Twingly statistik

onsdag 13 maj 2015

Testa mig Gud

”Utrannsaka mig Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar, och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen” Psaltaren 139:23-24

Det finns tester där jag kan få veta något om mig själv, till exempel anlagstester och kunskapstester. Det händer att jag avstår ifrån en del tester, därför att jag är rädd för resultatet. Jag vill inte bli avslöjad, därför att jag vet att jag har stora brister

Jag tror att Gud testar oss för att ta reda på om vi lärt oss något under livets gång. Det är dumt att avstå ifrån en sådan test, eftersom resultatet upplyser mig om vad jag ska ändra för att mitt liv ska bli bättre.

Psalmisten bad om att få bli testad. Han sa: ”Utrannsaka mig Gud!” Ordet ”utrannsaka” betyder att gå till grunden med allt.

”Undersök själva om ni har tro, pröva er själva” Så skrev Paulus i 2. Kor.13:5

Gör en test eller rättare sagt: ”Bed att Herren utrannsakar dig” Han känner dig bättre än någon annan, ja till och med bättre än dig själv. Det finns ingen annan som kan göra det bättre. Ingen pastor eller präst. Ingen som anser sig vara bättre än du.

Analysen som Herren gör tillsammans med dig är endast mellan dig och Gud. Ingen annan har rättighet att i sin förmätenhet påstå att han vet något om dig som behöver avslöjas, så att du får skämmas. Gud vill genom sin gode helige Ande upplysa ditt inre så att du får se det han ser. Han gör det med kärlek och barmhärtighet.

Det är ingen annan som får se vad du upptäcker under analysen. Det är först i Guds ljus som jag har upptäckt ”att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott.” Rom. 7:18. Det har varit nödvändigt för mig att göra den smärtsamma upplevelsen.

I kyrkans syndabekännelse brukar vi be; ”Jag bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet ifrån dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull.”

I denna syndabekännelse får jag tillsammans med församlingen klä av mig de syndiga kläderna och ta på mig de rena.

”Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna, och renar oss från all orättfärdighet.” 1.Joh.1:8-9

Efter avlösningen får jag så stämma in i tackbönen: ”Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.”


Det är omöjligt att vandra igenom den här världen utan att få stänk på sina kläder. Därför behöver vi bli angelägna att dagligen tvätta våra kläder, det vill säga leva i förlåtelsen, ja leva i Guds ljus, där allt avslöjas. Våra egna tafatta försök, våra gärningar är som smutsiga kläder. De duger inte. Det är bara tron på Jesus och den rättfärdighet som han ger till oss som gäller. Den kan vi lita på.

4 kommentarer:

 1. Du är verkligen en dålig läkare som bara fått mig att må sämre. usch för dig

  SvaraRadera
 2. Vad var det som fick dig att må sämre i det jag skrev?

  SvaraRadera
 3. Ge mig en chans att få förklara vad jag menar. Kanske har du missförstått något.

  SvaraRadera
 4. Det kan finnas orsaker till att du mått sämre av min text, som bara du själv känner till. Paulus skriver något om detta i 2.Kor. 7:8-10 "Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske, jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid, men nu gläder jag mig inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig.En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning, och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död."
  Jesus säger till oss i Joh. 16:8 att han skall sända till oss Hjälparen, Sanningens Ande. "När han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.
  DU FÅR MYCKET GÄRNA SKRIVA TILL MIG IGEN. JAG ÖNSKAR ATT DU SKA FÖRSTÅ MENINGEN MED DET JAG SKRIVER. Inte att du ska fortsätta att må sämre, utan tvärtom att du skall förstå Guds väg just för dig. Jesus är både kroppens och själens läkare. Han älskar dig!

  SvaraRadera