Twingly statistik

tisdag 3 december 2013

Här och nu, inte där och då

”Kristus är en tankekonstruktion” har förre Ärkebiskopen K.G. Hammar sagt. Detta har väckt stor uppståndelse och många har skrivit kommentarer exempelvis i Kyrkans tidning, där Hammar förtydligar vadhan egentligen menar med sitt tidigare uttalande.
Många är rädda för att allt i kyrkan står och faller med ett sådant påstående. Jag har svårt att förstå detta. Är det av illvillighet man skriver så, eller missförstår man? Det handlar ju om hur vi ska tolka Bibeln i vår tid. Inte genom att bevisa vad som hände där och då utan genom att tolka texterna så att de stämmer för oss här och nu.
Det är ju Hjälparen, den heliga Anden, som ger oss insikten. Denne Hjälpare, säger Jesus, skall leda oss fram till hela sanningen. Det är en pågående process som avslutas när vi har fullbordat vårt jordeliv. Fram till dess lever vi ”här och nu” och vår tankekonstruktion förändras hela tiden.
Nu är det inte alla som är negativa till KG Hammars uppfattning. Jag ansluter mig gärna till dem  som skriver som Karl Eric Hansson i Grebbestad:
”Det går inte att tolka varje ord exakt. Man kan inte läsa dem som om de vore juridisk text i en lagbok.
Jesus sa gång på gång:
– Din tro har hjälpt dig!
Jag tror, att det är här kärnan ligger. Att bygga upp sin trosbild, Jesusbild och Gudsbild. Att ta hjälp av den totala känslan, som finns i berättelserna. Eller – för att uttrycka det på ett annat sätt – att utläsa den andliga ande­meningen, som finns mellan raderna.”

5 kommentarer:

 1. Samma Bibel där det står att Jesus säger att den Helige Ande ska leda oss fram till hela sanningen eller "din tro har hjälpt dig" innehåller många andra ord av Jesus och om Jesus. Paulus skriver (parafras) att om Kristus inte har dött för våra synder, då är vår tro meningslös. Lukas, i början av sitt evangelium, skriver att han är noga med att redogöra för vad som faktiskt har hänt. Ska vi inte ta honom på allvar?

  KG Hammar menar att det inte spelar någon roll om det som evangelierna berättar om har hänt eller inte. Men om Jesus inte botade sjuka då, kan han bota sjuka idag? Om Jesus inte uppstod då, lever han idag?

  SvaraRadera
 2. Jag förstår bara till en del vad du menar med din kommentar. Tror att du sammanblandar en del begrepp. Man kan inte rycka ut en vers ur sitt sammanhang, men det är kanske inte så du menar. Förklara gärna lite tydligare. Du skriver helt riktigt att det finns många andra ord i Bibeln av Jesus än dem jag citerat. En del är samstämmiga och andra är motsägelsefulla. I den här bloggposten har jag citerat det ord som Jesus säger till oss om den helige Ande:”Hjälparen den helige Ande skall leda er fram till hela sanningen.” Jag har betonat att det är en pågående process. Det fullständiga svaret blir oss aldrig givet förrän vi är framme vid målet, tror du inte det anonyme David? Du antyder att vi som tror som KG Hammar inte tar evangelisten Lukas och aposteln Paulus på allvar. Var får du det ifrån? Jag citerar följande ifrån en bok som KG Hammar har skrivit: ”I min förståelse av tron ligger tyngdpunkten på efterföljelsen, Kristusimitationen. Så har jag funnit det vara inom mystikens kristendomstolkning. Det är viktigare vem vi tror på än vad vi tror.Efterföljelsen på kärlekens väg inbegriper både korset och uppståndelsen (min markering) och att det är en väg betyder att det mera handlar om att leva och vandra den än om att begripa. Gud blir synlig där självutgivande kärlek tar gestalt. Det är därför Gud blir synlig i Jesus.”
  Med detta citat faller ditt påstående att KG Hammar skulle mena att det inte spelar någon roll om det som evangelierna berättar har hänt eller inte. Du har missförstått vad han menar.
  Sä här skriver KG Hammar:”Vi utgår ifrån att Jesus är historia även om vi inte har tillgång till denna historia helt och fullt. Vad vi historiskt har tillgång till är de första kristnas tolkning”
  Detta påstående är inte detsamma som att det inte spelar någon roll om det som evangelierna berättar om har hänt eller inte. Det handlar om att öppna sig för erfarenheten av Guds närvaro här och nu

  SvaraRadera
 3. Hej Rolf, tack för svaret.
  Jag vill inte ange hela mitt namn på grund av det debattklimat som finns på en del andra kyrkliga forum.

  Jag tycker inte att jag rycker verser ur sitt sammanhang. Håller du inte med mig om att Lukas gör anspråk på att redogöra för det som faktiskt har hänt? Det jag menade var att du väljer ut versen om Hjälparen men hoppar över andra, som inledningen av Lukas eller 1 Kor 15:1-21 eller 2 Pet 1:16. De texterna talar om hur viktigt det är för Lukas, Paulus och Petrus att berätta om vad som faktiskt har hänt. Exemplifiera gärna om du tycker jag rycker något ur sitt sammanhang.

  Jag håller med dig om att vi inte kan nå fram till hela sanningen. Men jag tror ändå att det finns ganska mycket som vi kan veta.

  Jag är helt överens med citatet från KG Hammar. Men att det är viktigare vem vi tror på än vad vi tror på innebär inte per automatik att vad-frågan är oviktig. I de senaste veckornas debattartiklar i Kyrkans tidning skriver Hammar att vi inte kan komma åt det som faktiskt hände. Så vad menar KG Hammar när han pratar om korset och uppståndelsen? Har Jesus verkligen uppstått? Eller är det bara en berättelse? Förklara gärna vad Hammar menar, för jag har svårt för att förstå honom.

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ja-kristus-ar-en-tankekonstruktion
  "Vad som faktiskt hände kan vi lämna därhän."
  "För mig handlar det om att dessa berättelser, formade av andras konstruktioner, förmår tolka mitt liv och öppna för mig erfarenheten av Guds närvaro här och nu."

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/gud-ar-bortom-alla-vara-konstruktioner
  "Visst ligger verkliga händelser till grund för evangelierna. Men vi kommer inte åt vad som faktiskt hände."

  SvaraRadera
 4. David, du kan säkert hitta min epostadress och skriva till mig där. Jag lovar att svara dig, men det känns bättre att svara till någon man kan ha en viss kännedom om.Därför får du bara ett kortfattat svar här:
  Du begär det omöjliga av mig. Hur skall jag kunna svara vad KG Hammar menar. Jag har aldrig träffat honom, bara lärt känna honom i vad han skrivit. Jag känner inte igen honom i de elaka insinuationer och det hat han får utstå från en del på exempelvis Kyrkans tidnings debattforum. Alltså det handlar om ett förtäckt hat, kamoflourerat av fromma och oärliga attityder. Det gör mig sorgsen och egentligen vill jag inte delta i en sådan byk. Vill du fortsätta i den stilen är det upp till dig, men hos mig får du inget gehör för sådant

  SvaraRadera
 5. Tack David för att du skrev till mig på min emailadress. Låt mig här förtydliga att jag inte anser att det är du som uppträder med förtäckt och kamouflerat hat. Tack för dina kommentarer som innehåller frågor till vilka jag skall återkomma med utförligare svar. Gud välsigne dig!

  SvaraRadera