Twingly statistik

fredag 20 september 2019

Trosrörelsen och helandeförkunnelsen

John Derneborg som är pastor för Pingstförsamlingen i Vänersborg, hör till dem som tror på helande i auktoritet, så som trosrörelsen gjort och fortfarande gör. Så här skriver han i tidningen Världen i dag:

"Det jag skriver om nu ligger i hjärtat av Jesu tjänst och det handlar om att förstå skillnaden mellan att be för någon och att inse att vi är Kristi ambassadörer och betjänar med helande – i auktoritet. Jo, vi ber och kommunicerar med Fadern, varpå den helige Ande visar oss saker när vi möter människor. Därefter kliver vi ut och förmedlar helande i auktoritet. När du säger: ”Var helad, i Jesu namn!” så finns Guds kraft inbakat i orden."

I detta citat får jag uppfattningen att han tror att Gud har anförtrott makten åt oss i kyrkan och att vi som Kristi ambassadörer har anförtrotts makt och auktoritet över de sjukdomar och det lidande som drabbar människor. Jag tror att han menar att varje kristen kan använda sin suveränitet och samtidigt lära sig att verka i Andens övernaturliga kraft med andliga gåvor, för att betjäna andra i kärlek och kraft, så som Jesus gjorde.

Jag undrar om detta verkligen stämmer i allt?

I missionsbefallningen har Jesus sagt: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden..." Makten är i Jesu händer, inte i våra.

En människa kan inte utlova hälsa, rikedom och framgång så som man gör i Trosrörelsen på sina håll. Vi måste alla inse att vi alla en gång ställs inför dödens bistra verklighet. Om man då ställt sitt hopp till människor som utlovat hälsa och framgång, så blir man besviken.

När och om ett under sker, så beror det aldrig på en människas makt, auktoritet eller suveränitet, utan uteslutande på vad Gud kan göra. Det beror inte på min tro eller brist på tro. Det är en farlig teologi som inte kan förbereda människor att möta döden på rätt sätt. Döendets problem är svårt nog. Visst sker det under genom att Guds kraft verkar genom människor som överlåtit sina liv i Herrens tjänst, men när vi ställs inför de svåra livsfrågorna, så finns det bara en auktoritet. Hos Gud är makten!

Är det vi, undren och miraklerna som står i centrum för att människor ska kunna tro, eller är det Gud som är vår auktoritet, som ger tron som en gåva till oss människor?

2 kommentarer:

  1. Någon har sagt till mig att jag inte delar John Derneborgs uppfattning och ger uttryck för det. Det är bara delvis sant. Vad jag reagerar emot är när J.D. exempelvis skriver: "Därefter kliver vi ut och förmedlar helande i auktoritet..." Detta är ett typiskt tillvägagångssätt för trosrörelsens helandeförkunnelse.I stället för att säga att det är Gud ensam som är auktoriteten, så menar man i trosrörelsen precis så som J.D. uttrycker det.

    SvaraRadera
  2. Det skulle vara mycket intressant att få en värdig dialog i det här ämnet. Jag skulle vilja ha svar på frågan om Gud verkligen överlåtit sin suveränitet och auktoritet på en felbar och otillförlitlig kyrka? Är det så John Derneborg menar eller har jag missförstått honom?Kommentera gärna och ge mig ditt svar på denna fråga

    SvaraRadera