Twingly statistik

lördag 5 november 2022

Teologi och naturvetenskap

 Påven Johannes Paulus II (1920-2005) 

fick en gång frågan vad naturvetenskap och religion respektive teologi kan göra för varandra. Hans optimistiska svar var att

  naturvetenskapen kan rena religionen från villfarelse och vidskepelse och att religionen kan rena naturvetenskapen från avgudadyrkan och falska absolutifieringar. De kan dra varandra in i en större värld, en värd där båda kan blomstra, 

sade han  (Gud är större sidan 51, av Antje Jackelén)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar