Twingly statistik

torsdag 25 maj 2017

Marcus Birro och den militanta islamismen

Det pågår en debatt i Sverige i dag där man hävdar att religionen är farlig. Det är inte vår uppgift som kristna att påstå något sådant. De som anser detta menar att det är religionerna, som leder till terrorism och våld. Ofta sammanblandar man fredliga religioner med militanta och extremistiska rörelser. De fundamentala, extremistiska och militanta islamisterna, som slaktat och mördat, nu senast oskyldiga barn och ungdomar i Manchester, kan vi inte kalla för några representanter för religion. När de säger att de tror sig ha Gud på sin sida, så har de tagit på sig en falsk religiös täckmantel. De kan ha en ideologi som de säger kommer från islam, men låt oss genast ta avstånd från ett sådant påstående

Så här skriver Keith Ward i "Den farliga religionen":

"Det militanta islam är en förvrängning av det islam som innebär en dyrkan av en fullkomligt god högsta verklighet. Det militanta islam har på ett farligt sätt missuppfattat den fullkomliga godheten, men i deras egen religion finns förutsättningar att rätta till denna förvrängning"

I den pågående debatten kan man lätt få uppfattningen att det pågår ett krig emellan religionerna eller mot religionerna, men i själva verket består inte kriget mellan religionerna utan mellan människorna antingen de är religiösa eller inte. Det är inte religionerna som är farliga utan människorna, som dras till det onda och som utför terroristiska handlingar, krig, mord och våld.

Marcus Birro skrev i tidningen Dagen:

"Jag tycker att man ska vara väldigt varsam med att hålla isär fredligt troende muslimer med denna avart av islam, men det kan samtidigt inte vara särskilt svårt,för någon längre att sätta det som sker i en religiös och politisk kontext"

Om han menar att man tydligt skall hålla isär dessa, så är jag beredd att hålla med, men om han sammanblandar de fredliga religionerna, med militanta rörelser som använder religionen som täckmantel, så är han inne på fel väg.

Det är inte vår uppgift, som kristna, att kriga med ord mot andra religioner och sprida fördomar och myter. Det skadar förtroendet som vi skall bygga med människor som har en annan religion. Om vi ska kunna vinna dem för Guds rike, så måste det ske genom kärleksfulla relationer.

Den renodlade illviljan, hatet mot livet, mot andra och mot en själv finns hos oss människor, men de flesta religioner fördömer och motsätter sig uttryckligen hatet mot livet.

Rolf Ericson, Motala .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar