Twingly statistik

tisdag 11 april 2017

Följ mina senaste i Motala & Vadstena tidning

Den ursprungliga insändaren av Yngve Gurer med titeln "Håll religion borta från barn."
Mitt svar med titeln: "En sund religion ger hopp."
EN SUND RELIGION GER HOPP
I MVT 31/3 har Yngve Gurer skrivit en insändare om vikten av att FN:s barnkonvention blir svensk lag och att den förändras till barnens bästa. Ja, barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den innehåller fyra viktiga punkter:
1. Att barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Att barnens bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.
3. Att alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Att alla barn har rättighet att uttrycka sin mening och få den respekterad..
Så långt är jag helt överens med Yngve Gurer, men jag kan inte hålla med honom i allt. Hans text får inte bli oemotsagd eftersom den innehåller mycket fördomar och är mycket religionsfientlig.
Han skriver:
"Man ska inte få göra hur man vill bara för att man är religiös och har tappat allt förnuft." "Det är bara upplysning, debatt och politiska beslut som kan ändra på mörka tankegångar."
Frågan inställer sig vilken upplysning det är som han vill sprida i vårt land. Naturligtvis vill jag hålla med om att det i en del religiösa sammanhang kan handla om sådant som strider emot förnuftet och som kan vara till skada för barnen. Som exempel tar han upp frågan om omskärelse av små pojkar grundat på föräldrarnas religiösa tro och om tvånget för flickor att bära barnslöja. Ja det är faktiskt sant att religionen kan bli farlig när den strider emot förnuftet. Den blir också farlig när den piskar upp hat och intolerans, eftersom den då strider mot sina egna grundprinciper. Stämmer det att alla religiösa trosövertygelser är förnuftsvidriga? I så fall vill jag påstå att det inte bara är religionen som är det, utan även andra övertygelser. Då har vi lagt förnuftets ribba alldeles för högt.
Gurer slänger ut barnet med badvattnet. Jag anser att barn som tidigt får en kristen undervisning, till exempel genom söndagsskola eller annan kristen barnverksamhet får näring för sin medfödda religiösa tro. De barn som på detta sätt får en sund religiös påverkan utvecklas till goda samhällsmedborgare och hamnar sällan i konflikt med rättvisan. Högljudda företrädare för den religionsfientliga inställning Gurer representerar har alltför länge fått härja i vårt sekulariserade land. De är ute på farligt vatten och tror att de är ensamma tolkare av filosofi och naturvetenskap, men förnekar ofta att det finns en andlig dimension att bli medveten om.
Jesus prioriterade barnen: "Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig. Himmelriket tillhör sådana som de." Om vi hindrar barn från att komma till Jesus, så kommer andra att fånga deras intresse. Det finns mycket farliga tendenser i den riktningen. Att försiktigt leda en ung människa rätt strider inte emot FN:s barnkonvention. Utan en sund religion skulle mänskligheten vara betydligt värre än den nu är och det skulle finnas mycket litet hopp för framtiden.
Rolf Ericson

Yngve Gurers svar på min insändare
Mitt svar:
Yngve Gurer försöker att komma bort ifrån det ursprungliga ämnet genom att tolka mina citat på ett felaktigt sätt. Det är en ohederlig debattstil tycker jag. Jag har väl aldrig förnekat det sunda förnuftets betydelse, men jag har skrivit att vi lagt förnuftets ribba alltför högt om vi vi påstår att alla religiösa trosövertygelser är förnuftsvidriga. Jag har inte heller som Gurer påstår någon teori om att alla icke troende skulle vara känslokalla. Var får han det ifrån? Gurer menar i sitt första inlägg att barn skall skyddas ifrån all religiös påverkan, medan jag anser att barn genom kristen undervisning kan få näring för sin medfödda religiösa tro. Det är möjligt att vi kan hindra barn ifrån religiös påverkan, men vi kan aldrig utesluta barns egen förmåga att ta intryck av allt de ser och hör. Det hör väl till sunt förnuft att föräldrar på olika sätt vill påverka sina barn på det sätt de själva anser vara rätt och vem ska kunna hindra dem ifrån detta. Menar Gurer att man skall förbjuda föräldrar och lärare ifrån att uppfostra och undervisa sina barn till att bli goda människor? Det kan jag inte tro. I Ordspråksboken 22: 6 står det: "Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal." Att vänja en ung människa genom att själv vara ett föredöme tror jag är den allra bästa metod både för föräldrar och lärare.
Rolf Ericson

2 kommentarer:

  1. Att debattera med eller emot Motalabon Yngve Gurer är behäftat med uttryck som "hingstar i kolossalformat mm". Åtminstone använde sig Gurer av dessa ord en gång i tiden på denna tidnings insändarsida i en debatt. Jag vet inte om detta kolossala format fortfarande används av Gurer för att som han tror förstärka innehållet i sina inlägg? SJ

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det är längesedan jag debatterade med Gurer, men du som skriver denna kommentar vet säkert mer om honom än jag. Min debattstil går ut på att hålla sig till sak och inte angripa person som han gör. Ämnet kanske är aktuellt igen eftersom det handlar om hur vi påverkar våra barn. Hör gärna av dig igen, men tacksam om du vill meddela mig vem du är. Det känns mera betryggande

      Radera