagar oss över att det inte finns någon förare. Det är på dig och mig det beror om vi ska vända utvecklingen åt rätt håll. Gud har överlämnat uppdraget åt oss till att förvalta jordens resurser. Kverulanterna är förlorare. Jesus uppmanade lärjungarna att inte känna någon oro för utvecklingen. Han garanterade att framtiden skulle bli ljus så länge jorden består och även därefter.

Jag vet att det finns en stor uppgivenhet och oro ibland människor i vår tid. Man beklagar sig och säger: ”Tyvärr så har allt blivit sämre” Men jag vägrar att hålla med dem som anser att allt är hopplöst. Jag älskar livet och tror på framtiden för barnens skull. Du må anse att jag är en drömmare, men jag är inte den enda. En dag kommer alla inse hur det är och hur det har varit. Ingen vet när den dagen är inne och vi ska inte heller spekulera om det.

En annan värld är möjlig

Text 2009, bearbetad 2015 av Rolf Ericson


En annan värld är möjlig. Vi måste hjälpa till,

att skapa den på jorden där vi bo.

Vi bygger den för barnen. Vi gör det om du vill.

Tillsammans här med kärlek , hopp och tro.


En livsstil att förvalta, ett uppdrag har vi fått:

En överlevnadsplan för denna jord.

En ny och härlig framtid dit rättvisan har nått

Ett liv som står i samklang med Ditt ord


Det är vårt liv, vårt ansvar, vi måste se vår del,

utav det lilla, som vi kallar vårt.

Nog kan vi dela med oss, så världen kan bli hel

Till människor på flykt, som har det svårt


Se konungarnas hjärtan de är i Herrens hand,

som vattenbäckar leder han dem rätt.

När fredens duva flyger till folk i varje land,

är räddningstimman här som Gud berett


Så bygg en värld, en framtid, som går att leva i

Ja börja där du lever, nu i dag

En annan värld är möjlig, som är i harmoni

Den bygger vi tillsammans, du och jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar