Twingly statistik

fredag 21 september 2012

Hur ska vi bemöta muslimer i dagens Sverige?


Dagens journalist Jacob Zetterman har skrivit ett mycket intressant och läsvärt dokument som belyser hur kristna skall förhålla sig till islam i fredagens upplaga av tidningen Dagen: ”I skuggan av Muhammedfilmen.” Även tidningens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund tar upp ämnet på ledarsidan: ”Det finns ingen annan väg än kärlekens.”
Citat ur dokumentet:
”Att sträcka ut en hjälpande hand är inget märkvärdigt, vare sig det är en muslim, ateist eller hindu som är i behov av hjälp.” Så säger Pastor Daniel Wramhult i Forserum som berättar om församlingens engagemang.:
”- Medlemmar i vår församling startade för två år sedan en läxhjälp för somalierna. De behövde hjälp att komma in i samhället och de fick bara prata svenska på de här träffarna. Vi tyckte att det var viktigt att finnas där för dem, berättar Daniel Wramhult.
Att det var muslimer som församlingen hjälpte tycker han är oväsentligt, utan man ska bete sig lika mot alla människor.
Ska inte kristna också försöka omvända muslimer?
- I första hand är det Guds uppgift. Sen ska vi självklart stå upp för vad vi tror på, och min erfarenhet är att muslimer ofta är nyfikna på Jesus. Men hela den här omvändelsehysterin tycker jag är något jobbig. Det har funnits en tradition av att se människor som objekt som ska omvändas. Men muslimer är inte objekt, det tror jag också är en bild som Jesus hade värjt sig emot. I stället tycker jag det är viktigt att lyfta fram att alla människor är skapade till Guds avbild och älskade av honom. Det handlar om att se varje människa, se vad Gud redan har gjort, att de vittnar om honom. Jag tror att Gud verkar i alla människor, även de som inte är kristna.
Hur väsensskild är kristendom och islam?
- Som kristen ser jag att det finns många fler kopplingar till en troende muslim än en vanlig sekulariserad svensk. Gemenskapstänket, att det finns något större som vi tillber, att vi en dag kommer att få stå till svars för vad vi gjort. Det finns väldigt stora kopplingar, och det kan vara lättare att relatera till en muslim än någon som enbart följer sin egen dagordning.


- Men för min del finns det bara en väg till Fadern, och det är genom Jesus. Jag tror att alla måste ta emot Jesus för att komma till Gud. Men hur det går till är något som inte jag kan ha full koll på, utan det är upp till Gud”

På Ökenkällan har jag tidigare skrivit artiklar som handlar om islam. Det finns en sökfunktion på höger sida där det går att skriva in sökordet islam. En av artiklarna handlar om religionsdialog och Kyrkans identitet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar