Twingly statistik

fredag 11 november 2022

Olof Edsinger om församlingstukt

 

Olof Edsinger reflekterar över begreppet församlingstukt

med anledning av Niklas Piensohos senaste bibelstudier ifrån Filadelfia i Stockholm om homosexualitet, som jag tidigare publicerat och har länkat till.


Han ställer frågan om församlingstukten så som den omtalas i bibeln har någon plats i dagens frikyrka och anser att vi befinner oss långt bort ifrån det bibliska idealet. Detta tycker jag att vi har anledning att vara tacksamma för. Jag minns hur det var för länge sedan långt innan Olof var född. Då trodde man att man praktiserade biblisk församlingstukt, och det skriver han också i sina reflexioner att de i verkligheten agerade ”obibliskt” och gjorde den så kallade församlingstukten till ”bränd mark” i stora delar av väckelserörelsen. Detta har han fullständigt rätt i. Men vad menar han egentligen när han skriver att det är rimligt att ledarskapet i församlingen förkroppsligar den bibliska standarden? Vill han vrida tiden bakåt igen och ställa orimliga krav där de ”icke perfekta” får plats? Han menar i sina reflexioner att man banar väg för en identitetskris om inte ledarskapet kan leva efter nya testamentets standard för ett kristet liv. Att vi har ett ansvar för vår sexualitet homo- eller hetero är väl inget som vi ska deklarera som ett bevis för att vi passar in i den kristna gemenskapen.


Läs även: En församling öppen för alla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar